Laatste nieuws
4 minuten leestijd
opinie

Geef Nederland zijn bewegingsvrijheid terug!

25 reacties

De enige manier om de gevolgen van het coronavirus tegen aanvaardbare kosten beheersbaar te maken is het verkrijgen van voldoende immuniteit onder de bevolking, vindt oud-huisarts Frans König (76). Hij pleit voor het Zweedse model.

Tijdens de persconferentie op woensdag 6 mei 2020 meldde premier Rutte dat aan groepen in de samenleving meer vrijheden gegeven moest worden na acht weken van ‘intelligente lockdown’. Daarbij miste ik enkele belangrijke gegevens. Zo zei de premier vrijwel niets over de impact op de rijksschatkist. Hij gaf geen kosten-batenanalyse. Het bleef onduidelijk welk hoger doel gediend wordt en hoe het effect beoordeeld zal worden. Dat is van belang omdat ook het kabinet erkent dat het minstens één tot anderhalf jaar zal duren voor er een effectief vaccin beschikbaar is.

Over een kosten-batenanalyse zijn de laatste weken meerdere artikelen geschreven, waarbij gekeken wordt naar het aantal gewonnen levensjaren van voldoende kwaliteit bij besmette patiënten. Bij medische innovaties wordt een bedrag tot 80.000 euro per patiënt per gewonnen levensjaar als maximaal toelaatbaar beschouwd. Verschillende experts concluderen nu dat het kabinetsbeleid tussen 400.000 euro tot zelfs 8 miljoen euro per patiënt per jaar zal vergen. Dat is een enorme discrepantie met wat we tot heden maatschappelijk aanvaardbaar vinden. En dan is alle overige directe en indirecte schade niet meegerekend.

De schade aan gezondheid kennen we nu redelijk goed. Rond 1,5 procent van alle besmette personen wordt zo ziek dat ziekenhuisopname noodzakelijk is. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de totale sterfte tot 1 mei ruim 10 duizend personen beloopt. Daarvan overlijdt de helft in een ziekenhuis. Van de overledenen komt 26 procent uit de leeftijdsgroep 65-80 jaar en 73 procent uit de groep boven 80 jaar. ‘Slechts’ 130 personen – 1,25 procent van alle sterfgevallen – is jonger dan 65 jaar. De risicogroepen zijn mensen met een chronisch onderliggende aandoening, vooral patiënten ouder dan 65 jaar.

Groepsimmuniteit

De enige echte manier om de gevolgen van dit virus tegen aanvaardbare kosten beheersbaar te maken is het verkrijgen van voldoende immuniteit onder de bevolking. En zolang er geen vaccin is, kan dat alleen door natuurlijke immuniteit als gevolg van het doormaken van de infectie. Daarvoor is een vrij verkeer van personen nodig. De effecten daarvan kunnen gedoseerd worden door enkele kostenefficiënte maatregelen zoals de bekende hygiënevoorschriften, thuisblijven bij ziekteverschijnselen, thuiswerken wanneer dat mogelijk is. Het kabinetsbeleid draagt niet bij aan groepsimmuniteit, integendeel. Daardoor blijven stringente beperkingen en de voortdurende dreiging door het kabinet met het terugschroeven van de vrijheden bij ‘tegenvallende effecten’ (welke zijn dat dan precies?) de toon van het debat en de sfeer in de samenleving bepalen. Ik vrees dat het kabinet met het anderhalvemeterperspectief een steriele door angst geregeerde maatschappij creëert, waarbij we de ander alleen nog maar kunnen zien als een mogelijke besmettingsbron.

