Laatste nieuws
ANP
2 minuten leestijd
Nieuws

Psychische zorg jongeren ‘volledig overgelopen’ in coronacrisis

3 reacties
ANP
ANP

Steeds meer kinderen en jongeren komen psychisch in de knel door de coronacrisis. De Nederlandse ggz en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) roepen de politiek op direct actie te ondernemen.

Volgens brancheorganisatie de Nederlandse ggz is het systeem, dat voor de virusuitbraak al overbelast was, ‘volledig overgelopen’ en worden inmiddels ook ‘crisisgevallen’ afgewezen wegens gebrek aan capaciteit. Onder meer door eenzaamheid en stress blijft de vraag naar psychische hulp toenemen. Politieke actie kan volgens de Nederlandse ggz en de NVvP niet wachten tot na de verkiezingen. ‘De kinderen en jongeren die we nu zien binnenkomen, zijn er slecht aan toe en hebben recht op de best mogelijke zorg.’

Geld dat het kabinet al heeft vrijgemaakt voor een steunpakket op het gebied van welzijn en leefstijl, kan de problemen op korte termijn volgens de organisaties niet oplossen. Het grote probleem is dat er te weinig plaatsen zijn om jongeren met ernstige klachten als suïcidaliteit, eetstoornissen en depressie goed te helpen.

Op crisisafdelingen in het land is momenteel gemiddeld 86 procent van de plaatsen bezet. Een aantal aanbieders heeft zelfs helemaal geen plaats meer. Dat betekent dat zij iemand die acute hulp nodig heeft, niet kunnen opvangen. ‘Met deze bezettingsgraden is niet of nauwelijks plek meer voor nieuwe cliënten’, zegt voorzitter Jacobine Geel van de Nederlandse ggz. ‘Extra zorgelijk is dat kinderen en jongeren ernstigere en complexere problematiek hebben, waarvoor zij ook langdurigere en intensievere behandeling nodig hebben. Denk aan de klinische behandeling van eetstoornissen, waar we een aanmeldingstoename van gemiddeld 63 procent zien.’

Naast de capaciteit zijn de kosten een probleem. ‘Het rijk geeft geen garantie dat de noodzakelijke zorg die aan jongeren gegeven moet worden ook betaald wordt’, stelt de branche.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft al onderzoek gedaan naar de gestegen druk in de jeugd-ggz. Hieruit blijkt volgens een woordvoerster onder meer dat er regionale verschillen zijn. Het ministerie is in gesprek met gemeenten en de ggz-koepel over de vervolgstappen. Wat die kunnen zijn, kan ze niet zeggen. De Tweede Kamer wordt er binnenkort over ingelicht.

Lees ook

Nieuws werk ggz NVvP
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • W.J.Duits

  Bedrijfsarts, Houten

  Corona is niet de oorzaak van een hoop ellende die momenteel boven komt drijven. Corona vergroot de bestaande problemen uit. Er is al jaren sprake van eenzaamheidsproblematiek, dat is nu meer geworden. We zijn kennelijk niet bij machte een maatschapp...ij te bouwen die deze problematiek weet te voorkomen. Komt de eenzaamheid alleen door niet naar school te kunnen? Als dat zou zijn dan moet iedereen momenteel in de rij staan voor hulp. Maar dat is niet zo. Dus er speelt iets anders. Maar wat is dat dan? Waarom vereenzamen zoveel jonge mensen? Waarom kunnen deze mensen geen aansluiting vinden? Wat maakt dat ze niet in staat zijn om hun eigen leven op orde te krijgen? Waarom is al die professionele hulp nodig? Wat gaat er mis? De politiek zal niet met oplossingen komen, althans dat is de ervaring van het afgelopen decennium. Regeren betekent regelen dat mensen tot hun recht kunnen komen en dat een maatschappij kan functioneren. Maar sinds wij een bedrijf zijn geworden dat op basis van kosten wordt gestuurd, is er weinig geregeerd, er is gemanaged, maar dat komt dicht bij gemarchandeerd. Gemarchandeerd, in de kantlijn geplaatst, dat is er in elk geval gebeurd met de jeugdigen die hulp nodig hebben.

 • Maurice Debije

  psychiater, Heerlen

  Krokodilllentranen over het falen van de Jeugdwet

  Dat de Jeugdwet een grote mislukking is, heeft zelfs de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie inmiddels erkend. Gemeentes zijn niet alleen incapabel om de Jeugdwet uit te voeren, maar verspillen ...70% van het budget aan volsterkt onzinnige burocratie. Alleen doet niemand daar iets aan, net zo min als in de Specialistische GGZ. Wachtlijsten zorgen voor een hoop onnodige ellende, met als ultieme drama suicides. Dacht dat we een IGJ hadden, die over de kwaliteit van de zorg waakt. Desgevraagd weigerde deze om het beleid m.b.t. inkoop van voldoende zorg i.k.v. de zorgplicht en de wet- en regelgeving m.b.t. privacy van de gemeentes te onderzoeken. Door corona komt het falen en feilen van de overheden pijnlijk bloot te liggen, ten koste van vele, onnodge slachtoffers. Als arts moet je je verantwoorden bij klachtencommissie of tuchtcollege, maar politici en ambtenaren komen er mee weg. Van een democratie zijn we veranderd in een burocratie, die zich met de oude communistische regimes kan meten.

 • Els van Veen

  huisarts

  Dit is om te huilen zo erg verdrietig. Onze jeugd is letterlijk het kind van de rekening. In mijn omgeving hebben zich nu kinderen gesuïcideerd door de lockdown. Maandenlang niet naar school, geen vrienden zien, isolatie, toegenomen spanningen thuis....

  De Staat/overheid/VWS heeft dit zelf veroorzaakt. Het ging al slecht met de jeugdGGZ, door de zorg eerder over te hevelen naar de gemeenten (2015). Vanaf toen vond er een versterkte nadruk op 'labelen' van kinderen plaats, omdat ouders anders geen toegang meer hadden tot de GGZ voor hun kind.

  De Staat gaat ons niet helpen, kijk maar naar de Toeslagenaffaire. De Tweede Kamer doet ook niks, lees; heeft zichzelf uitgeschakeld om in te grijpen. Voor meer verdieping wat er het afgelopen jaar is gebeurd verwijs ik naar de buiten-parlementaire onderzoekscommissie Corona. Deze commissie van burgers doet onderzoek door middel van getuigenverhoren. Er zijn inmiddels psychiaters, kinderpsychologen, docenten en kinderen zelf verhoord. Ik heb zelf ook een getuigenverklaring afgelegd.

  bpoc2020.nl

  https://bpoc2020.nl/tussenrapport-conclusie

  In mijn ogen is de enige uitweg burgerlijke ongehoorzaamheid aan de Staat. De Staat heeft bijna alle macht, maar elke geloofwaardigheid verloren. De Staat is in wezen failliet.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.