Laatste nieuws
Simone Paauw
Simone Paauw
1 minuut leestijd
Nieuws

NHG: ‘Discussie over ivermectine hoort niet in rechtszaal’

11 reacties

De vraag of ivermectine off-label als behandeloptie in de huisartsenrichtlijn over covid-19 thuishoort, moet niet in de rechtszaal worden gevoerd, vindt het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Het NHG reageert daarmee op het verzoek om een voorlopig getuigenverhoor dat de Algemene Nederlandse Burger Belangenvereniging (ANBB) vandaag in Utrecht doet bij de rechter.

Volgens een woordvoerder van het NHG wil de ANBB – een initiatief van huisarts Rob Elens – demissionair minister Hugo de Jonge van VWS en RIVM-directeur Jaap van Dissel als getuigen verhoren over de totstandkoming van het advies over ivermectine in de richtlijn ‘COVID-19’ van het NHG. Het doel daarvan is uiteindelijk via de rechter af te dwingen dat ivermectine als behandeloptie in de richtlijn wordt opgenomen. Als het verzoek om een voorlopig getuigenverhoor wordt toegewezen door de rechter zijn getuigen wettelijk verplicht om mee te werken en om de waarheid te spreken.

‘Het verhoren van De Jonge en Van Dissel is in onze ogen niet zinvol’, licht de NHG-woordvoerder toe. Zij zijn beiden op geen enkele wijze betrokken bij het opstellen van de richtlijn en de aanbeveling over ivermectine daarin. Het is de vraag of een andere aanbeveling daarover op deze manier via de rechter kán worden afgedwongen. Wij vinden dat deze discussie helemaal niet in de rechtszaal thuishoort, ook al bestaat in Nederland de mogelijkheid om dit soort juridische stappen te nemen. De discussie of een bepaalde behandeling in een richtlijn wordt opgenomen, hoort thuis bij inhoudelijk deskundigen in een multidisciplinaire richtlijnwerkgroep. Dat is de – zorgvuldige en transparante – manier waarop richtlijnen tot stand komen, niet via de rechter of politiek.’

In de betreffende richtlijn, die deze maand is uitgebracht door het NHG, wordt het off-label voorschrijven van ivermectine niet aanbevolen als behandeling voor patiënten met (een vermoeden van) covid-19 in de huisartsenpraktijk. Redenen daarvoor zijn onder meer dat het onduidelijk is of ivermectine een klinisch relevant gunstig effect heeft op het aantal ziekenhuisopnames of overlijden als gevolg van covid-19 en dat daar te weinig bewijs voor is. Ook bestaat er onzekerheid over mogelijke bijwerkingen.

Een uitspraak van de rechter wordt 18 augustus verwacht.

Lees ook

Nieuws recht covid-19
 • Simone Paauw

  Simone Paauw deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret. (Gezondheids)recht en medisch tuchtrecht hebben haar bijzondere interesse. Ze heeft aandacht voor diversiteit en inclusie in de breedte, discriminatie en grensoverschrijdend gedrag (op de werkvloer) en de positie van vluchtelingen en vluchteling-artsen. Daarnaast schrijft ze over tal van andere onderwerpen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • J.W. van Leeuwen

  Bedrijfsarts, Tynaarlo

  @ collega Bruijn,
  Wat voor de -overigens als positief bedoelde kwalificatie- aankomend collega geldt, geldt ook voor u. U stelt in kapitalen, maar zonder argumenten. Daarom nog wat lezenswaardigs voor u. https://www.sciencedaily.com/releases/2021/06.../210611174037.htm Discovery identifies a highly efficient human reverse transcriptase that can write RNA sequences into DNA
  Date: June 11, 2021
  Source: Thomas Jefferson University
  Summary:
  Researchers show that polymerase theta can efficiently convert RNA sequences back into DNA, a feat more common in viruses than eukaryotic cells.

  Vast niet uit de correcte bibliotheek, maar laten we proberen wat meer ruimte te houden voor de gerede twijfel in wetenschap.