Ik zou graag zien dat het kabinet een intelligente variant van het Zweedse model overneemt. Geef alle Nederlanders tot 65 jaar die niet tot een risicogroep behoren hun bewegingsvrijheid terug. Laat de economie weer volop draaien. De hygiënische maatregelen en de norm ‘ziek-zijn betekent thuisblijven’ blijven belangrijk. Net als thuiswerken. De jongeren gaan zo zorgen voor de noodzakelijke stijging van de immuniteit in de bevolking. Tegelijk vraagt (en niet eist) het kabinet aan de ouderen en de jongere kwetsbaren om ‘verstandig’ te zijn. Dat wil zeggen, dat zij

zich vrijwillig blijven beperken in hun sociale contacten. Essentieel is dat de normale zorg in ons land weer beschikbaar komt en blijft. En dat wij met zijn allen accepteren dat een stijging van ziekenhuisopnames door covid-19 onvermijdelijk is. Vraag drie, vier kleinere ziekenhuizen om als categoraal coronaziekenhuis te fungeren en geef hun de middelen om dat goed te doen. Of richt daarvoor enkele noodhospitalen in. Formaliseer nu de protocollen over triage op de ic’s voor het ‘zwarte scenario’. Dat houdt in dat is vastgelegd bij welke bezetting van de ic’s beoordeeld gaat worden welke covid-19-patiënten wel of niet op de ic behandeld zullen worden. Want we mogen de Nederlandse ic’s niet nog een keer vragen om het onmogelijke te doen!

Herademen

Enkele concrete aanvullende suggesties. Vraag het winkelbedrijf om in navolging van supermarkten speciale uren of dagdelen aan te wijzen om ouderen en andere kwetsbaren in alle rust te kunnen ontvangen. Bioscopen en schouwburgen kunnen enkele voorstellingen per week aanwijzen voor deze groepen, waarin dan een éénmeternorm (WHO-norm) kan worden gehandhaafd. Restaurants kunnen enkele éénmetertafels inrichten in een rustige hoek, zodat ook ouderen veilig buitenshuis kunnen eten. Zo is er veel meer te bedenken.

De meeste mensen (onder 65 jaar dus) zullen weinig of niets merken van een besmetting. Het percentage ernstig zieken onder hen zal vermoedelijk rond de 0,5 uitkomen. Stel dat in de tweede helft van dit jaar het aantal besmettingen op deze manier groeit met ruim 2 miljoen. Van hen zal dan 0,5 procent ofwel zo’n 10 duizend patiënten een ziekenhuisopname nodig hebben. Bij een gemiddelde ligduur van drie weken zijn daarvoor zo’n 1200 coronabedden nodig. Dat zijn vier categorale ziekenhuizen van 300 bedden. Tweeduizend patiënten zullen ic-behandeling nodig hebben. Daarvoor zijn 200 ic-bedden nodig. Die zijn nu al beschikbaar.

Samengevat: bevorder groepsimmuniteit door de mensen onder 65 jaar hun vrijheid terug te geven en laat tegelijkertijd de economie vrij. Behoud de algemene beschermingsmaatregelen. Accepteer de negatieve effecten van het virus als onvermijdelijk, zoals we dat ook doen met de oversterfte door een ‘gewone’ influenza-epidemie. Garandeer dat de normale zorg gegeven kan worden, overvraag de ic’s niet en geef alle verpleeghuizen zo snel mogelijk de vrijheid zelf een bezoekregeling te bepalen. Laten we samen weer waardig afscheid gaan nemen van onze dierbaren die zijn overleden. Zo kan Nederland herademen, zo weten ouderen zich minder beknot en toch beschermd, en kunnen dreigende gevoelens van opstandigheid verdampen. En kan onze premier blijven zeggen dat hij luistert naar de experts, maar kan hij ook tonen dat hij wel eigen politieke keuzes maakt in het belang van álle Nederlanders.

auteur

Frans König, oud-huisarts, oud-tropenarts, oud-voorzitter NHG, oud-directielid ouderenzorg, oud-directeur medische zaken Radboud Ziekenhuis, Nijmegen

contact

frans.konig@xs4all.nl; cc: redactie@medischcontact.nl

lees meer

opinie coronavirus Nederland
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • GJ Bonte

  Neuroloog, Dalfsen

  @Van Den Berg: U strooit wel met wat vage grafiekjes en krantenartikeltjes, maar inhoudelijk mijdt u elk argument: Dus dan maar wat vragen:

  Hoe lang wilde u de lock-down en de "anderhalve meter maatschappij nog volhouden? Een maand, twee maanden, ...een jaar, twee jaar? Totdat er een vaccin is? Het is nogal tricky om dit een open eind te geven, toch? Hoekstra heeft kwistig 75 miljard verdeeld, maar dat houdt ook een keer op en dat geld zal een keer terug moeten, toch? En als er weer bezuinigd moet worden, denkt u dat de gezondheidszorg ontziet wordt?

