Laatste nieuws
Simone Paauw
Simone Paauw
2 minuten leestijd
Nieuws

Kuipers wil regeling voor levensbeëindiging bij ondraaglijk lijdende kinderen uitbreiden

1 reactie

Om actieve levensbeëindiging mogelijk te maken voor ongeneeslijk zieke kinderen van 1 tot 12 jaar die uitzichtloos en ondraaglijk leiden, wil minister Kuipers van VWS de huidige regeling die dat mogelijk maakt voor kinderen onder de 1 jaar uitbreiden. Hij heeft hiertoe een conceptregeling naar de Tweede Kamer gestuurd.

Zorgvuldigheidseisen

Om actieve levensbeëindiging voor deze groep kinderen mogelijk te maken, wordt de Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen uitgebreid met een aantal artikelen. Het gaat daarbij onder meer om een aantal zorgvuldigheidseisen waaraan artsen moeten voldoen. Eén daarvan is dat de arts met het kind, als dat daartoe in staat is, op begrijpelijke wijze de diagnose en de prognose bespreekt én met het kind bespreekt dat levensbeëindiging de enige redelijke mogelijkheid is om het lijden weg te nemen. Bij de arts mag redelijkerwijs geen enkel vermoeden bestaan dat de levensbeëindiging tegen de wil van het kind wordt uitgevoerd. Daarnaast moeten ook de ouders toestemming geven om de levensbeëindiging uit te voeren.

Behoefte aan regels

Kinderartsen en ouders pleiten al jaren voor meer duidelijkheid over de regelgeving rond actieve levensbeëindiging. Kinderarts en hoogleraar kindergeneeskunde Eduard Verhagen is nauw betrokken bij dit thema. In 2019 publiceerde hij hierover een onderzoek. Hij is optimistisch over het conceptvoorstel: ‘Nadat we met ons onderzoek hebben aangetoond dat er behoefte is aan duidelijke regels, heeft het ministerie van VWS het goed en daadkrachtig opgepakt door met dit conceptvoorstel te komen. Als deze regeling er in deze vorm komt – het is nog een concept – is dat echter wat mij betreft eigenlijk nog niet voldoende. Er moeten nog meer stappen worden gezet, vooral waar het gaat om de rechtszekerheid van kinderartsen die actieve levensbeëindiging uitvoeren en hoe het Openbaar Ministerie zich daartoe verhoudt. We willen niet het risico lopen dat kinderartsen worden vervolgd voor moord, terwijl is afgesproken dat het mag. Daarnaast zal ook de beroepsgroep zich ervoor moeten inzetten dat de regeling ook uitgevoerd kan worden, door de organisatie eromheen op te bouwen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het raadplagen van een onafhankelijke arts voor het beoordelen van de casus. De beroepsgroep kan als de regeling van kracht is geworden niet achterover gaan leunen, maar moet er zelf voor zorgen dat het effectief wordt.’

Hugo de Jonge

In 2019 liet Kuipers’ voorganger Hugo de Jonge, na Kamervragen, weten niet van plan te zijn de euthanasiewet aan te passen om actieve levensbeëindiging mogelijk te maken voor kinderen tussen de 1 en 12 jaar. Dit omdat kinderen van die leeftijd wilsonbekwaam zijn en er dus sowieso niet gesproken kan worden over euthanasie. Hij zegde toen wel toe te bekijken wat wel mogelijk zou kunnen zijn.

Lees ook
Nieuws levenseinde Kinderartsen kinderen levensbeëindiging
  • Simone Paauw

    Simone Paauw deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret. (Gezondheids)recht en medisch tuchtrecht hebben haar bijzondere interesse. Ze heeft aandacht voor diversiteit en inclusie in de breedte, discriminatie en grensoverschrijdend gedrag (op de werkvloer) en de positie van vluchtelingen en vluchteling-artsen. Daarnaast schrijft ze over tal van andere onderwerpen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • P.J.E. van Rijn

    huisarts n.p., Rheden

    Dat het hier inderdaad om een `regeling` gaat houdt in dat de wet niet veranderd hoeft te worden . Sterker nog , niet gewijzigd kán worden .De reden hiervoor is dat een wetswijziging in genoemde zin euthanasie mogelijk zou maken zonder een schriftel...ijke wilsverklaring . Sinds de uitspraak van de Hoge Raad is een schriftelijke wilsverklaring alleen echter de basis geworden van euthanasie voor iedereen die wilsonbekwaam is en ooit een wilsverklaring hiertoe heeft ondertekend. Omdat het hier gaat om wilsonbekwame patiënten onder de 12 jaar zou het wettelijk toestaan van euthanasie zonder wilsverklaring automatisch betekenen dat iedereen die wilsonbekwaam is en nooit een dergelijke verklaring heeft ondertekend ook voor euthanasie in aanmerking zou kunnen komen . Want ook andere wilsonbekwame patiënten die ondragelijk [?]en uitzichtloos[?] lijden, zoals demente patiënten die nooit een wilsverklaring daartoe hebben ondertekend, zouden dan op grond van een wetswijziging zonder actuele instemming van betrokkenen voor euthanasie in aanmerking kunnen komen .Dit zou neerkomen op levensbeëindiging door willekeur en dat is ongewenst. Vandaar dus een `regeling `en geen wetwijziging. Peter van Rijn

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.