Meer over kinderen

 • Ouders die niet willen luisteren

  Hoe hard moeten we schreeuwen? Of misschien is het probleem dat we te hard schreeuwen – tegen een groep ouders die helemaal niet willen luisteren. We kunnen wel blijven schreeuwen, maar lost dat het probleem op? Misschien moeten we van tactiek veranderen!

 • ‘Papa, wat is een dokter?’

  Mijn 4-jarige doet iets wat 4-jarigen doen: ze stelt een moeilijke vraag op een totaal onverwacht moment. Terwijl ik met haar van school naar huis loop, stelt ze deze vraag. Wat is een dokter.

 • Antibioticatekort voor kinderen was nog nooit zo nijpend als nu

  Er is een tekort aan bijna alle antibiotica voor kinderen, met name aan suspensies. Dat tekort was nooit eerder zo groot als nu. Voor kinderartsen levert dat vooral grote problemen op bij de behandeling van Mycoplasma pneumoniae. Een longinfectie die momenteel Nederland teistert.

 • Regeling levensbeëindiging van kinderen van kracht

  Een regeling om het leven van ongeneeslijk zieke kinderen van 1 tot 12 jaar te mogen beëindigen bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden, wordt per februari van kracht. De regeling die duidelijker de juridische ruimte voor artsen moet afbakenen dan de ruimte die het Wetboek van Strafrecht op dit moment in noodsituaties biedt voor deze patiëntgroep, is inmiddels in de Staatscourant gepubliceerd.

 • ‘Stop met het verhuizen van asielkinderen’

  ‘Het telkens weer verplaatsen van kinderen van de ene opvanglocatie voor asielzoekers naar de andere moet acuut stoppen.’ Dat zegt Petra de Jong, bestuurslid van Jeugdartsen Nederland in reactie op een toezichtsrapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de jeugdgezondheidzorg (jgz).

 • Quand tu seras grand

  In Quand tu seras grand zijn we getuige van de onwerkelijke, maar aanstekelijke integratie van twee werelden: die van schoolkinderen en van de bewoners van een verpleeghuis.

 • Een zinvolle hondenbaan in het ziekenhuis

  Volgens zorgverleners van een Japans ziekenhuis is de inzet van getrainde ziekenhuishonden met een verpleegkundige als begeleider vooral zinvol tijdens de terminale fase en bij onprettige interventies, zoals een lumbaalpunctie. Dat schrijven Natsuko Murata-Kobayashi e.a. in PLOS ONE.

 • Kinderadvies aan dokters

  Het Ommelander Ziekenhuis in Groningen heeft een kinderadviesraad opgericht, waar kinderen van zes tot en met zestien jaar tips mogen geven over wat er beter kan in het ziekenhuis. Op de eerste vergadering stond de samenstelling van het kindermenu op de agenda. Maar ook de manier waarop dokters uitleg geven aan patiënten zou een onderwerp kunnen zijn, oppert het ziekenhuis in een toelichting.

 • ‘Voor kinderen met ernstige obesitas is een maagverkleining echt een uiterst redmiddel'

  Een gecombineerde leefstijlinterventie wordt vanaf 2024 ook voor kinderen met overgewicht en obesitas vergoed, mede dankzij de inspanningen van hoogleraar kindergeneeskunde Anita Vreugdenhil van het Maastricht UMC+. En voor die kinderen bij wie dat geen enkel effect heeft, onderzoekt zij of die geholpen kunnen worden met leefstijlinterventie plús een maagverkleining.

 • ‘Dosering medicatie bij kinderen vaak op basis van beperkt bewijs’

  Veel doseeradviezen binnen de kindergeneeskunde zijn gebaseerd op slechts zwak wetenschappelijk bewijs. Zo stelt Nori Smeets (Radboudumc) in haar proefschrift ‘Paediatric pharmacology: small but mighty’. Het voorspellen van medicijnconcentraties aan de hand van farmacokinetische studies kan volgens haar uitkomst bieden.

 • Een Dijk van een zorgverzekeraar!

  Mijn dochter was 10 en moest een spreekbeurt houden. ‘Ik doe het over een band op tournee.’ Helaas/gelukkig was Ilse op dat moment ergens in de United States, dus suggereerde papa, niet zonder eigenbelang, De Dijk. Rond die tijd was de kleinzoon van mevrouw Van der Staak ook 10. Helaas was hij met heel andere dingen bezig. Er was een tumor in zijn been gevonden.

 • Kinderartsen uiten zorgen over asielopvang: ‘De nood is hoog’

  Kinderartsen en hulporganisaties maken zich zorgen over kinderen in de asielopvang, schrijven ze in een brandbrief aan Rutte. ‘Het continu overplaatsen van kinderen is schadelijk voor hun mentale gezondheid en zit het leveren van zorg in de weg’, aldus kinderarts Albertine Baauw.

 • Gynaecoloog Leiderdorp verwekte meer kinderen met eigen sperma

  Een gynaecoloog in het vroegere Elisabeth-ziekenhuis in Leiderdorp heeft meer vrouwen zwanger gemaakt met zijn eigen sperma dan eerder gedacht. Hij is de biologische vader van 41 kinderen die in de jaren zeventig en tachtig zijn verwekt. In februari noemde het Alrijne-ziekenhuis, waar het Elisabeth in is opgegaan, een aantal van 21 kinderen.

 • Tekort aan NFI-artsen leidt tot problemen bij kinderzedenzaken

  Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft zo weinig forensisch kinderartsen dat het op bepaalde tijden geen medisch onderzoek meer kan doen bij jongeren en kinderen die slachtoffer zijn geworden van een zedenmisdrijf. Met hulp van externe artsen is er een noodoplossing gezocht, maar een structurele oplossing is nog niet gevonden, schrijft minister van Justitie Dilan Yeşilgöz aan de Kamer.

 • Voor het scherm en in de kinderwagen niet goed voor jonge kinderen

  Kinderen van 0 tot en met 4 jaar moeten zoveel mogelijk en zo gevarieerd mogelijk bewegen. Langdurig zitten voor een beeldscherm of in de kinderwagen dient sterk ontmoedigd te worden. Dit advies geeft de Gezondheidsraad (GR) in zijn ‘Beweegadvies voor kinderen tot en met vier jaar’, op basis van literatuuronderzoek.

 • Ziekenhuizen bereiden zich voor op komst Oekraïense patiënten

  De eerste Nederlandse ziekenhuizen maken zich klaar voor de komst van patiënten uit Oekraïne. Het gaat hierbij onder meer om patiënten van wie een langdurige behandeling in Nederland zal worden voortgezet. Ook wordt er rekening gehouden met de komst van oorlogsslachtoffers.

 • Hersenschudding verhoogt risico op geestelijke gezondheidsproblemen

  Een hersenschudding kan bestaande mentale problemen verergeren. Maar kan bij kinderen van 5 tot 18 jaar ook leiden tot nieuwe geestelijke gezondheidsproblemen. Kinderen met een hersenschudding lopen tevens meer risico op een psychiatrische opname en zelfbeschadiging in vergelijking met leeftijdsgenoten. Dat blijkt uit onderzoek gepubliceerd in JAMA Network Open.

 • Ruimere palliatieve zorg nodig voor lijdende kinderen

  Kwetsbare kinderen lijden op dit moment onnodig in de palliatieve fase. De regeling levens­beëindiging gaat daarvoor geen soelaas bieden. Om onnodig lijden te voorkomen moeten de palliatieve mogelijkheden die er nu al zijn worden verbeterd en beter worden ingezet.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.