  En als u het over onvrede hebt, was het u al opgevallen dat er ook enige onvrede onder het volk groeit? De demonstraties van de afgelopen dagen zijn er een goede weerspiegeling van. Hoewel onze regering lijkt te denken dat het volk een kudde makke schapen is, die zich naar believen allerlei vrijheidsbeperkende maatregelen op laat leggen, blijkt dit in de praktijk toch wat lastiger te zijn. De aandacht verslapt, de weerzin wordt groter, en er blijken belangrijkere dingen te zijn dan de "anderhalve meter" maatschappij.

  En zoals gewoonlijk nemen politici allerlei maatregelen, maar denken nauwelijks na over de consequenties. Anderhalve meter in het vliegtuig? Nee, te duur. In de trein idem. Dan maar niet-werkzame mondkapjes, als doekje voor het bloeden. Maar in de bus dan? Nee, daar moet het wel. En dus protesteren de touringcar maatschappijen, en terecht! Ze gaan zich niet houden aan de opgelegde maatregelen per 1 juli. En op het strand, in de bos en op straat moet anderhalve meter ook. Dat heet inconsistent, en daar is Jan-met-de-Pet, ook deze Jan, extreem gevoelig voor.

  En het belangrijkste argument laat u helemaal onberoerd. De pandemie is nog (lang) niet voorbij. Als de rook opgetrokken is, zal wel blijken wie gelijk heeft...

 • JW vd Berg

  Arts, Zwolle

  Beste collega Bonte, voordat je nog meer gaat vloeken, lees NRC v vandaag over groeiende onvrede in Zweden over koers regering , en over gesloten grenzen door Scandinavische buurlanden vanwege oversterfte Zweden.
  https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/0...7/zweden-deed-het-anders-en-voelt-nu-de-pijn-a4002068

 • GJ Bonte

  Neuroloog, Dalfsen

  @Van Den Berg: Dit is wel een beetje treurig...

  De link zonder aanhalingstekens werkt, maar: Geen bron, geen referentie, geen enkele opgave van waar deze getallen vandaan komen... En dan in een taal die ik niet begrijp.

  Als je dan deelneemt a...an de discussie en ferme uitspraken wil doen, heb dan in ieder geval het fatsoen te refereren naar betrouwbare en verifieerbare bronnen.

  Godallemachtig...

 • gjbonte@gmail.com

  Neuroloog, Dalfsen

  @Van Der Berg: Zoals ik al zei, dergelijke vergelijkingen zijn een momentopname, en pas na het passeren van de pandemie relevant.

  De teller is niet zo relevant, als je (nog) niet weet wat de noemer is.

  Afgezien nog van de vele verschillen tus...sen deze vier landen waar het het model van ouderenopvang betreft: In Zweden in grote bejaardentehuizen, in Noorwegen en Denemarken in kleinschalige woongroepjes, om maar eens een dwarsstraat te nomen.

  En dan kun je natuurlijk vier keer een niet-werkende link hier neerzetten, dat verandert niet zo gek veel aan dit gegeven.

  Een aardig voorbeeld van de aandoening "Metrics Fixation". Het blind staren op getallen, zonder (voldoende) kennis van de context.

 • JW vd Berg

  Arts, Zwolle

  https://pbs.twimg.com/media/EZ6pzmwXsAUKWZK?format=png&name=900x900

  voor die mensen die nog altijd geloven dat Zweden het goed doet. Links huidig aantal ziekenhuispatiënten, midden huidig aantal IC-patiënten, rechts totaal aantal sterfgevallen. Fi...nland blauw, Zweden geel, Noorwegen oranje en Denemarken rood.

