Laatste nieuws
Simone Paauw
Simone Paauw
2 minuten leestijd
Nieuws

OLVG discrimineerde transgenderman met gynaecologische klachten

3 reacties

Het OLVG in Amsterdam discrimineerde een transgenderman door hem te verwijzen naar een psycholoog in plaats van gynaecologisch onderzoek te doen toen hij verzocht om verwijdering van zijn eierstokken en baarmoeder. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens in een vandaag gepubliceerde uitspraak.

Omdat de man pijnklachten had die verband hielden met zijn eierstokken en baarmoeder had er lichamelijk onderzoek moeten plaatsvinden om de noodzaak tot een operatie te kunnen uitsluiten of vaststellen. Het OLVG is de patiënt echter anders gaan behandelen op grond van zijn genderidentiteit en heeft daarmee een verboden onderscheid gemaakt op grond van geslacht, vindt het college.

De patiënt is sinds 2017 onder behandeling van een gynaecoloog van het OLVG in verband met onder meer buikpijnklachten. Hij is op dat moment niet gestart met een traject voor medische transitie. Hij krijgt Lucrin voorgeschreven, een hormoon voor de behandeling van endometriose en myomen. Vanaf 2018 verzoekt hij enkele malen om een operatie, vanwege pijnklachten en om geen Lucrin meer te hoeven gebruiken. Twee verschillende gynaecologen zeggen hem dat een operatie alleen zal plaatsvinden na evaluatie door een psycholoog gespecialiseerd in genderzorg. Hij wordt verder niet lichamelijk onderzocht door de gynaecologen.

De patiënt dient daarop een klacht in, waarin hij stelt dat een transgenderman net als een vrouw last kan krijgen van zijn eierstokken en baarmoeder en niet anders behandeld hoort te worden dan een vrouw. Het OLVG stelt in het verweer dat de verwijdering van de baarmoeder en eierstokken op basis van de klachten niet was geïndiceerd en dat de focus verschoof naar transgenderzorg, omdat de patiënt hier wel op aanstuurde. Het OLVG vond het feit dat de patiënt transgenderman is juist wel relevant voor de te maken behandelkeuzes. Daar gaat het college niet in mee, temeer omdat er van een behoefte bij de patiënt om een genderbevestigende operatie niets is gebleken. Tegenwoordig is een dergelijke operatie, waarbij baarmoeder en eierstokken worden verwijderd, ook niet meer nodig voor het aanpassen van de registratie van het geslacht bij de burgerlijke stand. Het college stelt dat daarmee geldt dat niet iedere lichamelijke aanpassing meer automatisch als een aanpassing in het kader van de transitie dient te worden aangemerkt.

In een reactie op de eigen website stelt het OLVG dat de uitspraak duidelijk is en dat zij in deze situatie anders hadden moeten handelen. ‘Wij nemen de klacht en de uitspraak van de rechter dan ook zeer serieus en gaan hierover met elkaar in gesprek om er zo van te leren en te verbeteren’, aldus het ziekenhuis.

Lees ook
Nieuws baarmoeder transgender gender discriminatie
 • Simone Paauw

  Simone Paauw deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret. (Gezondheids)recht en medisch tuchtrecht hebben haar bijzondere interesse. Ze heeft aandacht voor diversiteit en inclusie in de breedte, discriminatie en grensoverschrijdend gedrag (op de werkvloer) en de positie van vluchtelingen en vluchteling-artsen. Daarnaast schrijft ze over tal van andere onderwerpen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Fachärztin für Nuklearmedizin und Radiologie, Duitsland

  De uitspraak is om heel veel redenen opvallend te noemen:

  Ten eerste is het bizar dat het College stelt dat het OLVG (in casu de gynaecoloog) geen onderscheid mag maken op geslacht. Geslacht is in de gezondheidszorg relevant. Tussen de geslachten ...hebben ziekten soms een andere prevalentie of een andere presentatie, terwijl bepaalde aandoeningen volstrekt voorbehouden zijn aan één van de geslachten. Met deze uitspraak treedt het College dan ook in het aspect van onze inhoudelijke beroepsuitoefening, één waarvoor in de Wet gelijke behandeling wel degelijk een uitzonderingsclausule is opgenomen.

