Laatste nieuws
Nieuws

KNMG: ‘Voer onmiddellijk verbeteringen in tuchtrecht door’

2 reacties

Het ministerie van VWS moet onmiddellijk werk gaan maken van het verbeteren van het tuchtrecht. Verbeteringen moeten nog dit jaar worden doorgevoerd, stelt de KNMG in een bericht op de eigen website.

Het gaat daarbij om maatregelen die in april 2022 zijn aanbevolen in het rapport Toekomstbestendig Tuchtrecht van onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en die voor een groot deel ook werden onderschreven door minister Kuipers van VWS in een Kamerbrief. Hij stelde in die Kamerbrief dat een groot deel van de aanbevelingen op korte termijn en met weinig belasting voor zorgverleners en partijen tot stand zouden kunnen komen. Voor een aantal verbeterpunten zou een actieplan worden opgesteld. Ook kondigde de minister aan dat het tuchtrecht vanaf april 2024 zal worden geëvalueerd, vijf jaar na de laatste grote wetswijziging.

Het gaat om negentien aanbevelingen, zoals het toegankelijker maken van de jurisprudentie om het lerende effect van het tuchtrecht te vergroten, een betere motivering van de uitspraken van tuchtcolleges, een betere voorbereiding van zorgverleners op een tuchtprocedure en het terugbrengen van de doorlooptijd van tuchtzaken. Ook zou de inspectie een grotere rol in het tuchtrecht moeten vervullen in complexe zaken waarbij meerdere beroepsbeoefenaars betrokken zijn en daarbij vaker gebruik moeten maken van de mogelijkheid een klacht over te nemen van de klager.

Volgens een KNMG-woordvoerder wordt er inmiddels wel gewerkt aan de uitvoering van een aantal verbeterpunten, maar is het tempo wisselend en gaat het de KNMG niet snel genoeg. ‘Er moet niet worden gewacht tot de evaluatie plaatsvindt.’

Daarnaast vindt de KNMG dat er opdracht moet worden verleend voor een nader, meer principieel onderzoek naar het tuchtrecht, waarin ook de huidige wettelijke kaders ter discussie komen te staan. Daarbij moet wat de KNMG betreft ook worden gekeken naar andere kwaliteits- en klachtsystemen in de zorg.

Lees ook
Nieuws Tuchtrecht onderzoek
 • Simone Paauw

  Simone Paauw (1978) deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • P.H. Roozen

  Psychiater

  Dit geeft blijk van weinig kennis van zaken van de KNMG. De KNMG pleit voor het toegankelijk maken van alle tucht uitspraken.
  Dit punt gaat op twee punten mank: alle tucht uitspraken zijn publiek en dus inzichtelijk op de site van de rechtspraak (g...eanonimiseerd). Daarnaast, mocht dit niet het geval zijn geweest, hoe draagt alles publiceren bij tot een hoger lerend effect? Ik heb niet de tijd, noch de wil, al deze uitspraken door te nemen. Dus het gaat altijd om een selectie.
  Daarnaast zou het de KNMG (en de andere beroepsgroepen) sieren om de hand in eigen boezem te steken. De tuchtrechter toetst aan de door het veld opgestelde normen. De beroepsverenigingen hebben een ongekende drang alles in protocollen en richtlijnen te vatten. Deze worden nooit geschrapt. Hebben geen voor aangekondigde evaluatie datum noch een eind datum (zoals hoort binnen een pdca cyclus). Met als gevolg dat protocol op protocol wordt gestapeld. Artsen (als ze zich hier al van bewust zijn) zien door de bomen het bos niet meer en de oude protocollen blijven juridisch geldig. Los nog van het feit of het wel nodig is om alles in een richtlijn/protocol te vatten en deze protocollen vaak uitermate streng zijn. Als het bijvoorbeeld gaat om richtlijnen van de KNMG met betrekking tot de WGBO dan zijn deze vaak een zeer strenge interpretaties van de wet.
  We doen ons zelf dus veel tucht-leed aan en hebben geen evaluatie van de minister nodig. De beroepsverenigingen moeten aan de slag en protocollen/richtlijnen herzien en minder streng opstellen. Daarnaast moet er gesnoeid worden in het woud van richtlijnen/protocollen.

 • psychiater, Thesinge

  Menno Oosterhoff: Mooi dat de KNMG druk blijft uitoefenen om het tuchtrecht te verbeteren. Maar vooral ook om tot een fundamentele discussie te komen over de vraag of het tuchtrecht overall wel bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van de zor...g. Zie ook www.turecht.nl

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.