 • JW vd Berg

  Arts, Zwolle

  https://pbs.twimg.com/media/EZ6pzmwXsAUKWZK?format=png&name=900x900

  voor die mensen die nog altijd geloven dat Zweden het goed doet. Links huidig aantal ziekenhuispatiënten, midden huidig aantal IC-patiënten, rechts totaal aantal sterfgevallen. Fi...nland blauw, Zweden geel, Noorwegen oranje en Denemarken rood.

 • JW vd Berg

  Arts, Zwolle

  https://pbs.twimg.com/media/EZ6pzmwXsAUKWZK?format=png&name=900x900

  voor die mensen die nog altijd geloven dat Zweden het goed doet. Links huidig aantal ziekenhuispatiënten, midden huidig aantal IC-patiënten, rechts totaal aantal sterfgevallen. Fi...nland blauw, Zweden geel, Noorwegen oranje en Denemarken rood.

 • JW vd Berg

  Arts, Zwolle

  https://pbs.twimg.com/media/EZ6pzmwXsAUKWZK?format=png&name=900x900

  voor die mensen die nog altijd geloven dat Zweden het goed doet. Links huidig aantal ziekenhuispatiënten, midden huidig aantal IC-patiënten, rechts totaal aantal sterfgevallen. Fi...nland blauw, Zweden geel, Noorwegen oranje en Denemarken rood.

 • herman mencke

  A, Heerenveen

  Voor Collega Els van Veen het citaat van Konig:
  “ samengevat : bevorder groepsimmuniteit door de mensen onder 65 jaar hun vrijheid terug te geven” ??

 • GJ Bonte

  Neuroloog, Dalfsen

  @Mencke: Nou, dr. Mencke nou toch... Zomaar in het wild rondfietsen en wandelen. Wat onverantwoord! Straks steekt u nog een wolf aan, en besmet die weer een aantal schapen als ie ze doodbijt. Of maak ik nou een denkfout....

 • Els van Veen

  huisarts, Dalfsen

  Collega König wil niemand opsluiten, collega Mencke, hij protesteert er juist tegen dat dat wel gebeurt.

  En @ Van den Berg, arts te Zwolle; ik maak bezwaar tegen de (valse) tegenstelling dat collega's zoals Bonte en De Groot 'dor hout zouden will...en opofferen ten gunste van de economie'. Momenteel zijn sinds maart oude en jonge mensen opgesloten. Jonge mensen kunnen namelijk niet naar school, studie en sportschool. Ze mogen hun vrienden niet ontmoeten.

  Beide groepen zijn de dupe van deze lockdown. Niemand heeft hiervoor gekozen. Het kabinet heeft dit samen met het OMT voor ons beslist. En ik maak me net als Bonte en De Groot grote zorgen over de psychosociale gevolgen. Mensen zijn al failliet geraakt, dat lijkt oppervlakkig gezien 'economie', maar dat heeft een gigantische impact op je gezin als je moet verhuizen. Mensen zijn al in crisis geraakt doordat hun dagbesteding plots wegviel en ze letterlijk stil vielen. Mensen zijn al depressief geraakt. Enzovoort.

  En als huisarts valt me op dat ziekenhuisartsen, de goeden niet te na gesproken, wel heel makkelijk mensen afhouden om te komen 'ga eerst maar langs uw huisarts'. In maart is er een noodtoestand afgekondigd met als reden dat de IC's overbelast raakten. Dat is nu allang niet meer het geval. Er ontstaat nu veel spanning in de samenleving doordat het kabinet de noodtoestand wil handhaven.