  Ten tweede is het opmerkelijk dat het College zich bekwamer acht in te schatten of er sprake is van medische nalatigheid dan de betrokken collega's. Medisch zijn de leden van het College niet geschoold. Door tekortkoming te veronderstellen, gaat het College zitten op de stoel van de Tuchtrechter. Dat is kwalijk.

  Ten derde is het de vraag of het wegen van patiëntenkarakteristieken "discriminatie" is. Personalized medicine, waarin rekening wordt gehouden met de patiëntenkarakteristieken, is juist nastrevenswaardig. Het feit dat de patiënt transgender is, en klachten als somberheid, hoofdpijn en buikpijn ook een uiting zouden kunnen zijn van genderdysforie, maakt dat het College ook had kunnen besluiten dat de betrokken gynaecoloog holistisch denkt, de mens ziet in plaats van louter de klachten. Dan zou het besluit naar de genderpoli te verwijzen omdat op gynaecologisch vlak geen indicatie ligt voor hysterectomie en ovariectomie, een teken zijn van compassie en zorgvuldig hulpverlenerschap. Geen onderscheid mogen maken komt neer op het afschaffen van deze compassievolle vorm van de geneeskunde.

  Ten vierde stelt het College dat het 'OLVG de transgender man niet heeft onderzocht om de medische noodzaak tot een operatie te kunnen vaststellen of uitsluiten'. Maar, het is helemaal niet de taak van een ziekenhuis of zorgverlener om uit te zoeken of de wens van de patient geïndiceerd is; het is zijn taak na te gaan waar de klachten vandaan komen, en daarop een gerichte behandeling in te stellen. Door te stellen dat de wens van de patient centraal zou moeten staan, stuurt het College aan op het door een deel van de transgenderactivisten zo gewenste 'informed consent-model', waarin de wens van de patiënt leidend is, en artsen alleen voorlichting geven en ingrepen uitvoeren. Ik vind dat een zorgelijke ontwikkeling.

  Ik ben dan ook van mening dat het OLVG níét door het stof had moeten gaan, maar de gynaecoloog had moeten verdedigen. Zonder tuchtrechtelijk oordeel is immers niet vast komen staan dat er sprake was van onzorgvuldig zorgverlenerschap. Ik vind dat de NVOG en KNMG dit alsnog zouden moeten uitspreken.

  Mede gezien de implicaties van een uitspraak als deze, die feitelijk neerkomt op het afschaffen van de uitzonderingsclausule in de wet op de gelijke behandeling, zou de KNMG bovendien de uitspraak dat de gezondheidszorg niet mag discrimineren op patiëntenkarakteristieken als geslacht en genderidentiteit, moeten afwijzen. Voorts zou zij politiek moeten oproepen expliciet wettelijke bescherming in de wet op de gelijke behandeling op te nemen, zodat onze professionele vrijheid, om medisch gemotiveerd naar eer en geweten afwegingen te kunnen maken, gewaarborgd blijft.

 • A. G?bel

  Huisarts

  Jongens, jongens, jongens - of meisjes, meisjes, meisjes - waar zij we nou toch in terecht gekomen?
  Er staat: "Vanaf 2018 verzoekt hij enkele malen om een operatie, vanwege pijnklachten en om geen Lucrin meer te hoeven gebruiken." Het is toch niet z...o heel gek dat de gynaecologen niet onmiddellijk naar de scalpel grijpen als iemand verzoekt om een operatie, zeker als er geen duidelijke operatie-indicatie bestond, of op zijn best een die onlosmakelijk verbonden was met zijn transitiewens?

  Voor precies hetzelfde geld had er in dit artikel kunnen staan:

  "Gynaecologen zijn berispt omdat ze zijn ingegaan op een operatieverzoek van een transgenderman, zonder eerst een deskundig psycholoog op dit gebied te raadplegen en zonder zich te bekommeren of er wel een operatie-indicatie bestond; het college acht dit zeer onzorgvuldig".

  Sorry - maar ik begrijp echt geen moer meer van het morele mijnenveld waar we ons regelmatig in bevinden. Is er nou niemand in het College die zijn gezond verstand gebruikt en zegt dat bij dit soort zaken per definitie twee wegen naar Rome leiden en dat je dus niet kan zeggen of het 'goed' of 'fout' was? En dat je tegenwoordig heel snel op iemands discriminatie-tenen kunt gaan staan zonder dat je je van kwaad bewust bent?

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.