Laatste nieuws
Wetenschap

Bevalling inleiden zonder medische indicatie heeft nadelen

1 reactie

Inleiden van de bevalling in afwezigheid van een medische indicatie, hangt samen met slechtere uitkomsten voor moeder en kind. Dit blijkt uit retrospectief onderzoek van Hannah Dahlen e.a. waarover zij in BMJ Open publiceren.

Zij gebruikten daarvoor een grote Australische database, waarin gegevens van verschillende datasets zijn verzameld. Zij analyseerden gegevens van ‘laag-risico’-vrouwen (20-35 jaar) die in de periode 2000-2016 waren bevallen van een eenling. Deze vrouwen bevielen 37+0 en 41+6 weken, zonder electieve sectio of inleiding vanwege medische redenen (zoals pre-eclampsie of foetale nood). In het geval van ernstige sociale of psychiatrische belemmerende factoren of aangeboren afwijkingen van de pasgeborene, vond exclusie ook plaats.

Vaker wat ouder en rijker

Het ging de onderzoekers vooral om de gezondheidsuitkomsten van moeder en kind (tijdens follow-up tot september 2017) in een grote laag-risicopopulatie. Zij beschikten uiteindelijk over een dataset van ruim 474 duizend bevallingen, waarbij het in 210 duizend gevallen eerstgeborenen betrof.

In 15 procent van de gevallen was er sprake van inleiding zonder medische reden. Bij twee derde daarvan werden twee methodes gecombineerd (zoals kunstmatig breken van de vliezen en toediening van oxytocine/prostaglandine. De ingeleide vrouwen waren gemiddeld wat ouder en rijker, en ze bevielen vaker in de 40ste of 41ste week dan eerder.

In de zestienjarige onderzoeksperiode verdubbelde het percentage vrouwen dat werd ingeleid. Vooral de stijging in week 37 was opvallend, van ongeveer 6 naar 22 procent inleidingen. Bij de ingeleide primipara was gemiddeld vaker sprake van kunstverlossingen, keizersneden, epidurale pijnstilling, episiotomie en nabloeding.  Voor multiparae was dat – op de keizersneden na – ook het geval. Opvallend genoeg kwamen vooral bij hen ook minder derde- en vierdegraadsrupturen voor na een inleiding. Daarentegen was vaginale hechting wel vaker nodig.

Meer opnames tot op 16de jaar

Voor hun kinderen gold dat er vaker sprake was van schade bij de geboorte, reanimatie en respiratoire afwijkingen als hun moeder was ingeleid. Er was geen verschil in neonatale sterfte of latere mortaliteit. Tot op hun 16de jaar werden ze vaker opgenomen wegens infecties. Er was geen relatie met andere incidentie van astma of eczeem.

De onderzoekers concluderen op basis van dit retrospectieve onderzoek dat inleiden van de bevalling in afwezigheid van een medische indicatie, samenhangt met slechtere uitkomsten voor moeder en kind. Dit komt niet overeen met de uitkomsten van recente gerandomiseerde, vergelijkende trials, die vaak enig voordeel lieten zien van inleiding en weinig nadelen. Het is de vraag waar dat aan ligt. Dahlen e.a. wijzen erop dat een hoog percentage vrouwen niet aan de recente trials mee wilden doen. Dat zou de externe validiteit negatief kunnen beïnvloeden.  

BMJ Open, 2021. Doi: 10.1136/bmjopen-2020-047040

Lees ook

Nieuws Wetenschap perinatale sterfte gynaecologie
  • Sophie Broersen

    Journalist en arts Sophie Broersen schrijft over geneeskunde en zorg in de volle breedte: van wetenschap tot werkvloer, van arts-patiëntrelatie tot zorg over de grens. Samen met de juristen van de KNMG becommentarieert zij tuchtzaken. Sinds eind 2020 werkt zij daarnaast als arts bij het team seksuele gezondheid van de GGD Hollands Midden.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Matthijs van der Garde

    AIOS gynaecologie, Apeldoorn

    Interessant artikel, maar een belangrijke kanttekening moet wel geplaatst worden.
    Er worden twee groepen vergeleken: 'inleiding' en 'spontaan in partu', zoals met heel veel studies naar dit onderwerp. Dit is echter geen eerlijke vergelijking, want h...et alternatief voor inleiding is niet 'spontaan in partu komen'. Als je inleiding vergelijkt met het reeële alternatief, namelijk expectatief beleid, dus de groep waar ook patiënten in zitten die verderop in de zwangerschap alsnog een inleiding krijgen vanwege bijvoorbeeld hypertensie of minder leven, dan zie je in de literatuur deze verschillen niet meer terug en zijn er geen nadelen van inleiden vs. expectatief beleid in relatie tot belangrijke maternale en neonatale uitkomsten.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.