 • herman mencke

  orthopedisch chirurg, Heerenveen

  Verbazingwekkend dat geen pleidooi is gehouden om de 1.5 m afstand in de buitenlucht af te schaffen . Al helemaal vreemd vind ik de gedachte van collega Konig dat mensen boven 65 jaar wel opgesloten moeten worden. Ik ben 68 en behoorlijk fit, fiets 7...000 km per jaar en BMI 22,5 en rook niet , etc.
  Mijn fietsvrienden idem en 2 zijn 73 en ook in prima conditie .
  Hopelijk neemt niemand mij kwalijk dat ik buiten ! beweeg zoals ik wil .

 • GJ Bonte

  Neuroloog, Dalfsen

  @Van Der Berg: En als u nu eens uw verstand zou gebruiken, kwam u niet met de zinloze opmerking over bescherming door antilichamen.

  Tot nu toe is er nog niet het minste bewijs dat het doormaken van een infectie met het SARS-CoV-2 virus NIET besch...ermd tegen een reïnfectie. Er is nu, een half jaar na de eerste gevallen nog niet EEN patiënt beschreven die na het doormaken van een infectie met SARS-CoV-2, opnieuw een reinfectie doormaakte. Niet EEN.

  De basis van de immunologie is voor u blijkbaar al een tijdje geleden, niet? Behalve de B-cel gemediëerde immuniteit zijn er nog wat onderdelen van het immuunsysteem.

  Om maar eens een dwarsstraat te noemen, in het geval van mazelen zijn er mensen beschreven die de infectie doormaakten, niet of vrijwel geen antilichamen aanmaakten maar wel immuun bleken te zijn.

  Misschien moet u eens voorbij de deuren van dat grote kleurrijke gesticht in Zwolle kijken. There is a world out there...

 • GJ Bonte

  Neuroloog, Dalfsen

  @Van Den Berg: U legt mij in de mond dat ik "dor hout" wil offeren voor de economie. U begrijpt er blijkbaar niets van.

  Er valt niets te offeren voor de economie. Het is niet zo dat als je de maatschappij plat legt dat je daarmee de verspreiding ...van SARS-CoV-2 uiteindelijk tegenhoudt. Maar dat besef wil blijkbaar nog niet echt doordringen.

  En als u nou eens de moeite genomen had om mijn commentaren goed te lezen had u begrepen dat ik me over de economie nog het minst zorgen maak. Over de psychosociale gevolgen des te meer.

  Om nog maar te zwijgen over de gevolgen qua verspreiding van andere meer dodelijke ziekten, zoals malaria, HIV, tuberculose en het enorme aantal mensen dat nog gaat sterven aan ondervoeding en honger.

  Maar blijkbaar vind u dat niet zo relevant. Eigen volk eerst, toch?

 • JW vd Berg

  Arts, Zwolle

  Collegae de Groot en Bonte zitten op de lijn Jort Kelder, Marianne Zwagerman: ‘Offer ‘dor hout’ voor behoud economie’. Helaas is nog steeds niet bewezen dat het hebben van antilichamen enige langdurige bescherming biedt. Door het Huidige beleid zijn ...de IC’s in Nederland niet ingestort. Helaas is veel niet acute zorg wel afbesteld, maar dat is gevolg van jarenlange bezuinigingen. Het hoofdlijnenakkoord schrijft een 0% groei voor, terwijl alleen al de medicatie kosten met 8-10% stijgen...

 • Siep de Groot

  Huisarts n.p., Eelderwolde

  Lockdown is een veel te snelle maatregel. in Zweden zijn fouten gemaakt bij de ouderenzorg. Jongeren bleven naar school gaan en werkende bleven aan het werk. Zweden heeft ongeveer 25 procent meer doden dan in Nederland. Maar in Nederland zijn de thui...sblijvende ouderen die overleden zijn nog niet meegeteld, mogelijk in Zweden wel.
  In ieder geval ging het leven daar gewoon door en heeft Nederland te maken met de kater van de lockdown. Vooral in de GGZ instellingen is het drama groot: geen face to face contacten, vervroegde ontslagen met als gevolg toenemende verwardheid op straat. Hoezo een psychotische patient ontslaan? En laten we niet vergeten al die musici die voor hun plezier muziek maken, allen zitten al twee maanden thuis en concerten met meer dan 15 man op het podium zijn tot in het najaar taboe. Als vrijetijdsmuzikant geen samenspel meer kunnen hebben is dodelijk.
  Ook sporten wordt veel te lang uitgesteld. Bij de volgende Corona golf dient de aanpak heel anders te zijn. Straks is iedereen in Zweden immuun en wordt de ultieme vrijheid genoten. Nederland kijkt dan sip toe bij een nieuwe lockdown waarbij maar 5% van de inwoners immuun blijkt te zijn.
  Siep de Groot, vrijetijdsmuziekant en huisarts, niet praktiserend.

