Laatste nieuws
Nieuws

Radboudumc moet ontslagen oncoloog 4 ton betalen

1 reactie

De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst tussen een internist-oncoloog en het Radboudumc per 1 augustus 2022 ontbonden. Het ziekenhuis moet daarbij een vergoeding van 375 duizend euro betalen, naast de wettelijke ontslagvergoeding van ruim 40 duizend euro.

Het ziekenhuis heeft volgens de rechter ernstig verwijtbaar gehandeld zodat aan de internist-oncoloog een vergoeding dient te worden betaald. Volgens de rechter is de relatie tussen de medisch specialist en het ziekenhuis ernstig verstoord en onwerkbaar.

Lange geschiedenis

De zaak heeft een lange geschiedenis, constateert de rechtbank in een persbericht over de zaak. ‘Sinds 2018 streeft Radboudumc ernaar de arbeidsovereenkomst met de specialist beëindigd te krijgen. De reden was dat de specialist een tijd niet deugdelijk geregistreerd was als internist. Daarnaast had Radboudumc meerdere klachten over haar vakinhoudelijk functioneren ontvangen, van een huisarts en van patiënten.’

Het Radboudumc procedeerde eerder om de arbeidsovereenkomst te ontbinden bij de rechtbank Gelderland, het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en de Hoge Raad. ‘In die uitspraken is geoordeeld dat het disfunctioneren niet voldoende vaststond en dat de specialist – als van disfunctioneren wel sprake was – de kans moest krijgen haar functioneren te verbeteren’, aldus de verklaring van de rechtbank. Maar omdat het Radboudumc de specialist niet aan het werk liet gaan, startte zij vorig jaar een kortgedingprocedure en moest het ziekenhuis de specialist – onder voorwaarden zoals supervisie – aan het werk laten gaan.

Onwerkbare relatie

Volgens de rechtbank kwam het niet tot werkhervatting omdat afgelopen jaar geen overeenstemming werd bereikt over de invulling van de werkhervatting, de supervisie en wijze van beoordeling. Vanwege de ernstig verstoorde en onwerkbare relatie ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst nu op verzoek van het Radboudumc. Het ziekenhuis moet betalen voor de manier waarop het met de specialist is omgegaan en omdat het ziekenhuis niet adequaat heeft meegewerkt aan werkhervatting. ‘Terugkeer is de specialist, ondanks meerdere uitspraken, feitelijk onmogelijk gemaakt’, aldus de verklaring op de website.

De arts, die sinds 2012 als internist-oncoloog werkte bij Radboudumc, werd eind augustus 2019 op non-actief gesteld omdat zij van mei 2017 tot 6 februari 2018 niet geregistreerd is geweest als internist in het Register van internisten van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS), er twijfels waren over de registratie in het Register Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG), en zij nooit als internist-oncoloog geregistreerd is geweest, aldus de rechter.

Toenemende klachten

September 2019 startte het ziekenhuis in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een onderzoek naar de dossiers van patiënten van wie de internist-oncoloog hoofdbehandelaar was geweest. Toenemende klachten van collega-artsen en patiënten waren daarvoor de aanleiding. Bijna 300 dossiers van mei 2017 tot en met augustus 2019 lagen onder het vergrootglas van het ziekenhuis en ook van een externe deskundige. In ruim de helft van de dossiers (160) was de geleverde zorg goed, in 83 dossiers kon de zorg beter, in 42 dossiers waren ernstige fouten gemaakt op medisch-inhoudelijk, communicatief of organisatorisch vlak, en in 3 dossiers leidde gebrekkige zorg tot een calamiteit, of de kans daarop. Een tuchtzaak bij het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg loopt nog.

