Laatste nieuws
Nieuws

Artsenorganisaties roepen dokters op mee te staken

Plaats een reactie

De Jonge Specialist (DJS), de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) roepen artsen op om mee te staken op 16 maart. In een poll van Medisch Contact geven sommigen artsen aan mee actie te voeren, bijvoorbeeld uit solidariteit. Maar er zijn ook artsen die bewust niet staken.

Medisch Contact vroeg deze week via een poll of artsen wilden meedoen aan de zondagsdiensten van 16 maart. Van de 124 artsen die reageerden, bleken er 25 stakingsbereid, deden 84 artsen niet mee en wisten 15 het nog niet. Van die 124 respondenten vallen er 24 zelf onder de cao, en 44 onder de daarop voortbordurende AMS (Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten).

Wel actie voeren

Artsen die aangeven mee te staken, zeggen dat onder andere ‘uit solidariteit’ te doen. Een arts die onder de cao valt, wil gebruikmaken ‘van het recht om te protesteren’. Een internist blijkt gemotiveerd omdat die het ‘waanzin vindt dat bedrijven miljardenwinsten maken en de verpleegkundigen geen normaal salaris krijgen’. Een andere arts wil zelf ‘een percentuele verhoging en niet een brutobedrag’. ‘Ik werd bij covid ook overgeslagen bij de bonus, terwijl ik het meeste patiëntencontact had. Zeer oneerlijk.’ Verder geeft een kinderarts als argument dat ‘nivellering niet thuishoort in cao-onderhandelingen’.

Niet staken

Er worden ook verschillende argumenten aangedragen om niet zelf te willen of te kunnen staken. Een arts die zelf onder de cao valt, vindt dat ‘ik het in vergelijking met andere Nederlanders al te goed heb’, dus vindt ‘staken voor eigen beroepsgroep ongepast’. Een psychiater zegt de patiëntenzorg ‘niet te willen laten lijden onder deze vorm van actievoeren’. Een kinderarts vindt ‘dat er al te veel zorg is om in te halen’. Een neuroloog acht het ‘zinloos’, een ander vindt het bod van werkgevers ‘eigenlijk wel goed’. Een basisarts vreest dat staken betekent ‘dat de SEH juist harder mag werken’. En een SEH-arts geeft aan dus inderdaad zelf te moeten werken. Ook voert een enkeling een praktische reden op om niet mee te staken, zoals ingeroosterd staan voor een nachtdienst of te laat te zijn geweest voor aanmelding.

Deelname a(n)iossen

Volgens De Jonge Specialist (DJS) is het belangrijk dat a(n)iossen meestaken om te laten zien dat hun werkweek ‘echt strakker moet worden begrensd’. De belangenorganisatie van jonge artsen vindt het belangrijk dat in de nieuwe cao de normatieve werkweek strakker wordt afgebakend. DJS stelt dat aiossen ‘in veel ziekenhuizen gewoon standaard voor 48 uur worden ingeroosterd’, in plaats van dat zij voor 38 uur worden ingeroosterd waar tien opleidingsuren bij kunnen komen. ‘In de praktijk is van dat ‘kunnen’ vaak geen sprake’, aldus de DJS, die vindt dat werkgevers hier ‘zorgvuldiger’ mee moeten omgaan.

Verder mist de DJS in het laatste cao-bod van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) genoeg koopkrachtbehoud. Andere tegenvallers in dat bod zijn volgens DJS dat veel artsengroepen zullen worden geraakt door loondifferentiatie, en dat er geen uitbreiding – met een extra trede voor aiossen – in de salaristabel is opgenomen.

Medisch specialisten

Ook de LAD en de FMS hebben hun achterban, via een mail, opgeroepen mee te staken, omdat ze het belangrijk vinden dat medisch specialisten in dienstverband hun stem laten horen én hun solidariteit met andere medewerkers zichtbaar tonen. Volgens de LAD is het ook belangrijk met het oog op koopkrachtbehoud, verlaging van de werkdruk en meer zeggenschap.

Lees ook
Nieuws FMS aios anios staking
  • Ilse Kleijne

    Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op opleiding, loopbaan en arbeidsmarkt.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.