Laatste nieuws
Nieuws

Psychiaters ervaren problemen rond Wvggz

2 reacties

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) heeft de afgelopen maand 35 meldingen ontvangen van knelpunten rond de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). De binnengekomen reacties zijn afkomstig van psychiaters die tegen verschillende obstakels aanlopen, variërend van ICT-problemen, hoge administratielast, en praktische uitvoerbaarheidsproblemen onder meer in de samenhang met de Wet zorg en dwang (Wzd).

Met ingang van 1 januari zijn twee dwangwetten van kracht, de Wvggz en de Wzd. Het zijn opvolgers van de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). De twee nieuwe wetten regelen dat aan een patiënt, ondanks verzet, zorg verleend kan worden als dat noodzakelijk is om te voorkomen dat hij of zij zichzelf of iemand anders ernstig benadeelt. In de Wzd heet dat onvrijwillige zorg; in de Wvggz verplichte zorg. De NVvP maakt zich ‘ernstige zorgen’ over de uitvoerbaarheid van de nieuwe wet Wvggz. Begin deze maand heeft de vereniging daarom een meldpunt gelanceerd voor hun leden die in de praktijk moeite ervaren met implementatie van de nieuwe regels.

In Medisch Contact van deze week wordt één van de 35 meldingen uitgebreid beschreven. Daarin doen twee ziekenhuispsychiaters verslag van hun zoektocht naar een crisisbed. ‘Deze casus illustreert duidelijk dat er problemen worden ervaren in de samenloop tussen de twee wetten’, bevestigt een woordvoerder van de NVvP desgevraagd.

De vereniging zal alle meldingen nog verder analyseren, en zal daar ‘zo nodig actie op gaan ondernemen’. Voor een paar eenvoudig aan te passen ICT-zaken is dat reeds gebeurd, meldt de woordvoerder. Ook Verenso, vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, heeft recentelijk haar ‘ernstige zorgen’ over de uitvoerbaarheid van de twee wetten geuit.

De NVvP heeft vorige week in Den Haag opnieuw aangedrongen op vereenvoudiging van de Wvggz. De uitvoerbaarheid van het werk van de psychiater rond de verplichte, maar ook vrijwillige zorg staat door de nieuwe wet ‘ernstig onder druk’. Om de toegenomen administratielast te illustreren, kregen Kamerleden een meterslange rol papier aangeboden met daarop alle administratie rond een (fictieve) casus. Om helderheid te scheppen in het ‘web van vele regels en inefficiënte en onwerkbare procedures’, heeft de NVvP een aantal concrete suggesties voorgedragen om de wet op korte termijn te repareren. Zo moet de termijn van tijdelijke verplichte zorg in onvoorziene noodsituaties worden verlengd van drie naar zeven dagen (zoals voorheen ook in de Bopz) en zou de beslistermijn voortzetting crisismaatregel beter drie wérkdagen moeten worden – in plaats van drie dagen.

Ook pleiten de psychiaters voor de mogelijkheid tot wijziging crisismaatregel, een verkorte procedure aansluitende zorgmachtiging, en een zorgplan ‘dat doel dient (en geen juridisch gewrocht)’, onnodige/dubbele brieven schrappen en aantal klachtprocedures beperken.

In aanloop naar de nieuwe Wvggz is overigens in 2019 vaker (11%) gebruikgemaakt van een dwangmaatregel dan het jaar ervoor, zo meldt NRC maandag. De krant heeft cijfers opgevraagd bij de Raad voor de rechtspraak. De stijging zou volgens verschillende psychiaters mede verklaard kunnen worden door de overgang naar de nieuwe wet. Zo vroegen meerdere instellingen op de valreep verlenging aan van dwangbehandelingen die pas dit jaar zouden aflopen. Volgens Jacqueline Quak, de geneesheer-directeur (UMCG) die in het artikel wordt geciteerd, hebben ggz-instellingen hun aanvragen vanwege de wetswijziging naar voren gehaald om te voorkomen dat patiënten zonder behandeling komen te zitten die wel noodzakelijk is. Ze zegt niet bang te zijn dat instellingen ‘te scheutig’ zijn geweest in het aanvragen van rechterlijke machtigingen.

lees ook

Nieuws psychiatrie NVvP
 • Marieke van Twillert

  Marieke van Twillert werkt als journalist voor Medisch Contact. Arbeidsmarkt, levenseinde en e-health hebben haar speciale aandacht.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Anne-Marie van Dam

  Psychiater , Amsterdam

  Na een nascholing/elearning van 8 uur vreesde ik de invoering. Maar het is nog veel erger dan gedacht. Stroomschema’s die aan Domino Day doen denken, een formulierenstroom waar geen eind aan komt. Overleg met de halve wereld als je de patiënt wilt on...tslaan. Want stel je voor dat er een incident zal plaatsvinden. Deze wet is een mislukt huwelijk tussen autonomie van de patiënt en álle veiligheidsrisico’s afdekken op verzoek van de Tweede Kamer, gesmoord in een berg papierwerk waar je helemaal naar van wordt. We zijn arts geworden, geen jurist.
  Het is een onwerkbaar gedrocht deze wet!
  Help!

 • W.J. Duits

  bedrijfsarts, Houten

  Ooit waren er onderhandelingen over een Vrede waar Nederland in Betrokken was, de Vrede van Rijswijk, de Franse Gezant had een kernachtige uitspraak, Chez Vous, de Vous, sans Vous, het is bij u, het gaat over u, maar we doen het zonder u.
  In de 2020... versie: U moet het uitvoeren, wij beslissen daarover en betrekken U daar dus niet bij. Het is waarschijnlijk voor Kamerleden moeilijk voor te stellen dat professionals verstand hebben van hun werk en ook de dagelijkse praktijk kennen. Maar deze wetten zijn daar weer exemplarisch voor. Zullen we een Noodwet voorstellen: De nieuwe wetgeving wordt voor onbepaalde tijd ingetrokken en er komt een commissie van deskundigen die een voorstel maken hoe de wet er uit zou kunnen gaan zien. Beter ten halve gekeerd, dan ten volle gedwaald.
  De GGZ heeft wel wat beters te doen.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.