Laatste nieuws
Nieuws

VWS ziet geen ruimte voor meer winstuitkering in de zorg

1 reactie

De bewindslieden van VWS zien geen noodzaak om op dit moment de ruimte voor winstuitkeringen binnen de zorg te verruimen. Ze overwegen wel om een norm in te stellen voor een ‘maatschappelijk maximaal aanvaardbare’ dividenduitkering binnen zorginstellingen waar dividenduitkering al is toegestaan.

Kort samengevat mogen extramurale zorgaanbieders op dit moment wel dividend uitkeren aan aandeelhouders en intramurale zorgaanbieders niet. Een jaar geleden opperden de drie bewindslieden van VWS dat er mogelijk per zorgsector aparte regels moesten komen voor het toestaan van winstuitkeringen. Eerst wilden zij echter onderzoek laten doen naar de huidige praktijk van dividenduitkering in de zorg en naar de juridische ruimte voor het beperken of verbieden ervan; ook wilden zij zorgpartijen hierover polsen. Dat alles heeft geleid tot de conclusie dat er op dit moment geen noodzaak is voor verruiming van de mogelijkheden, zo melden VWS-ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins en VWS-staatssecretaris Paul Blokhuis in een Kamerbrief.

Eerst inzicht vergroten

Ten eerste is uit onderzoek gebleken dat zorgaanbieders op dit moment genoeg eigen middelen hebben voor investeringen, of anders voldoende toegang hebben tot bankkredieten. Ook vreest het drietal dat verdere winstuitkeringen de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg schaden. Dit risico speelt volgens hen vooral in sectoren waar het inzicht in de kwaliteit van zorg niet op peil is, zoals bij (intramurale) tweedelijnszorg, ggz en langdurige zorg. Daarom willen ze eerst dat inzicht vergroten, via al lopende programma’s rond transparantie over de uitkomst van geleverde zorg.

Een totaalverbod komt er niet, omdat onderzoek ook duidelijk heeft gemaakt dat het juridisch niet haalbaar is om alsnog een verbod in te voeren voor zorgaanbieders waar nu wel dividend mag worden uitgekeerd. De bewindslieden willen wel de voorwaarden waaronder dat mag gebeuren aanscherpen. En daarbij wordt dan mogelijk per deelsector gevarieerd met voorwaarden, afhankelijk van de mate waarin zich excessen voordoen. Bovendien overwegen ze dus een norm voor een maximum te stellen.

Verder willen de bewindslieden maatregelen treffen om te voorkomen dat zorgorganisaties organisatorische of financiële constructies bedenken waardoor zorggeld niet doelmatig wordt besteed. Dat moet vooral gebeuren door strengere eisen te gaan stellen aan nieuwe zorgaanbieders, ook aan nieuwe onderaannemers, voordat zij een vergunning krijgen. Ook de recentelijk aangekondigde aanscherping van de Wet normering topinkomens moet daar een steentje aan bijdragen. Verder worden het toezicht op zorgorganisaties en eisen rond jaarverantwoordingen strenger.

De VWS-bewindslieden vragen aan de Eerste Kamer om het Wetsvoorstel vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg (VIMSZ), dat al vijf jaar op behandeling in de Senaat wacht, voorlopig weer aan te houden.

lees ook

Nieuws VWS Hugo de Jonge Paul Blokhuis Bruno Bruins
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op opleiding, loopbaan en arbeidsmarkt.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • W.J. Duits

  bedrijfsarts, Houten

  Wanneer houdt deze farce eens op? We hebben gekozen voor een marktwerking en dat geeft bepaalde mogelijkheden. De bijwerkingen zijn dat zorgpremies die door zorgverzekeraars worden verzameld door zorgverleners worden gebruikt en die daarmee winst mak...en. Dat kan binnen het huidige bestel.
  Als de zorg weer uit de marktwerking wordt gehaald en het een voorziening wordt die door de overheid wordt gecontroleerd en dus ook weer onder democratisch toezicht komt van de het volk via de Tweedekamer, dan heb je dit probleem niet meer. Zorgpremie is dan geen verzekering meer, maar een belasting. Eventuele behoefte aan privéklinieken kan worden opgevangen met een verzekering of gewoon zelf betalen door cliënten.
  De marktwerking heeft niet geleid tot meer transparantie en kwaliteitsverbetering is ook niet echt toe te schrijven er aan. Waarom dit systeem in stand houden? Het geeft ruimte voor immoreel en onethisch gedrag, dat moeilijk is af te straffen wettelijk.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.