Laatste nieuws
Nieuws

Geen grote aanpassingen in nieuw ic-draaiboek

Plaats een reactie

De gesprekken die de Federatie Medisch Specialisten en de KNMG hebben gevoerd met diverse vertegenwoordigers uit de zorg en ouderenbonden hebben niet geleid tot grote inhoudelijke aanpassingen van het ic-draaiboek. Bijvoorbeeld de triage op basis van leeftijd – een van de allerlaatste stappen bij triage op basis van niet-medische overwegingen – blijft overeind. Hier wil minister Van Ark voor Medische Zorg zich nog wel verder op beraden, zo stelt zij in een brief aan de Tweede Kamer.

In de aangepaste versie van het ‘Draaiboek Triage op basis van niet-medische overwegingen voor ic-opname ten tijde van fase 3 in de covid-19-pandemie’, wordt een aantal aspecten, die ook al in de eerste versie stonden, vooral verduidelijkt en aangescherpt. In het draaiboek staat hoe er getriageerd moet worden als er sprake is van een zodanig beddentekort op de ic dat er niet meer op medische criteria kan worden gekozen wie in aanmerking komt voor een plek: beter bekend als ‘fase 3’ of ‘code zwart’. Kort samengevat gaat de triage in dat geval in deze volgorde: patiënten die naar verwachting kort op de ic liggen, patiënten die werkzaam zijn in de zorg, jongere generaties voorrang ten opzichte van oudere generaties en tot slot triage op basis van loting. Wel zullen in fase 3, net als in eerdere fases, volgens de opstellers altijd de voor- en nadelen van een ic-opname voor individuele patiënten worden afgewogen.

In de nieuwe versie van het draaiboek wordt meer aandacht gegeven aan de argumenten voor het triageren op basis van levensfase. Zo wordt het principe van ‘fair innings’ meer toegelicht. Hierbij gaat het erom dat mensen zoveel mogelijk gelijke kansen moeten hebben om verschillende levensfases te doorlopen. De oudere generatie heeft daartoe al meer kansen gehad dan de jongere generatie. De opstellers van het draaiboek stellen daarin dan ook dat het rechtvaardig is om jongere mensen voorrang te geven boven oudere. In het draaiboek wordt gesteld dat er ethisch gezien geen sprake is van leeftijdsdiscriminatie; er is geen absolute leeftijdsgrens voor opname op de ic als de capaciteit beperkt is. In principe kan iedereen, hoe oud ook, op de ic komen, volgens de opstellers.

In de Tweede Kamer en door voormalig minister Martin van Rijn voor Medische Zorg werd rondom het verschijnen van de eerste versie van het ic-draaiboek kritiek geuit op het hanteren van leeftijden bij de triage. In een brief die de huidige minister Tamara van Ark dinsdag gelijktijdig met het draaiboek naar de Tweede Kamer stuurde schrijft ze dat ze zal toetsen in hoeverre het aangepaste draaiboek in overeenstemming is met het kabinetsstandpunt om bij selectie van patiënten geen onderscheid te maken enkel op grond van leeftijd. Het kabinet kan zich volgens haar niet vinden in een triage waarin leeftijd, los van medisch-inhoudelijke overwegingen, een rol speelt. Van Ark wil hierover zelf gesprekken gaan voeren met onder meer ouderenbonden en jongerenorganisaties.

lees ook
Nieuws ouderen triage beddentekort covid-19 code zwart leeftijdsdiscriminatie
  • Simone Paauw

    Simone Paauw (1978) deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.