 • GJ Bonte

  Neuroloog, Dalfsen

  @Mitrasing: Ongetwijfeld? Op basis van N=1? En die ene collega die nu op de buik op de IC ligt rechtvaardigt deze op vele manieren ontwrichtende maatregelen? Dat noem ik nou nog eens paniekvoetbal.

  En het gaat er niet om dat er in Zweden op dit m...oment wellicht meer doden per 100.000 inwoners te betreuren zijn. Wat telt is hoeveel doden er te betreuren zijn als de pandemie voorbij is.

  Je hoeft maar 1 seconde een blik te werpen op de onderstaande website om te weten dat dat nog lang niet het geval is.

  https://www.worldometers.info/coronavirus/

 • G K MItrasing

  Vogelvrije Huisarts, Amsterdam

  Momenteel ligt een collega van begin 40 aan de beademing, in buikligging met maximaal zuurstof, als we Zweden hadden gevolgd hadden we ongetwijfeld nog heel wat meer...

 • GJ Bonte

  Neuroloog, Dalfsen

  @Van Den Berg: Zweden een slecht voorbeeld? Echt?

  Ondanks de draconische maatregelen overal ter wereld gaat de verspreiding van het virus gewoon door op een lager pitje, en laait het weer als een veenbrand op zodra het de kans krijgt. Het alterna...tief is eenzame opsluiting wereldwijd, maar dat is met bijna 8 miljard mensen wat lastig uitvoerbaar. Een miljoen Oeigoeren opsluiten gaat nog wel, maar 1.3 miljard Chinezen, da's toch andere koek...

  En om 125 miljoen uit te geven om 300 asymptomatische gevallen te vinden zoals de Chinezen in Wuhan gedaan hebben is op de lange termijn ook niet direct een hele goede strategie, zeker als men bedenkt dat de sensitiviteit van de gebruikte diagnostische kits nogal wat te wensen overlaat. En hoe vaak moet je dat doen? Hebben ze daar geen commissietje "zinnige zorg" en "zorg op de juiste plaats"?

  Ik ontkom dan ook niet aan de conclusie dat iedereen die denkt dat deze pandemie nog "uitdooft" met deze desondanks draconische maatregelen onwetend is, dom of gek, of alledrie tegelijk.

  De seroprevalantie als teken van een doorgemaakte infectie met SARS-CoV-2 in Stockholm, als "episch centrum" wordt geschat op zo'n slordige 25%. Onderzoek van bloeddonoren in Nederland laat een seroprevalentie van zo'n 5 à 6%. Om wie het gaat, en hoe het met de seroprevalentie in Brabant gesteld is, niemand die het weet.

  Om kort en goed te gaan; jammeren over de teller heeft weinig zin, als je niet weet wat de noemer is. Alvorens te stellen dat Zweden een slecht voorbeeld geweest is, zul je eerst moeten weten wat het eindresultaat is. En dat is nog lang niet bereikt.

  En in ieder geval kon men in Zweden in alle rust en met alle gezelligheid een biertje in de kroeg drinken. De gasten blij, de kroegbaas blij...

  En God, wat ben ik daar aan toe, als ik de massale gekte rondom deze "crisis" met nog immer stijgende verbijstering aanschouw. Ik heb veel zin om me vreselijk te gaan bezatten... In Stockholm!

