Laatste nieuws
Nieuws

Bernhoven haalt bijna miljoen euro op met obligaties

1 reactie

Ziekenhuis Bernhoven heeft op dit moment al bijna één miljoen euro opgehaald in een nieuwe obligatieronde onder inwoners uit de omgeving van het ziekenhuis. Omdat de belangstelling groot is, verlengt het ziekenhuis de inschrijftermijn van deze ronde. Bernhoven past de aard van de obligaties wel aan, nu het ministerie van VWS voorlopig een streep heeft gezet door de uitbreiding van winstuitkeringen in de zorg.

Bernhoven maakte het vorig jaar mogelijk voor personeel om via obligaties leningen aan het ziekenhuis te verstrekken. In juli stelde het ziekenhuis een obligatieronde open voor omwonenden en andere belanghebbenden uit de regio. Eigenlijk zou deze ronde medio september sluiten, maar volgens het ziekenhuis is de interesse zo groot dat de inschrijftermijn met een maand wordt verlengd. ‘Het gaat heel hard’, aldus een tevreden algemeen directeur Geert van den Enden.

Tot nu toe gaf Bernhoven converteerbare obligaties uit: leningen aan het ziekenhuis die later, als dat eenmaal wettelijk toegestaan is, worden omgezet in een aandeel. Bernhoven wil graag dat personeel en omwonenden participeren in het ziekenhuis. Maar de VWS-bewindslieden haalden deze zomer een streep door deze aandeelhoudersplannen toen ze meedeelden dat ze de regels rond winstuitkeringen in de zorg niet verruimen.

Daarom verandert het ziekenhuis de omzettingsplicht van de obligaties in een omzettingsrecht, zowel voor de al uitgegeven als de nog uit te geven obligaties. Dat is volgens Van den Enden ‘reëler gezien de beperkte looptijd van de obligaties’. Mocht de regelgeving rond winstuitkering toch ooit wel veranderen, dan kunnen mensen die dat willen hun obligaties omzetten in aandelen. Maar obligatiehouders kunnen er ook voor kiezen om na afloop van de looptijd hun ingelegde bedrag plus rente te ontvangen. Tijdens informatieavonden bleek overigens dat mensen een voorkeur hebben voor reguliere obligaties boven converteerbare.

Voor Van den Enden is het ministeriële standpunt geen reden om de koers te wijzigen. ‘We willen een echt communityziekenhuis zijn, van en voor de regio. Dat kunnen we ook met obligatiehouders vormgeven. Met hen bespreken we ook zaken als strategie en resultaten. Mensen zijn dan voor hun gevoel mede-eigenaar en voelen zich betrokken.’

Bernhoven gebruikt het op deze manier opgehaalde geld om bancaire leningen versneld af te lossen. Eerder investeerden medisch specialisten al een bedrag van 4,5 miljoen euro in het ziekenhuis. De ronde onder overig personeel leverde uiteindelijk bijna 500.000 euro op, aldus Van den Enden.

Lees ook

Nieuws
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op opleiding, loopbaan en arbeidsmarkt.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • bezorgde medewerker

  medewerker, Bernhoven

  Waarom hiephiephoerapraatjes over het Bernhoven (B) model? Vanaf 2014 stond alles in het teken van wijziging van de rechtsvorm naar een BV.
  De "2015" plannen van B gingen om vermindering van zorgkosten, het inrichten van governance op een participa...tiemodel in economische zin, waarbij de Medische Staf (MS) zich 'vrijwillig' in het ziekenhuis inkoopt en mede-eigenaar wordt. Professionals en patienten zouden zich eigenaar voelen en, zo was het streven, zouden zich optimaal inzetten voor de belangen van patient en zorginstelling.
  Maar: de geforceerde, disruptieve organisatieveranderingen die na 2015 moesten plaatsvinden bleken neveneffecten te hebben, vooral weerspiegeld in weeffouten in de governance. Zoals: opheffing VMS, inadequate overlegstructuur DC en MS, verlies van countervailing power, volledige wissel van RvT in april 2016 (why?), inadequate Checks & Balances. Door de continue veranderingen had MS amper tijd om na te denken, kritisch reageren werd bestraft, 'dan moet je ergens anders gaan werken'. Het milieu in B werd een voedingsbodem voor angst, mede na een onterecht traject jegens een staflid.
  Wat bewoog het DC om de MS monddood te maken? Forceren loondienst? Doordukken 'participatie'?
  Het participatie gedachtegoed is niet uit de intrinsieke motivatie van personeel noch omwonenden tot stand gekomen en is daarom een lege huls. Participtiemodel is nep! Zie ook MC 28 okt 2019 voor nadere toelichting.

  Leden van de MS spannen zich nog steeds in om diverse problemen die voortvloeien uit de omzetting van de rechtsvorm en verandering van governance op te lossen.

  Wilt u weten wat de echte participatie in de zorg inhoudt?
  Zie: Governance in de zorg. Het participatiemodel als Haarlemmerolie? https://doi.org/10.5553/OenF/157012472017025001008

  P.S. Het governance-schema (let op: dat is iets héél anders dan het organogram) is buitengewoon complex! Schema is niet openbaar. Hoe is verhouding tussen BV, Stichting, STAK, RvC, DC & aandeelhouders vastgelegd?

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.