Meer over cardiologie

 • Microplastics in carotisplaques: grotere kans op overlijden

  Voor het eerst is aangetoond dat carotisplaques microplastics kunnen bevatten. Patiënten hebben daarmee een hoger risico op overlijden binnen drie jaar, vergeleken met patiënten zonder microplastics. Dit schrijven Raffaele Marfella e.a. in NEJM.

 • Jicht verhoogt risico op een scala van hart- en vaatziekten

  Bekend feit: jicht correleert met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Niet goed bekend is hoe dat risico varieert bij verschillende hart- en vaatziekten, en of andere risicofactoren zoals hoge bloeddruk en obesitas daarbij ook een rol kunnen spelen. Voor een antwoord op die vragen deden Lyn Ferguson c.s. een grootschalig onderzoek.

 • VWS staakt juridische strijd en wil dialoog over concentratie kinderhartchirurgie

  Het ministerie van VWS gaat niet in beroep tegen de uitspraak van de rechter over de kinderhartchirurgie, die concludeerde dat het besluit tot concentratie van vier naar twee ziekenhuizen niet zorgvuldig was verlopen. In plaats daarvan wil demissionair minister Pia Dijkstra gesprekken voeren met de umc’s en de patiëntenverenigingen over hoe wél geconcentreerd moet worden.

 • ‘Ik ben niet bang dat de negatieve reputatie aan mij gaat kleven’

  De vakgroep cardiologie in het Zwolse ziekenhuis Isala staat niet goed op de kaart, na vele jaren van een onveilig werkklimaat, een lopend fraudeonderzoek en zorgen over de patiëntveiligheid. Cardioloog Robert Riezebos besloot na dertien jaar het OLVG te verlaten om deze vakgroep uit het slop te trekken. Waarom maakt hij deze opmerkelijke overstap? En hoe staat het nu met de vakgroep cardiologie?

 • Concentratie van kinderhartzorg: lessen uit het buitenland

  In november beoordeelt de rechter of het besluit van minister Kuipers van VWS om de kinderhartzorg te concentreren in het Erasmus MC en het UMC Groningen rechtmatig is. Hoe gaan andere landen in Europa om met de concentratie van deze zorg? Vier landen kort uitgelicht.

 • Weer blijkt: na hartstilstand zonder ST-elevatie is hartkatheterisatie niet altijd de beste optie

  Patiënten die buiten het ziekenhuis een hartstilstand krijgen, een zogeheten out of hospital cardiac arrest (OHCA), die níét berust op een acuut hartinfarct met ST-elevatie, hebben geen baat bij een direct uitgevoerde hartkatheterisatie. Dat concluderen Duitse en Deense onderzoekers op basis van de resultaten van hun randomized controlled trial (RCT), met een follow-up van één jaar, in JAMA Cardiology.

 • ‘Concentratie van kinderhartcentra zal leiden tot onomkeerbare schade’

  Het besluit om de kinderhartzorg te concentreren in het Erasmus MC en UMC Groningen is onrechtmatig, onzorgvuldig en levert onomkeerbare schade op aan de zorg voor patiënten. Dat stellen de gedupeerde umc’s van Leiden, Amsterdam (samen het Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam Leiden; CAHAL) en Utrecht onder grote belangstelling in de zitting van dinsdag 11 juli in de rechtbank in Utrecht.

 • Nieuw ontwikkelde pacemaker lost na gebruik op in het lichaam

  In de aankomende uitgave van Science Advances schrijven onderzoekers aan de Northwestern en George Washington universiteiten in de Verenigde Staten over hun ontwikkeling van een tijdelijke pacemaker die, nadat hij niet langer nodig is, veilig door het eigen lichaam kan worden opgeruimd.

 • Troponinemeting thuis voorkomt SEH-opname

  Patiënten met verdenking op acuut coronair syndroom zonder ST-elevatie komen routinematig naar de SEH. Toch is dat lang niet altijd nodig, blijkt uit onderzoek door Cyril Camaro e.a. (Radboudumc) waaraan de ambulancediensten van vijf Nederlandse regio’s meewerkten en dat is gepubliceerd door het European Heart Journal.

 • Isala stopt samenwerking met cardiologische onderzoeksfirma

  Het Isala ziekenhuis werkt niet langer samen met de private onderzoeksfirma Diagram, maar zal zelf al het cardiologische wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. Dat is één van de maatregelen die het ziekenhuis treft om orde op zaken te stellen binnen de afdeling Cardiologie.

 • Kuipers blijft erbij: plek voor twee kinderhartcentra

  Minister Ernst Kuipers blijft erbij dat in de toekomst nog maar twee centra open kunnen blijven voor specialistische kinderhartchirurgie. Hij wil uiterlijk op 1 april een besluit nemen welke twee centra dat worden en heeft de academische ziekenhuizen gevraagd om daarbij te helpen.

 • NZa: ‘Kinderhartcentra nu nog niet concentreren, wel beter samenwerken’

  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt het onwenselijk als er nu al onomkeerbare stappen worden gezet om de kinderhartzorg te concentreren. Wel moeten de huidige umc’s per direct een plan maken hoe zij kunnen samenwerken in twee clusters – Noord en Zuid – om de kwetsbaarheden in de zorg te ondervangen.

 • De hartklepafwijking die geen afwijking blijkt te zijn

  Een afwijking in de aanhechting van de hartklep tussen de linkerboezem en linkerkamer is helemaal niet abnormaal. Mensen met deze afwijking hebben niet meer kans op een plotselinge hartstilstand. Het is zelfs maar de vraag of het strikt genomen een afwijking is.

 • Innametijdstip bloeddrukmedicatie lijkt geen effect te hebben

  Antihypertensiva ’s avond of ’s ochtend innemen heeft geen effect op de cardiovasculaire uitkomst. Dat concluderen Isla Mackenzie e.a. in The Lancet. Deze conclusie staat haaks op een tweetal eerdere – maar controversiële – studies.

 • Cardioloog had vaker moeten communiceren met huisarts

  In deze zaak dienen de nabestaanden, de kinderen van de patiënt, een klacht in tegen de cardioloog bij wie hun vader ongeveer zes jaar lang onder controle was. De patiënt heeft een hoogrisicoprofiel voor cardiale problematiek gezien een eerder hartinfarct, diabetes mellitus, ernstig over­gewicht, hoge bloeddruk en perifeer arterieel vaat­lijden.

 • Zó komen dure geneesmiddelen sneller beschikbaar

  Het toelaten van een nieuw geneesmiddel is een proces dat bestaat uit vele stappen die na elkaar worden genomen. Door onderdelen – zoals prijsonderhandelingen – tegelijkertijd te behandelen, is veel tijdwinst mogelijk.

 • CGS ontwerpbesluit cardiologie adviesronde in

  Op verzoek van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) is het Besluit cardiologie op enige onderdelen aangepast vanwege het vernieuwde landelijk opleidingsplan (LOP), waarmee het CGS heeft ingestemd. In de opleiding zijn o.a. EPA’s geactualiseerd, is er meer aandacht voor de regionale uitvoering van het LOP en hebben duurzaam opleiden en technologische ontwikkelingen een prominentere plaats.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.