Laatste nieuws
ANP
1 minuut leestijd
Nieuws

Minister Helder (Langdurige Zorg) wil rem op groei zorgpersoneel

6 reacties

De continue stijging van het aantal mensen dat in de zorg werkt, is niet meer houdbaar. Er is ook personeel nodig voor andere maatschappelijk belangrijke terreinen, zoals onderwijs, bouw en de energietransitie. Om de stijgende zorgvraag aan te kunnen, moet de zorg anders worden georganiseerd. Dat schrijft minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport aan de Tweede Kamer.

‘Duidelijk is dat als we niets doen, de tekorten op de arbeidsmarkt in de zorg – evenals in andere sectoren – de komende jaren alleen maar groter zullen worden. Dat vraagt om een rijksbrede aanpak’, schrijft Helder. Die wordt gecoördineerd door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Voor de zomer komt het kabinet met een Kamerbrief over de aanpak van de arbeidsmarktkrapte in Nederland.

Op dit moment werkt één op de zes werknemers in zorg en welzijn, schrijft Helder. Uit een eerdere analyse van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) bleek al dat dit, gezien de stijgende zorgvraag, bij ongewijzigd beleid oploopt naar één op de vijf in 2030 en één op de vier in 2040. Nu werken er 1,5 miljoen mensen in de zorg. Bij ongewijzigd beleid worden dat er 2,4 miljoen, stelt Helder.

Die groei moet eruit, vindt het kabinet. In plaats van een toename van zorgpersoneel met 140 duizend banen over de periode 2022-2025, acht het kabinet een groei van 110 duizend banen haalbaar.

Nieuwe wegen

‘We moeten investeren in het voor de zorg behouden van zorgmedewerkers, leven lang ontwikkelen, het opschalen van technologische en sociale innovaties en in zeggenschap’, schrijft Helder. ‘Schaarste noopt tot nieuwe wegen en er is geen tijd te verliezen. Als we nu niets doen, dan lopen we het risico dat de kwaliteit en de toegankelijkheid van zorg wordt uitgehold.’

Het behoud van zorgpersoneel is nadrukkelijk een taak van de werkgevers, stelt de bewindsvrouw. ‘Het moet aantrekkelijk zijn om in de zorg en welzijn te (blijven) werken’, schrijft Helder. Wel ziet ze het als haar taak om werkgevers hierin te stimuleren.

Deze zomer komt Helder met een uitwerking van haar plannen om te komen tot een toekomstbestendige arbeidsmarkt voor de zorg.

Lees ook
Nieuws arbeidsmarkt langdurige zorg Nederland
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • G.R.I. Slock

  huisarts, Sluis

  Als er straks een parlementaire commissie komt waarom niemand nog in de zorg wil werken dan heeft minister Helder het antwoord. Niet alleen zijn zorgverleners overwerkt en onderbetaald, ze kunnen ook elk moment op straat gekeild worden als er een ni...euw ICT speeltje of robot is ontwikkeld die volgens bestuurlijke onbenullen het werk kunnen overnemen. Helemaan eens met collega Bruijn dat er eerder minder mensen aan en rond de zorg moeten werken, op VWS al om te beginnen.

