Laatste nieuws
ANP
2 minuten leestijd
Nieuws

Van Rijn grijpt in bij verpleeghuizen

9 reacties
Beeld: iStock
Beeld: iStock

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) grijpt in bij elf verpleeghuisinstellingen voor ouderen waar de inspectie grote zorgen over heeft. Van Rijn noemt de situatie er ‘onacceptabel’ en wil dat de verpleeghuizen ‘verbeteren of sluiten’.

Van Rijn schrijft maandag aan de Tweede Kamer dat een speciaal interventieteam wordt ingezet ‘dat geen enkele maatregel schuwt’. Het kan gaan om het vervangen van bestuurders en andere leidinggevenden, een opnamestop of zelfs sluiting van een verpleeghuis.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) concludeert in een rapport over 150 verpleeghuisinstellingen dat een aantal de zorg voor ouderen niet goed aankan. Over elf van de instellingen zijn de zorgen zeer groot. Nog eens 38 verpleeghuizen doen het ook niet goed genoeg en blijven onder scherp toezicht staan van de inspectie.

De inspectie heeft het afgelopen jaar extra toezicht gehouden op de 150 verpleeghuizen. Een derde daarvan heeft te weinig oog voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg en weet zich niet goed te verbeteren. Bijna de helft meldt fouten niet of gebruikt deze informatie niet om de kwaliteit te verbeteren. In bijna 60 van de 150 instellingen voert het verplegend personeel geen tweede controle uit bij het toedienen van risicovolle medicijnen.

Medewerkers bleken wel erg betrokken en hadden aandacht voor de ouderen. Maar de kennis van het personeel is vaak onvoldoende, bijvoorbeeld over de omgang met dementie. In bijna 40 procent van de verpleeghuisinstellingen werkt het personeel niet volgens de protocollen en richtlijnen.

Volgens de inspectie is de zorg voor de ouderen in verpleeghuizen steeds complexer. Dat komt doordat mensen steeds langer thuis blijven wonen. Ze mankeren steeds meer op het moment dat ze naar een verpleeghuis gaan en hebben dus meer en ingewikkelder zorg nodig.

Van Rijn had de inspectie gevraagd om te rapporteren over waar het niet goed gaat. ‘Onze ouderen verdienen de best mogelijke zorg’, aldus de staatssecretaris. Van Rijn wil ook dat mensen weten hoe goed de verpleeghuiszorg is in hun buurt. ‘Daarom is afgesproken dat vanaf 2017 per locatie openbaar wordt hoe een verpleeghuis presteert.’

Lees ook
Nieuws dementie kwaliteit IGZ verpleeghuizen ouderen inspectie
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • V Blum

  sportarts n.p., Middelie Nederland

  Het probleem met kwaliteitscontroleurs zoals IGZ is dat ze de voorkeur geven aan gemakkelijk te checken data ipv relevante gegevens. Als je wilt weten of een verpleeghuis goede zorg biedt, vraag het aan degenen die verzorgd worden en hun kinderen. Te... moeilijk om in getal uit te drukken? Als surrogaat-substituut wordt gekeken of de medicatie klopt.

 • A.A.C.M. Maes

  huisarts, DIEREN Nederland

  Het is al meer dan een decennium een systeemprobleem. De vraag zou niet moeten zijn, welke instellingen er op het lijstje staan? Maar waarom er niet voldoende verpleegkundig personeel beschikbaar is bij een complexer wordende doelgroep? En wie is daa...r verantwoordelijk voor? De bal wordt (weer) ten onrechte bij de zorgaanbieder gelegd. We leren weinig, valt mij op.

 • H.M. Kroon

  chirurg, ROTTERDAM Nederland

  Ik lees vandaag op andere media dat diverse verpleeghuizen die op de gevreesde lijst staan juridische stappen ondernemen tegen de IGZ omdat het een oude lijst zou zijn en de zaken inmiddels op orde zijn. Lijkt mij een goede zaak zo'n procedure! Inste...lling Laurens zegt het treffend: "Het publiceren is een groot onrecht naar onze medewerkers, klanten en hun familieleden. De IGZ creëert daarmee onnodig onzekerheid en onrust bij een heel kwetsbare groep mensen, dat vinden we onacceptabel"
  Is het publiceren van zo'n (naar nu lijkt verouderde) lijst in het belang van de patient? of is het in het belang van 'transparantie'?
  Ik vrees het laatste en dus voer voor de sensatie en afbraak voor de toch al kwetsbare verpleeghuiszorg. De patient is weer de dupe, de hardwerkende verpleegkundigen en verzorgenden weer geschoffeerd.