 • Niek Rogger

  Huisarts i.o., Tilburg

  https://zelfzorgcovid19.nl/verzoekschrift-tot-verhoor-van-9-getuigen-verstuurd-aan-de-rechtbank-utrecht/

 • Bart Bruijn

  Apotheekhoudend huisarts, Streefkerk

  @ coll. van Leeuwen.

  Uw reactie aan, neerbuigend genoemd 'aankomend arts' Braken is potsierlijk.

  Een hele rij namen noemen om vervolgens een niet ter zake doend artikel aan te halen is voorbij potsierlijk. Leer lezen en interpreteren.

  Lev...ende mensen HEBBEN GEEN REVERSE TRANSCRIPTASE IN HUN CELLEN!! Punt.

  Nu niet nog een keer allerlei onzin erbij halen om toch een beetje gelijk te krijgen. Dit is werkelijk van een beschamend niveau. U valt onder de wappies, die hier steeds allerlei in beginsel goede discussies vervuilen met hun belachelijke, overreactieve en veel te uitgebreide reacties. Dat is niet slechts uiterst irritant, het is schadelijk voor een goed discours.

  HOUD ERMEE OP!

 • J.W. van Leeuwen

  Bedrijfsarts, Tynaarlo

  Even in reactie op aankomend arts Braken: als je iets stelt, moet het ook van iedere twijfel ontdaan zijn. Dat is hier niet aan de orde: zie ook Zhang L, Richards A, Barrasa MI, Hughes SH, Young RA, Jaenisch R. Reverse-transcribed SARS-CoV-2 RNA can ...integrate into the genome of cultured human cells and can be expressed in patient-derived tissues. Proc Natl Acad Sci USA. 2021;118:e2105968118. doi:10.1073/pnas.2105968118. Medline.
  Of, en in welke mate de definitie van gentherapie gehanteerd kan worden, mag ter discussie staan, maar zeker is dat rechtstreeks GENetisch materiaal (mRNA) gebruikt wordt om THERAPIE te bedrijven, op een manier die nooit eerder is vertoond.

  Daarnaast lijkt het me volledig terecht, dat wanneer de inspectie ontspoort in zijn regelzucht om artsen die volgens legitieme procedures ivermectine of andere middelen willen voorschrijven zwaar te beboeten, dat de verantwoordelijke minister daarop aangesproken wordt.

 • S.J.E. Braken

  Medisch student, Leiden

  Als ik dhr. Van Leeuwen mag geloven zijn de vaccins een vorm van gentherapie. Nu is dat an sich al onwaar omdat er geen enkel gen in ons DNA wordt ingebracht, veranderd of gewisseld middels de vaccins die op dit moment gebruikt worden.

  Dan verder... naar de inhoud. Waarom de inspectie hoge boetes uitdeelt aan "afvalligen" die ivermectine voorschrijven is mij een raadsel. Een arts die met medeweten en toestemming van de patiënt een middel voorschrijft van twijfelachtige werkzaamheid en milde tot geen bijwerkingen zou dat binnen zijn professionele bekwaamheid moeten kunnen doen. Echter, baat het niet dan schaadt het wel, dus liefst zo min mogelijk.

  Daarnaast ben ik het roerend eens met dhr. Keppel-Hesselink. Richtlijnen worden opgesteld door artsen en deskundigen na gedegen onderzoek van de literatuur. Het horen van een minister die niets met het opstellen van die richtlijnen van doen heeft is dus onzinnig en kost mijns inziens alleen maar gemeenschapsgeld dat beter kan worden gestopt in verder onderzoek naar COVID, desnoods naar de werkzaamheid van ivermectine....

