Laatste nieuws
Henk Maassen
Henk Maassen
2 minuten leestijd
Wetenschap

Jicht verhoogt risico op een scala van hart- en vaatziekten

1 reactie

Bekend feit: jicht correleert met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Niet goed bekend is hoe dat risico varieert bij verschillende hart- en vaatziekten, en of andere risicofactoren zoals hoge bloeddruk en obesitas daarbij ook een rol kunnen spelen.

Voor een antwoord op die vragen deden Lyn Ferguson c.s. een grootschalig onderzoek waarvan ze de resultaten publiceren in The Lancet Rheumatology. Het Brits-Vlaamse onderzoeksteam ontwierp daartoe een methodologisch krachtige casecontrolstudie waaraan 152.663 mensen van 80 jaar of jonger deelnamen, die voor het eerst waren gediagnosticeerd met jicht en die vrij waren van hart- en vaatziekten gedurende ten minste twaalf maanden na deze diagnose – om zo het risico op omgekeerde causaliteit te minimaliseren. De controlegroep bestond uit 709.981 personen (maximaal vijf controles per patiënt met jicht) die werden gematcht op leeftijd, geslacht, sociaal-economische status en geografische regio. De auteurs keken vervolgens naar het al dan niet voorkomen van twaalf hart- en vaatziekten bij een mediane follow-up van zesenhalf jaar.

Zoals verwacht liepen patiënten met jicht over het algemeen een groter risico op hart- en vaatziekten dan mensen zonder de aandoening. Vooral vrouwen met jicht: zij hadden een 88 procent hoger relatief risico op hart- en vaatziekten dan vrouwen zonder jicht; bij mannen met jicht lag het risico op hart- en vaatziekten 49 procent hoger dan bij mannen zonder de ziekte. Hoewel het absolute risico op hart- en vaatziekten toeneemt met de leeftijd, laat dit onderzoek dus zien dat jicht dit cardiovasculaire risico bij jongere personen (<45 jaar) in hogere mate lijkt te vergroten dan bij oudere personen, en wel zodanig dat een jongere met jicht meer dan twee keer zoveel risico loopt op hart- en vaatziekten dan een gezond persoon van vergelijkbare leeftijd.

Dit verhoogde risico werd gezien bij alle twaalf hart- en vaatziekten die zijn onderzocht, waaronder hartfalen, ischemische hartziekten, aritmieën, hartklepaandoeningen en veneuze trombo-embolie. Bovendien hadden patiënten met jicht een hogere BMI dan gematchte controles, en een opmerkelijk hogere prevalentie van enige andere gezondheidsproblemen, waaronder chronische nierziekte en hoge bloeddruk.

Volgens twee commentatoren, Abhishek Abhishek en Edoardo Cipolletta, tonen de bevindingen aan dat gerichte screening en management van cardiovasculaire risicofactoren bij mensen met jicht hun risico op hart- en vaatziekten kan verminderen. En dat vrouwen in het algemeen, en meer speciaal mannen en vrouwen jonger dan 45 jaar daarvan het meeste profijt kunnen hebben.

Gout and incidence of 12 cardiovascular diseases: a case–control study including 152 663 individuals with gout and 709 981 matched controls

Cardiovascular risk in gout: time for action

Lees ook

Wetenschap cardiologie reumatologie
  • Henk Maassen

    Henk Maassen is sinds 1999 journalist bij Medisch Contact, met speciale belangstelling voor psychiatrie en neurowetenschappen, sociale geneeskunde en economie van de gezondheidszorg. Hij stelt wekelijks de Media & Cultuur-pagina’s samen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • J.S. Woltjer

    Huisarts, Usquert

    Wel wat bijzonder dat er in deze studie (voor zover ik heb kunnen nagaan, in de samenvatting) niet stilgestaan wordt bij de rol van medicatiegebruik bij jicht. Ik denk dan bijvoorbeeld aan diclofenac, waarvan in de Deense studie in 2018 (https://www....bmj.com/content/362/bmj.k3426) immers is aangetoond dat die alleen al een verhoogd risico geeft op H&VZ.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.