 • W.J. Duits

  bedrijfsarts, Houten

  Het wordt weer helemaal duidelijk, we hebben weer te maken met nieuwe wijn in oude zakken. Wat een kortzichtigheid van deze Minister. Maar het maakt ook heel duidelijk dat we Den Haag moeten reorganiseren, het moet eens afgelopen zijn met het verdele...n van ministers zetels tussen coalitiepartners, komen we een plekje tekort, laten we een ministerie toevoegen.
  Het wordt tijd dat de Nederlandse zorg in zijn geheel onder één ministerie komt te vallen, want dan kun je de keten die we gewoon zijn in de zorg, onder één verantwoordelijk minister brengen. Dan kunnen we maatregelen nemen die hout snijden. Hoe worden mensen minder vaak ziek bijvoorbeeld? Misschien moet de overheid wat zorgvuldiger omgaan met de Nederlandse bevolking, vooral het sociaal zwakke deel.
  Al die oudere mensen die nu fijn thuis moeten blijven wonen, want dan kunnen ze thuishulp krijgen. Dat was toch het ideaal beeld? Sluiten al die ouderenvoorzieningen, al die vreselijke verzorgingshuizen moesten dicht. Het gevolg: Meer eenzaamheid onder ouderen, meer ongevallen thuis, meer verwaarlozing en ondervoeding, minder doorstroming op de woningmarkt, overbelaste mantelzorgers, uitbuiting van ouderen, al die oudjes worden ziek en komen dan in het ziekenhuis. Dat raakt dus ook overbevolkt.
  Zullen we een keertje ophouden de grootste fout te maken die in de organisatiekunde kan maken: Eerst nadenken over de structuur, zonder dat je eerst hebt nagedacht over je strategie.

 • J.B.E. Hulshof

  GGZ-arts, Wolfheze

  Een wonderlijke visie van een minister wiens verantwoordelijkheid het is om zo goed mogelijk het in stand houden en verbeteren van de (langdurige) zorg te bevorderen. Laten we maar aannemen dat ze vanuit het perspectief van het hele kabinet heeft ges...chreven. Voldoen aan een groeiende zorgvraag met minder medewerkers? "We moeten investeren in het voor de zorg behouden van zorgmedewerkers, leven lang ontwikkelen, het opschalen van technologische en sociale innovaties en in zeggenschap", zo stelt minister Helder. Eén ding noemt ze duidelijk niet en dat is schrijnend. Jarenlang wordt er al vanaf de werkvloer geroepen om de administratieve- en regeldruk te verminderen. Daarmee schep je ruimte om echt zorg te leveren en bevorder je de motivatie van de zorgmedewerkers. Dat zou nu eens echt in een "rijksbrede aanpak" moeten worden opgenomen.

 • A. G?bel

  Huisarts, Amstelveen

  Eigenlijk zegt het artikel: om te voorkomen dat er te weinig mensen zijn voor de zorg, moeten we minder mensen in de zorg laten werken.
  Akkoord. Maar 'technische innovaties' om mensen te vervangen? de zorg staat bol van de technische innovaties. Toc...h kan je de steunkousen niet uittrekken zonder personeel. Ook omdat we het belangrijk vinden dat mensen thuis worden bezócht zodat we een oogje in het zeil houden.

  Ik denk dat het veel belangrijker is dat andere sectoren mínder aantrekkelijk zijn om je geld in te verdienen. Bitcoins, influencers, advertenties, online handel, handelen in huizen, mondkapjesdeals sluiten. Kortom: denken dat je weinig in de maatschappij hoeft te stoppen om er toch (te) veel uit te halen. Dat idee moet om. Het is een mentaliteitskwestie.

 • A. G?bel

  Huisarts, Amstelveen

  Waarom wordt de vraag niet beantwoord hoe dit komt. Er wordt gedaan alsof het een bedrijfsongeval is dat er steeds meer mensen in de zorg werken. Dat komt omdat we steeds ouder worden, steeds meer zorg nodig hebben, en we met zijn allen zorg heel be...langrijk vinden.
  In 1953 zeiden we toch ook niet: wat raar dat er steeds meer mensen aan de dijken werken?

 • Huisarts, Streefkerk

  Bart Bruijn.

  De olifant in de kamer wordt weer gemist.

  Werken er teveel mensen IN de zorg of teveel AAN de zorg? Dát is de vraag. En heel erg veel van die lieden die AAN de zorg hun centen opstrijken, zorgen ervoor dat veel mensen IN de zorg s...teeds minder tijd hebben om te doen wat ze IN de zorg zouden moeten doen, om diegenen AAN de zorg een alibi voor hun centen te geven.

  Opvallend is verder dat er nooit een personeelsprobleem is bij diegenen die AAN de zorg hun geld verdienen.

  Dat geeft toch te denken.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.