Laatste nieuws
Nieuws

Bruins: ‘Huisartsen moeten oplossing in regio zoeken’

11 reacties

Huisartsen moeten hun problemen met doorverwijzen bespreken met ander zorgverleners in hun regio en daar de oplossing zoeken. Dat zegt minister Bruno Bruins (Medische Zorg) in reactie op de actie van ‘Het roer moet om’.

Artsenactiecomité ‘Het roer moet om’ bracht deze week naar buiten hoeveel moeite huisartsen moeten doen om hun kwetsbare patiënten naar een juiste plek door te verwijzen. In een Kameroverleg van de VWS-commissie over het medische zorglandschap vroeg SP-Kamerlid Maarten Hijink donderdag of minister Bruno Bruins (Medische Zorg) daarom huisartsen doorzettingsmacht wilde geven. Op die manier zouden huisartsen passende zorg kunnen afdwingen bij andere zorgaanbieders, was Hijinks gedachte.

Dat ziet Bruins niet zitten, liet hij blijken. Volgens de minister moet er per regio een zo breed mogelijke ‘coördinatiefunctie’ voor eerstelijnszorg komen, zodat huisartsen weten waar ze terechtkunnen met patiënten die moeilijk zijn door te verwijzen. Hij ziet de oplossing namelijk in betere samenwerking in de eigen regio. Zorgaanbieders moeten volgens hem ‘elkaar aan regiotafels vertellen waar ze mee bezig zijn en over oplossingen nadenken’.

LEES OOK

Nieuws werk huisartsen
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op opleiding, loopbaan en arbeidsmarkt.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Nico Terpstra

  huisarts, Hoorn

  Het is hieronder reeds gememoreerd. Zonder enige kennis van zaken de problemen bij huisartsen over de schutting te laten kieperen, en incompetente zakkenvullers bij grote verzekeringsbedrijven de vrije hand geven om de eerstelijnszorg verder af te fa...kkelen, zal zijn nalatenschap zwart inkleuren als "de man die niks deed".

 • B.J.Kole

  Huisarts, Utrecht

  Bruins zit op een andere planeet , hij zegt dat huisartsen niet beschikbare zorg moeten coördineren.
  @Bonte heeft natuurlijk deels gelijk , hier is krachtig leiderschap van de LHV voor nodig, met de duidelijke boodschap aan Den Haag, dat deze loden ...proefballonnen vanuit het binnenhof uiterst contraproductief zijn.
  Ten leste moeten vele collegae ook de hand in eigen boezem steken en het “ik kan alles voor iedereen zijn” syndroom onder ogen zien en beginnen aan een therapeutisch traject gericht op toekomstbestendig werken....
  (@Merhai zit niet volledig op een dood spoor...)

 • J. Hulshof

  GGZ-arts, WOLFHEZE

  Beste meneer Bruins: voordat u met een dergelijke gratuite en uit de lucht gegrepen oplossing komt: maak eerst eens een landelijke inventarisatie van de capaciteit van zorginstellingen voor de bedoelde kwetsbare groepen en dus van het aantal beschik...bare plaatsen aldaar. Neem dat mee in uw presentatie aan de VWS-commissie of aan welk gezelschap dan ook. Anders ontloopt u uw verantwoordelijkheid en komt uw geloofwaardigheid in het geding.

 • Geert Slock

  huisars, sluis

  Wat een onzin. VWS veroorzaakt door afbraak van ouderenzorg en psychiatrie een landelijk probleem en dan moet de huisarts regionaal eindeloos polderen voor een mogelijke oplossing die in het beste geval tijdelijk oplapwerk is want er is geen structur...eel budget . Dit vraagt om een landelijke actie, misschien moeten we beginnen om de bevolking te informeren in de hoop de struisvogelkop van VWS uit het zand te halen. Een regionaal coordinatiepunt hebben we al maar lost het probleem niet op, is alleen nog een extra laag bureaucratie rond het probleem en een verspilling van zorggeld dat beter aan extra verpleging zou besteed worden. Zo had ik onlangs een 85 jarige alleenwonende dame met een bekkenfractuur die nergens terecht kon, na overleg met zorgadviespunt was er regionaal geen plek maar kon ze 240 km verderop revalideren dus heb ik ze maar naar Belgie gestuurd waar wel nog revalidatieafdelingen zijn in het ziekenhuis.

 • Gemma Lemmens

  Huisarts, Helvoirt

  Als ik deze reactie van nota bene DE MINISTER DIE HIEROVER GAAT lees, dan is dat om te janken. Die schat 'de huisarts' echt te hoog in hoor. Doet net alsof de huisarts almachtig is, de oplossing voor al uw problemen. De huisarts moet alles maar kunne...n en is ook nog eens volledig bij machte om alle door anderen gecreëerde en in stand gehouden problemen op te lossen. Yeah, weak up minister, and get real, please! Van struisvogelpolitiek is NL nog nooit beter geworden, maar de politiek wordt hier steeds beter in. Bedroevend en beangstigend tegelijkertijd.

 • GJ Bonte

  Neuroloog, Dalfsen

  @Bruins: Als een rode waas voor de ogen krijgt moet u wellicht naar de psychiater.