 • Els van Veen

  huisarts, Dalfsen

  Collega König is net als ik gecharmeerd van de Zweedse aanpak. Het virus zal in onze samenleving aanwezig blijven. Een lockdown tot er een vaccin is, is mijns inziens niet de goede weg. De schadelijke effecten staan in geen verhouding tot het aantal ...'bespaarde' Covid-19 doden.

  Erik Giesecke, de Zweedse Jaap van Dissel, zegt hier zinnige zaken over:
  https://www.youtube.com/watch?v=bfN2JWifLCY

  We zullen ook in Nederland moeten bedenken hoe we onze ouderen beter kunnen beschermen. Met inbreng van die ouderen zelf. Zonder de buitensporige schade die nu ontstaat doordat jonge mensen geen onderwijs meer krijgen, bedrijven failliet gaan en oude mensen vereenzamen en geïsoleerd van hun geliefden raken. De afgelopen maanden heeft alle aandacht bij de ziekenhuizen en de IC's gelegen. Onbegrijpelijk. Net alsof mensen met Covid-19 buiten de kliniek niet meetellen. En hun zorgverleners ook niet.

 • JW van den Berg

  Arts, Zwolle

  Sterftecijfer uitgedrukt als aantal doden per hoofd bevolking bijna nergens zo hoog als in Zweden.
  Zweden is dus echt slecht voorbeeld

 • Dr. Bart A. Swierstra

  orthopedisch chirurg, Wageningen

  Tot 1972 was je op de leeftijd van 18 jaar oud genoeg om als militair dienstplichtige het land te verdedigen maar te jong om te mogen stemmen. In het voorstel van collega König ben je op de leeftijd van 65 jaar te jong om met pensioen te gaan maar te... oud om je "vrijheid" terug te krijgen. Dat wordt nog interessant bij de pensioenonderhandelingen. Collega König gaat voorbij aan het verschil tussen kalenderleeftijd en biologische leeftijd. Individuele risico inschatting is meer van deze tijd dan generieke leeftijdsgebonden maatregelen. Ik kan trouwens de door collega König gehanteerde cijfers niet terugvinden in het laatste Covid-19 rapport van het RIVM.

 • O.Liem

  Kinderarts, Rotterdam

  Kunt u me misschien uitleggen hoe we 200 bedden nodig hebben als er 2000 mensen op de IC belanden? Over welke tijdsspanne hebben we het hier?

 • Els van Veen

  huisarts, Dalfsen

  Heel verstandige taal. Uw waarnemingen over de mate van ziek worden, door het corona-virus komen geheel overeen met de mijne.

  Tot op heden kunnen onze drie kinderen niet normaal naar school. Zelfs buiten wordt panisch over anderhalve meter gedaan.... Oude mensen zijn opgeloten in verpleeg- en verzoringshuizen. Hetzelfde geldt voor mensen in GGZ-instellingen. Treinen zijn op de huidige manier niet rendabel. Mensen nemen weer meer de auto. Universiteiten en hogescholen en vervolgonderwijs zijn nog steeds niet normaal in functie - voor hoe lang?

  Ik wil ook deze stressoren nog als negatieve gevolgen van deze 'intelligente lockdown- noemen.

 • Annetje Bootsma - van der Wiel

  Specialist Ouderengeneeskunde, Amsterdam

  Bij deze gedachten is het noodzakelijk om ‘besmettingsrisico’ straks een vaste plaats te geven in de afwegingen voor kwaliteit van leven in de zorg- en leefplannen van kwetsbare ouderen.
  Kwetsbare ouderen zijn vaak afhankelijk van zorg van jongere m...ensen onder de 65.

  Ik stel me voor dat ik strak per individu helder moet zijn over de risico’s. En soms accepteer je dan risico’s als die ene persoon daardoor nog met de jonge zorgstudent de dagelijkse wandeling kan voortzetten. Of je accepteert een zorgtekort om besmettingsrisico lager te houden door de contacten met jonge verzorgenden te beperken.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.