Laatste nieuws
Wetenschap

Mentale gezondheid jeugd eenduidiger definiëren

Plaats een reactie

Wat onderzoekers en behandelaars bedoelen met ‘mentale gezondheid van de jeugd’ is sterk afhankelijk van de gehanteerde definitie. Té sterk: termen als psychische klachten en psychische stoornissen, of stress, druk en mentale problemen worden door elkaar gebruikt, terwijl niet alle partijen daaraan dezelfde betekenis koppelen. Dat blijkt uit een studie van het Trimbos-instituut en het RIVM, waarin de kwestie is onderzocht door deskundigen in het veld te interviewen.

Dat mentale gezondheid van de jeugd (12-23 jaar) bestaat uit drie componenten kan op consensus van de deskundigen en behandelaars rekenen, te weten: welbevinden, psychische klachten en psychische stoornissen. Maar hoe deze componenten zich ten opzichte van elkaar verhouden, daarover verschillen de geïnterviewden van mening. Is het een continuüm waarin mensen heen en weer bewegen tussen welbevinden, klachten en stoornissen? Of is er meer sprake van twee assen (wel/ geen stoornis en mentaal gezond/ mentaal ongezond), waarbij een psychische stoornis ook deels samen kan gaan met mentaal welbevinden en vice versa? En dat nog los van de vraag of context, zoals de thuissituatie, de sociale omgeving of sociaal-economische status, ook onderdeel zijn van mentale gezondheid.

Behalve variatie in het meten van verschillende aspecten van mentale gezondheid, zijn er ook verschillende instrumenten beschikbaar die één bepaald aspect van mentale gezondheid in kaart kunnen brengen. Die leggen vaak net een wat ander accent, hetgeen tot verschillende incidentie- en prevalentiecijfers kan leiden voor eenzelfde aspect van mentale gezondheid. Dit bemoeilijkt uiteraard de vergelijkbaarheid van die getallen.

Deze getallen hebben bovendien vooral betrekking op psychische klachten. De twee overige aspecten – stoornissen en welbevinden – blijven tot nu toe nogal onderbelicht. Deskundigen menen overigens, zo blijkt uit de studie van Trimbos/RIVM, dat mentale gezondheid in één cijfer vatten feitelijk onmogelijk is.

Middels de bekende Delphi-methode wordt gepoogd in een volgende fase van het onderzoek consensus te bereiken over kernbegrippen, definities en operationalisering van het begrip mentale gezondheid.

Lees ook

Nieuws Wetenschap
  • Henk Maassen

    Henk Maassen (1958) is journalist bij Medisch Contact, met speciale belangstelling voor psychiatrie en neurowetenschappen, sociale geneeskunde en economie van de gezondheidszorg.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.