Laatste nieuws
Nieuws

Verdeling opleidingsplaatsen aiossen baart De Jonge Specialist zorgen

Plaats een reactie

De Jonge Specialist heeft bezwaren tegen de manier waarop stichting BOLS gekomen is tot de recente toewijzing over de acht opleidingsregio’s van opleidingsplaatsen van aiossen. De beroepsvereniging van aiossen vindt dat de verdeling ‘niet genomen is in het belang van de kwaliteit van de opleiding’.

Stichting BOLS is opgericht door de NVZ, NFU en FMS en maakt verdelingsvoorstellen voor de bekostigde medisch specialistische vervolgopleidingen. Voorzitter Marjolein Kremers van De Jonge Specialist wijst erop dat DJS geen deel uitmaakt van de stichting BOLS en niet betrokken is bij overleg. En dat steekt, zegt zij namens DJS, zeker nu de jaarlijkse toewijzing van opleidingsplaatsen onderwerp van discussie is. ‘Wij zijn bezorgd dat door de huidige samenstelling van het BOLS vooral de stem van de managers en beleidsmakers impact heeft op de verdeling van de opleidingsplaatsen in 2019 en hiermee bedrijfsmatige argumenten zegevieren boven inhoudelijke argumenten’.

De Jonge Specialist heeft ‘vraagtekens’ bij het besluit van het BOLS om een nieuw criterium toe te passen voor het rekenmodel dat gebruikt wordt om de opleidingsplaatsen te verdelen per Onderwijs- en OpleidingsRegio (OOR). De OOR’s zijn op hun beurt gekoppeld aan de acht universitaire medische centra. ‘Dit nieuwe criterium, dat gebaseerd is op het totaal aantal patiënten (capaciteit) in de regio, heeft volgens ons onvoldoende relatie met het in stand willen houden van de kwaliteit van de medisch specialistische vervolgopleiding.’

In de praktijk zou dit volgens Kremers neerkomen op een verschuiving; meer opleidingsplaatsen komen terecht bij de OORs Rotterdam en Groningen, ten koste van Nijmegen, Leiden, Amsterdam. ‘In het eerste jaar zullen de verschillen klein zijn. Later wordt de verschuiving duidelijker merkbaar.’ De verschuivingen kunnen onderbezetting in de kleinere klinieken tot gevolg hebben, voorspelt DJS, en overbezetting in de grotere klinieken.

Patiëntenaantallen

Capaciteit, of patiëntaantallen in de regio vormen geen goed criterium, vindt De Jonge Specialist. Het vindt dat alleen de capaciteit in opleidingsziekenhuizen mee zouden moeten tellen. ‘De specialistische vervolgopleiding bestaat uit het zien van voldoende patiënten met diverse aandoeningen en vindt plaats in erkende opleidingsinstellingen waar voldoende verdieping mogelijk is en de opleidingskwaliteit gewaarborgd is, onder meer in de vorm van supervisie. Ziekenhuizen waar geen aiossen opgeleid worden, dragen dan ook niet bij aan de kwaliteit van de medische vervolgopleiding. De patiënten in deze ziekenhuizen worden niet behandeld of gezien door een aios en maken dus geen onderdeel uit van de opleiding tot medisch specialist.’

Het is DJS niet duidelijk waarom BOLS heeft gekozen voor het opnemen van dit nieuwe criterium. ‘Het kan zijn dat de stichting zich zorgen maakt over de invulling van de specialistenplekken in sommige regio’s’, zegt Kremers. ‘Die zorgen zijn onterecht, zo heeft onze ‘Jonge Klaren Enquête’ uit eind 2016 aangetoond dat jonge klaren zeker bereid zijn om te verhuizen voor een vaste specialistenplek. Los daarvan is er geen overtuigend bewijs dat het opleiden van meer specialisten in een bepaalde regio leidt tot het makkelijker invullen van vacatures op die plek. Er zijn alleen tegenstrijdige rapporten. We wachten het onderzoek van VWS af naar de vraag of het invullen van vacatures in vooral niet-Randstedelijke gebieden verbetert als aiossen in die regio opgeleid worden.’

DJS signaleert dat er minder aiossen op de werkvloer zijn dan voorheen. ‘We krijgen steeds vaker meldingen binnen van aiossen die te maken hebben met een toenemende dienstendruk dan wel een prevalerende roostering boven individuele stagewensen. Dit komt niet altijd de kwaliteit van de opleiding ten goede. Maar we vinden dat krapte in de bedrijfsvoering geen reden mag zijn om meer aiossen in bepaalde regio’s op te leiden.’

Reactie BOLS

Stichting BOLS laat desgevraagd in een reactie weten: ‘Bij de verdeling van opleidingsplaatsen zijn diverse partijen betrokken. Binnen BOLS worden de verschillende visies van de partijen besproken en is voor de toewijzing voor 2019 een meerderheidsbesluit genomen om de verdeling van opleidingsplaatsen meer te richten op de omvang van de zorgvraag in een opleidingsregio. BOLS zal het toewijzingsproces 2019 evalueren en daarbij de verschillende reacties op de gehanteerde toewijzingssystematiek betrekken. BOLS streeft er daarbij naar om voor een volgend toewijzingsproces tot consensus te komen, met inbreng van de veldpartijen.’

Lees ook
Nieuws opleiding arbeidsmarkt aios
  • Marieke van Twillert

    Marieke van Twillert werkt als journalist voor Medisch Contact. Arbeidsmarkt, levenseinde en e-health hebben haar speciale aandacht.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.