 • Jedidja Fortuijn

  AIOS psychiatrie, voorheen SOG, Haarlem

  De zorg in verpleeghuizen is al jaren veel te schraal, dat is door Verenso in 2004 duidelijk vastgesteld. Het heeft tot een kwaliteitskaart verantwoorde zorg (2007) geleid, met als gevolg dat de daarin genoemde minimumeisen als maximale plichten zijn... beschouwd. De bekostiging middels zorgzwaartepakketten (ZZP's) liet na het indiceren zien dat er eigenlijk minstens 10% meer geld bij zou moeten t.o.v. de eerdere lumpsum. Maar de verandering van het bekostigingssysteem in 2007 moest zogenaamd budgetneutraal, dus is over elke ZZP de kaasschaaf gehaald. Ondertussen was de nu genoemde trend van langer thuis blijven wonen en toegenomen complexiteit al bezig. Sinds 2004 heeft incident na incident het nieuws gehaald. Het verschil met nu is dat de overheid in de vorm van de IGZ zelf ook constateert dat er iets structureel mis is. Dat er niet eerder naar professionals, patiënten en familieleden is geluisterd maak boos, maar dat zijn oude koeien. Dat er nu gesproken wordt over een speciaal interventieteam maakt moedeloos. Tenzij het voor elke afdeling zo'n team betreft en wel bestaande uit een batterij met verpleegkundigen.

 • C.M.A. Bruijninckx

  chirurg, ROTTERDAM Nederland

  De belangrijkste problemen die de IGZ aantrof waren onvoldoende kennis bij de zorgverlenenden en onvoldoende sturing van de leiding op kwaliteit en veiligheid. Voor beide is de directeur van een VVT (Verzorgings- of Verpleeg Tehuis) verantwoordelijk.... Deze directeuren, - die zich tegenwoordig liever ‘bestuursvoorzitters’ noemen want dan zijn zij niet alleen verantwoordelijk -, zijn voor de volle 100% verantwoordelijk voor de geconstateerde gebreken. Zij kunnen zich niet beroepen dat er te weinig geld beschikbaar is gesteld, want in dat geval hadden zij daar en dan hun verantwoordelijkheid moeten nemen en moeten aftreden. Maar aan aftreden denken deze heren (vrijwel allemaal mannen) niet, want zij willen hun riante salaris blijven ontvangen en hun absurd dure ‘auto’s-van-de –zaak’ blijven rijden. Liever knijpen zij dan hun personeel en hun cliënten uit. Voor de oplossing van dit probleem heb ik meer vertrouwen in de Onderhandelaars cao VVT van de Abvakabo FNV dan in staatssecretaris Van Rijn. Deze onderhandelaars hebben het afromen van de onmaatschappelijke salarissen van directeuren van VVTs tot speerpunt verheven. Dat gaat dan over salarissen van meer dan € 193.000. Naar mijn idee kunnen die salarissen nog aanzienlijk lager want zo ingewikkeld is het besturen van een VVT echt niet, als je maar zorgt dat je voldoende budget hebt om aantal en kwaliteit van je personeel op peil te houden. Stel gewoon met salariëring volgens een ambtenarenschaal een aantal frisse afgestudeerden van universitaire opleidingen Bestuurskunde aan, - gecoacht door enkele goedwillende, ervaren en gepensioneerde oud-bestuurders die daarvoor een kleine vergoeding ontvangen -, zorg voor een adequaat budget en zie, de kwaliteit van de geleverde zorg wordt optimaal en eenieder werkt weer met plezier.

 • E.B. van Veen

  huisarts, Kampen

  Gespierde taal van Van Rijn...Den Haag is elk contact met de gezondheidszorg verloren lijkt het wel. Driekwart van de verpleeghuisbedden is/wordt in rap tempo wegbezuinigd. Driekwart!!! "Want de mensen kunnen beter thuis blijven wonen." De maatregele...n die Van Rijn hier noemt slaan nergens op. Investeer juist in goede verpleegkundigen in de verpleeghuizen! Juist omdat de zorg daar steeds complexer wordt. Maar nee; het moet zo goedkoop mogelijk. En bestuurders houden hun topsalarissen. En dan ook nog met droge ogen durven beweren "onze ouderen verdienen de best mogelijke zorg". Schande.

 • G.R.I. Slock

  ha, SLUIS Nederland

  Dankzij zijn eigen wanbeleid zijn verpleegkundige de laatste jaren uit de verpleeghuizen vervangen door goedkoper personeel, bovendien moet met minder personeel een steeds zwaardere patientepopulatie verzorgd worden en legt de Inspectie zeer zware ad...ministratieve eisen op.
  Zeer triest dat de hardwerkende verzorgenden weer de pineut zijn terwijl VWS en een kliek managers en directeurs dit drama moedwillig hebben veroorzaakt.

 • E. van Herk

  huisarts, KAMPEN Nederland

  Er wordt al jarenlang geknepen op bejaarden-, verzorgingshuizen- en verpleeghuizenzorg. Op een gegeven moment is het op. En dat moment is al jaren geleden gepasseerd. De staatssecretaris plukt hier zonder meer de vruchten van het eigen wanbeleid van ...de regering en geeft dan ook nog de schuld aan de tehuizen die hij zelf dwingt onvoldoende (in aantal en in scholing) personeel in dienst te hebben.

 • b.rens

  huisarts n.p, Amsterdam

  Een speciaal interventieteam wordt ingezet dat geen maatregel schuwt,zo zo dat klinkt dreigend. Ben benieuwd vanuit welke bevoegdheid dit speciale interventieteam leidinggevende gaat vervangen.
  Overigens geldt in verpleeghuizen ; "als je peanuts bet...aald krijg je monkeys". Van alles eisen en willen van het personeel tegen een beroerd salaris.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.