 • J. Hulshof

  GGZ-arts, Wolfheze

  Geachte collega's, allereerst het volgende (citaat is uit het artikel): "ivermectine off-label als behandeloptie in de huisartsenrichtlijn" is een contradictio in terminis. Dus waar gaat deze hele discussie over? In de richtlijn kan eventueel litera...tuur genoemd worden over ivermectine bij Covid, zonder daar een advies of oordeel aan te verbinden. Als je als arts welk middel dan ook off-label voorschrijft met een goede motivatie, met afweging van te verwachten effect en risico's, mits het voorschrijven van dat betreffende middel niet aan een beperkte groep artsen/specialisten is voorbehouden en je hebt dat ook goed met de patiënt besproken, en er is voldoende (en dus in dit geval: enige) evidentie over, dan mag dat gewoon. Het is daarom misplaatst om hierover staatslieden te willen horen en ook om aan de rechter te vragen om een uitspraak te doen over iets dat uitsluitend des dokters is en waarin een jurist niet deskundig is. Ik hoop dat de rechterlijke macht dit laatste ook inziet en zich niet-ontvankelijk zal verklaren in genoemde rechtszaak. De IgJ heeft helaas al in deze gedwaald en een buitenproportionele sanctionering afgekondigd (zie bovenstaand artikel "Hoge boete voor artsen die onterecht hydroxychloroquine of ivermectine voorschrijven" van 25 maart jl. Hopelijk wijst nog iemand alsnog de IgJ in deze terecht en wordt deze sanctie opgeheven.

 • Tim Smits

  Dermatoloog, Venray

  … hoort niet thuis in de rechtspraak en het wel oke vinden dat de inspectie torenhoge boetes uitdeelt als dit middel dat jaren bewezen heeft veilig te zijn in tegenstelling tot onze ‘vaccins’ off-label bij volledige instemming van patient wordt voorg...eschreven?!
  Meten met twee maten heet dat en riekt naar belangenverstrengeling.

 • M. van Dijk

  Huisarts i.o.

 • J.W. van Leeuwen

  Bedrijfsarts, Tynaarlo

  Ik vind dat "collega Raymond" de enig juiste positie inneemt. Als collega Keppel Hesselink graag de discussie wil voeren over de huidige status van gentherapie opvoeren als vaccin, acht ik het niet bijdragend aan de discussie om termen als "aberrante... geest" te bezigen. Ik denk dat het goed is om in de traditie van het Ge-Bu, dat zo efficiënt is gedecimeerd door "big pharma", transparant onderzoek te doen, zonder elkaar op voorhand te diskwalificeren.

 • J.M. Keppel Hesselink

  pijnarts, Bosch en Duin

  Collega Raymond neemt een hele bizarre positie in die mij bijzonder irriteert. En collega huisarts Rob Elens wil geen corona vaccinaties geven. Als een aberrante geest als Elens, die patienten dwingt formulieren te ondertekenen omdat hij geen snars b...egrijpt van vaccin ontwikkeling, een proces in de rechtzaal wil forceren om tegen de richtlijnen in een niet-bewezen middel wil afdwingen, en dat zou kunnen, dan zijn we wel erg ver afgedwaald.

  Processen over voorschrijven van medicamenten horen per definitie niet thuis in de rechtszaal. Het is zinloos en schadelijk voor het vak. Richtlijnen komen tot stand door intense peer-review gestuurde processen in de beroepsgroep zelf en elke discussie dient daar gevoerd te worden.

  Omdat elke nitwit nu in een mum van tijd een Dr Google graad kan verkrijgen in de zoek-kunde rond vaccins, en dus ook dwalende huisartsen zoals Elens en Moohkram, kan men enorm veel verwarring zaaien in rechtszalen, omdat juristen niets maar dan ook niets van geneeskunde begrijpen.

  De NHG heeft het volgens mij geheel bij het rechte eind en artsen zoals Elens zouden een herexamen vaccinologie moeten afleggen. Wat een farce.

 • Raymond Mookhram

  Huisarts , Vlissingen

  Niemand staat boven de wet en rechtspraak. Als er aanwijzingen zijn dat er inmenging is geweest vanuit VWS of RIVM, dan moet dat transparant weergeven worden. Wellicht zou het bestuur van de NHG ook onderworpen moeten worden aan de toetsing of zij oo...k gehoord zouden moeten worden bij de rechter commissaris. Het NHG heeft zich wat mij betreft te onthouden van commentaar op dit soort zaken.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.