Laatste nieuws
Eva Kneepkens
Eva Kneepkens
2 minuten leestijd
Tuchtrecht

Groningse arts met beroepsverbod krijgt nu doorhaling BIG-registratie

3 reacties

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) legde eind februari een beroepsverbod op aan een Groningse mdl-arts. Een unieke gebeurtenis, want de IGJ gebruikte voor het eerst een relatief nieuw middel – last tot onmiddellijke onthouding van de beroepsactiviteiten – tegen een arts. Het regionaal tuchtcollege heeft de BIG-registratie van de arts nu doorgehaald vanwege een langdurige opiatenverslaving.

De IGJ legde eind februari een mdl-arts uit Groningen een beroepsverbod op. Hiervoor gebruikte de inspectie een last tot onmiddellijke onthouding van de beroepsactiviteiten (LOOB). Dat was de eerste keer dat ze deze maatregel bij een arts toepaste, en de tweede keer ooit sinds de inspectie dit middel tot haar beschikking heeft (april 2019). De eerste LOOB was voor een psycholoog/psychotherapeut. De BIG-registratie van deze zorgverleners is ook door een regionaal tuchtcollege doorgehaald. Bij een LOOB maakt de IGJ ook de naam van de zorgverlener bekend.

Ontvreemding opiaten

Tussen 2017 en 2021 ontving de IGJ meerdere meldingen over de Groningse arts en die kwamen voornamelijk van haar werkgevers, staat in de uitspraak. ‘Deze meldingen hadden betrekking op ontvreemding van opiaten en (terugval in) opiatengebruik door de arts.’ De IGJ onderzocht op meerdere momenten deze meldingen en concludeerde aanvankelijk dat de veiligheid van patiënten niet in het geding was. De opiatenverslaving is ontstaan na complicaties bij de ziekte van Crohn. Vanwege ernstige pijnklachten na een sinustrombose en een niet goed werkende hersendrain kreeg zij over een langere periode morfine voorgeschreven, onder andere door een pijnteam.

Patiëntveiligheid

Tot afgelopen winter kort achtereen drie meldingen van haar werkgever bij de IGJ binnenkwamen over het opnieuw ontvreemden van opiaten. Na onderzoek legde de inspectie de arts een LOOB op. ‘De inspectie acht de structurele situatie waarin de mdl-art telkenmale terugvalt in haar opiatenmisbruik niet verenigbaar met de uitoefening van het beroep als arts.’ De inspectie verzocht het regionaal college (RTG) om de arts uit het BIG-register te schrappen. Daar gaf het RTG Zwolle onlangs gehoor aan na een zitting achter gesloten deuren. Het college acht de kans dat de patiëntveiligheid bij een volgende terugval wél in het gedrang komt te groot.

Toekomst

De arts verzocht het RTG om een lichtere maatregel dan doorhaling. Ze stelde voor dat zij haar beroep mag blijven uitoefenen onder de voorwaarde dat ze alleen werkt in een omgeving zonder opiaten en dat zij geen opiaten mag voorschrijven. Zowel de IGJ als het RTG ziet dat niet zitten. Hierbij speelt ook mee dat de arts in de toekomst morfine op voorschrift zal moeten gebruiken.

Tot slot wijst het college haar op artikel 81 van de wet BIG. Dat biedt de mogelijkheid om in de toekomst weer in het BIG-register te worden ingeschreven als ‘het de arts lukt om haar verslaving en het hieruit voorvloeiende gedrag onder controle te krijgen’. Ook kan de arts tegen de uitspraak in beroep gaan. Als ze daarvoor kiest mag ze ook in afwachting van de uitspraak door het Centraal Tuchtcollege haar beroep niet uitoefenen.

Lees ook
Nieuws Tuchtrecht opiaten verslaving IGJ
 • Eva Kneepkens

  Eva Kneepkens is arts en promoveerde binnen de reumatologie. Na een postacademische cursus wetenschapsjournalistiek en een stage bij de Volkskrant koos ze voor het journalistieke pad. Ze schrijft voor Medisch Contact onder andere over wetenschap, tuchtzaken en inrichting van zorg.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • J.B.E. Hulshof

  GGZ-arts, Wolfheze

  Eens met collega's Helder en Leenders. Verslaving zien we tegenwoordig toch wel als een ziekte en niet als een gebrek aan moraliteit of een bewuste keuze etc. Tragisch dat het begonnen is met medisch geïndiceerd gebruik van opiaten. Verder toont dez...e situatie weer eens aan dat de scheidslijn tussen opiatengebruik op een goede medische indicatie enerzijds en een verslaving anderzijds soms erg dun en ongrijpbaar kan zijn.

  Met goede waarborgen van haar zijde zou de Groningse arts een goede kans kunnen maken om in beroep de doorhaling in het BIG-register ongedaan te maken en haar werk weer op te pakken. De waarborgen zouden moeten inhouden dat de grens tussen geïndiceerd gebruik en overmatig gebruik / verslaving samen met deskundige collega's goed bewaakt wordt en dat daarvoor eventueel een verslavingsarts of een psychiater in de begeleiding wordt betrokken. Het ontvreemden van opiaten lijkt in dit geval er op te wijzen dat er een verschil in inzicht bestaat tussen de Groningse arts en de haar behandelende somatische collega's over hoeveel opiatengebruik nodig en verantwoord is in haar situatie.

 • J. Helder

  huisarts waarnemer, De Knipe

  er zijn twee aspecten aan deze zaak die mij bevreemden.
  Het blijkt een al langer lopend probleem, dus als de patiëntveiligheid in het geding kwam, hadden er al zeer waarschijnlijk meldingen van fouten gemaakt moeten zijn. Hierover wordt echter gezwe...gen. Aannemen dat het gevaarlijk is in deze situatie is dus niet evidence based.
  Het tweede aspect is de verslaving. Waarom dit melden bij de IGJ? Uitgaand van de stelling gelijke monniken, gelijke kappen is dit een privacy schending of er bestaat een wettelijke plicht om alle verslaafden, patiënten of bekende drugsgebruikers, bij de IGJ met naam en toenaam aan te geven.

 • J.H. Leenders

  arts, Leeuwarden

  Aanvankelijk was de patiëntveiligheid niet in het geding.....tot er 3 meldingen kwamen van opiatendiefstal ; sedert wanneer is diefstal maatgevend voor de patiëntveiligheid ?
  Is er na de diefstal een patiëntveiligheids-issue geweest ? Zo ja : dan di...ent dat vermeld te worden, zo nee , dan denkt ondergetekende dat betrokkene een goede kans maakt bij het centraal college ( en in dat geval een schadeclaim ivm het beroepsverbod ) .
  Betrokkene had ook kunnen voorstellen tot frequente drugs-controles ( op eigen kosten ).
  PS : hoeveel ( anonieme ) alcohol-verslaafden hebben een BIG-registratie ?

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.