Laatste nieuws
Federatienieuws

Waterleiding, riolering en sociale dokters

Plaats een reactie

voorzitterscolumn

Verbetering van de kwaliteit van drinkwater door het scheiden van waterleiding en riolering aan het eind van de negentiende eeuw, heeft de grootste bijdrage ooit geleverd aan het verbeteren van de volksgezondheid. Inmiddels zijn ‘waterleiding en riolering’ een metafoor voor effectieve publieke gezondheidszorg geworden. Op mijn eerste werkdag in de Domus Medica heette de KNMG-voorzitter de KAMG hartelijk welkom, met de vraag wat de bijdrage van onze sociaal-geneeskundigen aan de KNMG zou kunnen zijn. En passant liet hij zich ontvallen dat er geen asociale dokters bestaan. Wat kunt u verwachten van de sociale dokters van de KAMG? Een introductie van onze achterban.

De grootste groep wordt gevormd door de jeugdartsen, verenigd in de AJN. Veel uitleg is niet nodig: velen zullen professionele relaties hebben en anders zult u in uw eigen jeugd, of als ouder kennis hebben gemaakt met deze collega’s die de verpersoonlijking van preventie zijn. Artsen infectieziektenbestrijding (VIZ) en artsen tuberculosebestrijding (VvAwT) richten zich vooral op vroege opsporing van bedreigende ziekten in het algemeen en tuberculose in het bijzonder, en de preventie van verspreiding van deze ziekten. De artsen medische milieukunde zijn gespecialiseerd in bedreigingen die uitgaan van ons milieu en de mogelijke gevolgen daarvan voor de volksgezondheid.

’Je moet pas adviseren
als er geluisterd wordt’

Artsen indicatie & advies (VIA) hebben een adviestaak gericht op zorg en voorzieningen, waarbij het voorkomen van ongezond gedrag een wezenlijk aspect is van hun advisering. Mutatis mutandis geldt dit eveneens voor artsen beleid en advies, die als medisch adviseurs werkzaam zijn bij zorgverzekeraars (VAGZ). Forensisch artsen (FMG), ook welbekend, vervullen van oudsher een essentiële functie in de openbare gezondheidszorg. Onlangs hebben de donorartsen (NVDG) zich bij ons aangesloten: hun piepjonge vereniging is in november 2010 opgericht. Tot slot de NVAG, de thuishaven voor alle artsen die werken in beleid, management of sociaal-geneeskundig onderzoek. Zij nemen het volledige systeem rond volksgezondheid en gezondheidszorg als perspectief.

Gezien dit exotische palet zult u zich ongetwijfeld afvragen wat ons bindt en onderscheidt. Als artsen maatschappij en gezondheid richten wij ons allen op de interactie tussen burger, maatschappij en omgeving teneinde de volksgezondheid te bevorderen, te beschermen en bewaken. We vervullen gezamenlijk een niet weg te denken brugfunctie tussen overheid en zorgvragen die zich in de samenleving voordoen en om aandacht en beleid vragen. Vanuit elk werkgebied is dit een gemeenschappelijk doel, wij spreken dezelfde taal en maken gebruik van dezelfde professionele technieken. Multidisciplinaire samenwerking en onafhankelijke advisering zijn essentiële competenties om onze doelen te realiseren.

Wat dat laatste betreft sprak Cruijff een waar woord toen hij zei: ‘Je moet pas adviseren als er geluisterd wordt.’ Het heeft even geduurd voordat de KAMG zich kon richten op de KNMG en het heeft ook even geduurd voordat de KNMG kon luisteren. De juiste mix is nu aanwezig om elkaar te kunnen versterken. De KAMG zal haar pijlen richten op ‘riolering en waterleiding’ in de overtuiging dat door verbinding van publieke met curatieve gezondheidszorg het beste resultaat kan worden bereikt.

Cisca Koning, voorzitter KAMG

<strong>Klik hier voor een PDF van het federatienieuws</strong>
Federatienieuws KNMG
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.