Laatste nieuws
Nieuws

Inspectie meer aanwezig als voorbereiding op tweede golf

1 reactie

De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) was tijdens de coronagolf in het voorjaar zeer terughoudend in het uitvoeren van inspectiebezoeken, maar stelt nu als voorbereiding op een eventuele tweede golf vaker in ziekenhuizen en (particuliere) klinieken aanwezig te zullen zijn. Hiermee wil de inspectie toetsen of alle geleerde lessen uit de eerste golf effectief worden toegepast.

Dat meldt de IGJ in een rapportage over het functioneren van de medisch-specialistische zorg tijdens de coronacrisis in het voorjaar. Volgens de IGJ heeft de medisch-specialistische zorg een grote inzet en aanpassingsvermogen laten zien en op passende wijze invulling gegeven aan de verantwoordelijkheden en taken die de Nederlandse samenleving aan haar toevertrouwt. De IGJ stelt dat de kwaliteit van zorg van een aanvaardbaar niveau is gebleven en dat er – gegeven de omstandigheden –­ sprake was van goede zorg, ook al konden de normale richtlijnen niet altijd worden gevolgd.

Toch zijn er wat de inspectie betreft ook wel wat verbeterpunten – die vanuit het veld zelf zijn aangedragen – en ze wil erop toezien dat die ook echt worden uitgevoerd. Zo moet worden ingezet op het opschalen van zorg voor covid-19-patiënten, terwijl de reguliere zorg zo lang mogelijk door blijft gaan, en moet er aandacht zijn voor mensen die die zorg juist gaan mijden. Ook moet duidelijker worden omschreven hoe de crisisorganisatie is ingericht, wie waarover gaat. De IGJ wijst erop dat het ROAZ wettelijk geen mandaat heeft, terwijl daar wel alle taken werden neergelegd. Ziekenhuisbesturen moeten gericht zijn op samenwerking en oog hebben voor de verbinding met de eerstelijnszorg, de langdurige zorg thuis en de openbare gezondheidszorg. Ook moeten tijdens een eventuele tweede golf de beschikbaarheid en de verdeling van medische hulpmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en geneesmiddelen structureel georganiseerd worden.

lees ook
Nieuws kwaliteit inspectie covid-19
 • Simone Paauw

  Simone Paauw (1978) deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • E. van Veen

  huisarts

  Hoe kan de Inspectie nu al concluderen dat voorjaar 2020 'de kwaliteit van zorg van een aanvaardbaar niveau is gebleven en dat er – gegeven de omstandigheden –­ sprake was van goede zorg, ook al konden de normale richtlijnen niet altijd worden gevolg...d'?

  De Inspectie was in de eerste helft van dit jaar afwezig. Maar dat de kwaliteit van zorg op een aanvaardbaar nivo is gebleven, vind ik een voorbarige conclusie. Drie voorbeelden uit eigen waarneming:

  Vanaf half maart gingen de ziekenhuizen op slot voor alle mensen zonder verdenking op Covid-19. Ook huisartsenpraktijken gingen min of meer op slot. Heel erg schrijnend. We moesten mensen zoveel mogelijk buiten de deur telefonisch beoordelen. Er was een tekort aan beschermende kleding omdat die met voorrang naar de ziekenhuizen ging. Zorgverleners, ook huisartsen, moesten bij klachten doorwerken omdat zij nodig waren om deze 'ramp' het hoofd te bieden.

  Testcapaciteit. Er kon in de maand maart niet getest worden, als huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde dit wel nodig vonden; er was niet genoeg testmateriaal en niet genoeg bemensing bij de GGD's. Dus we konden mensen niet laten testen en moesten het in geval van nood zélf aan huis doen. De mensen waren immers te ziek om te komen.

  Persoonlijk beschermingsmateriaal. Was er niet in de maand maart. Was gehamsterd in januari en februari door oplettende particulieren, die de ontwikkelingen in Wuhan wel goed in de gaten hielden.

  Ik vind dat de kwaliteit van zorg de eerste helft van 2020 niet goed was. Ik vind verder dat zorgverleners in de eerste lijn niet goed beschermd zijn. Natuurlijk is er binnen eerste en tweede lijn keihard gewerkt. Op de IC's in Nederland dreigde overbelasting.

  Maar ik vind het onterecht dat de Inspectie nu al concludeert dat de kwaliteit van zorg goed was.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.