Lees ook
Nieuws
 • Eva Nyst

  Eva Nyst werd geboren in Australië en groeide op in Middelburg. Ze studeerde filosofie en theologie aan de Universiteit van Amsterdam en werkte twee jaar als journalist bij De Volkskrant. Van 2001 tot 2022 was ze in dienst bij Medisch Contact. Sindsdien is zij werkzaam bij de KNMG als beleidsadviseur.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • M.A.J.M. Hamers

  bedrijfsarts, Nijmegen

  Mijn eerste indruk na het lezen van dit artikel was, dat de internist-oncoloog iets verzwegen had en dus onterecht een ontslagvergoeding heeft gekregen. Maar bij het lezen van de beschikking blijkt dat het ontbreken van de registratie bekend was en d...at er niets mee gedaan is (mogelijk goed overwogen). Van verzwijgen is geen sprake. Dus het tijdelijk ontbreken van de registratie is er achteraf bijgehaald als ontslaggrond. In deze casus draait het volgens mij vooral om een onzorgvuldige aanpak van (vermeend) disfunctioneren van de internist-oncoloog. Maar ook de HR-medewerker en afdelingshoofd hebben steken laten vallen. Om deze laatste vorm van disfunctioneren in de toekomst te voorkomen, wordt nu dagelijks in plaats van maandelijks personele capaciteit ingezet om de BIG-registraties te controleren. Terwijl dat in deze casus helemaal geen issue was.

  Uit de beschikking:
  Vast staat dat [verweerster] een verwijt kan worden gemaakt ter zake van de registratiekwestie bij het RGS- en het BIG-register. Zij erkent ook dat zij op dit punt niet goed heeft gehandeld. Zij had ervoor moeten zorgdragen dat de registraties in orde waren en had in elk geval Radboudumc moeten laten weten dat door haar toedoen problemen met de registratie waren ontstaan 6. Anderzijds mocht [verweerster] er op vertrouwen dat dit nalaten geen consequenties zou hebben voor haar dienstverband. Het hof neemt daarbij het volgende in aanmerking. Uit de e-mailwisseling van 5 en 6 februari 2018 (zie hiervoor onder 3.7) blijkt dat zowel de HR medewerkster [de HR-medewerkster] , de bedrijfsleider [de bedrijfsleider] als de vroegere afdelingsvoorzitter [het voormalig afdelingshoofd] in februari 2018 wisten, althans konden weten, dat iets niet in orde was met de registratie van [verweerster]. Het e-mailbericht van 6 februari 2018 heeft als onderwerp: ‘Herregistratie nog niet rond’. [het afdelingshoofd] heeft ter zitting erkend dat Radboudumc hiermee destijds iets had moeten doen. Inmiddels is het zo dat door Radboudumc dagelijks in plaats van maandelijks kan worden nagegaan of de registratie van haar werknemers in het BIG-register in orde is. Daarbij komt dat [het afdelingshoofd] en [de voormalig bedrijfsleider] in maart 2019 het formulier “Checks jaargesprek i.v.m. kwaliteit en veiligheid patiëntenzorg” voor akkoord hebben ondertekend. In het kader van het jaargesprek wordt elk jaar een bevoegdhedencheck uitgevoerd. De registraties waren blijkens deze check in orde. De registratie(s) is (zijn) vervolgens geen onderwerp van gesprek geweest tijdens de jaargesprekken en evenmin bij het gesprek in juni 2019. De registratie is wat betreft de inschrijving in het RGS-register sinds 6 februari 2018 en wat betreft de BIG-registratie sinds 3 april 2018 weer in orde. Het hof is met de kantonrechter van oordeel dat Radboudumc de registratiekwestie en daarmee direct samenhangend, de onjuiste verklaring van [verweerster] van 10 juli 2017, waarin zij verklaart bevoegd te zijn alle nodige handelingen te kunnen verrichten, destijds kennelijk niet als ernstig heeft beoordeeld en dan gaat het niet aan deze kwestie ten grondslag te leggen aan het gestelde verwijtbaar handelen in een procedure die maanden later wordt opgestart.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.