  Hè, dat is nu vervelend... Daarvoor bestaat een lange wachtlijst. Dat is het eerste medische vakgebied dat de nek is omgedraaid door de trias VWZ/Zorginstituut Nede...rland/Ziektekostenverzekeraars.

  En nu, nou ja, eigenlijk al sinds jaren, is uw vak aan de beurt om te worden gemarginaliseerd tot een simpel doorgeefluikje.

  En wat is de zorg er toch lekker goedkoop door geworden, door alle "vernieuwingen" van pakweg de afgelopen 20 jaar. Een groot succes!

 • Jacob Bruins

  , huisarts

  "huisarts"en "moet" in één zin is langzamerhand goed voor een rode waas voor mijn ogen
  WIJ moeten problemen in de regio oplossen die de politiek creëert.
  De minister/politiek is overduidelijk niet geïnteresseerd in de problemen want oplossingen mo...gen we zelf verzinnen.
  Beste minister; als we dat komen hadden we het allang gedaan!

 • Anton Maes

  huisarts niet-praktiserend, Dieren

  Per 2019 is bij risicoverevening een verbetering van het regio¬criterium ingevoerd die aansluit bij gezondheidskenmerken van verzekerden die in die regio wonen. Dat voorsorteren op “de regio” zien we steeds meer. Niet alleen bij de risicoverevening, ...maar ook steeds bij de ministers (nu Bruins, eerder de Jonge bij Buitenhof t.a.v. komende stelselaanpassingen). In de bestuurlijke akkoorden, bij (dure) nascholingen zorgmanagement. In de praktijkorganisatie en contracten met toekenning van de regiomodule Organisatie & Infrastructuur gelijktijdig met afschaling van de wijkmodule. Nu kan wel worden ingezet op regionalisering van de zorg, mits financieringsschotten verdwijnen (1), spelregels rondom deze financiering centraal worden afgesproken (2), er vooraf een overheidsvisie is met uitwerking van (volume regionale) ziekenhuiszorg, zoals bedden, SEH’s, poli’s e.d. (3). Waarna de zorg als netwerk in de wijk wordt aangeboden (4). Alleen met deze vier voorwaarden kan naar mijn mening regionale samenwerking een goede strategie zijn. De regio mag zich wat mij betreft overal mee bemoeien, behalve met budget, aanbod, prijs en de spelregels van goede organisatie en logistiek.

 • Amnon Weinberg

  specialist ouderengeneeskunde, Sleeuwijk

  De minister zegt wijze woorden, maar vergeet dat voor oplossingen in de eigen regio een landelijk beleidskader noodzakelijk is. Dat kader moet op basis van een duidelijke visie faciliteren dat in elke regio door de zorgaanbieders, huisartsen, zorgver...zekeraars en gemeenten programmatisch integrale ouderenzorg wordt ontwikkeld langs de lijnen van transitie van ziekenhuiszorg naar 1e lijn en de daarbij noodzakelijke netwerkvorming. Nu is het vooral reageren op achterdeurpaniek (SEH, volle ziekenhuizen, overbelaste huisartspraktijken, personeelstekorten), terwijl de inspanningen beter gericht kunnen worden op (letterlijk) voordeuroplossingen.
  Een proces waar in de regio Gorinchem door de Rivas zorggroep (ketenorganisatie met het - beste - Beatrix ziekenhuis) samen met huisartsenvereniging Huisarts en Zorg en zorgverzekeraar VGZ al de nodige stappen zijn gezet. Dat heeft geleid tot betere kwaliteit van zorg tegen minder kosten en vooral inspirerende samenwerking over de muren, zorg en behandeling dicht bij huis, ondersteuning van de coördinatie functie van de huisarts en een constante leer/verbetercultuur met professionals in the lead. Ouderenzorg kan niemand alleen bieden, onze samenwerking levert leuke banen en minder burn-out op door "natuurlijke" taakherschikking met de patiënt centraal. De specialisten ouderengeneeskunde leveren daaraan een belangrijke bijdrage door hun netwerkexpertise.
  Ik adviseer de minister om van onze ervaring en die van andere voorlopers gebruik te maken om een kader te scheppen waar alle regio's mee aan de gang kunnen.

 • Bart Bruijn

  Huisarts, Streefkerk

  "Zoek het zelf maar uit."
  "Vooral regionaliseren, zoals dat in de jeugdzorg ook al zo mooi heeft gewerkt."
  "Mijn totaal onwetende en amateuristische geest is schoon en gerust."

  Etc.

  Mogen we eindelijk, eindelijk, eindelijk eens een minister ...op VWS met verstand van zaken, bij voorkeur een huisarts? Die ook meteen het één en ander aan vaklui op het ministerie plaatst, zodat dit ophoudt zich nog vrijwel uitsluitend onledig te houden met het verkopen van elektronica? Die eens even lekker de bezem kan halen door onze waakpoedel de NZA?

  Het zou zó verfrissend zijn.

 • E.B. van Veen

  , huisarts

  Klinkt als: elk contact met de realiteit kwijt. En dan straks -als de huisartsenzorg van de kaart is verdwenen- zeker zeggen dat er geen signalen waren?

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.