Laatste nieuws
Bas Knoop
2 minuten leestijd
Nieuws

‘Toestemming patiënt vereist voor inzage in medisch dossier’

3 reacties

Zorgverzekeraars moeten altijd vooraf aan een patiënt toestemming vragen om inzage te krijgen in zijn medisch dossier. De D66-politici Pia Dijkstra en Vera Bergkamp hopen zo de privacy van de Nederlandse verzekerden (nog) beter te waarborgen.

Beide Kamerleden deden deze oproep donderdagmiddag, tijdens het Kamerdebat over de begroting 2016 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zij riepen minister Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD) op een wetswijziging voor te leggen aan de Tweede Kamer. Dijkstra en Bergkamp vinden dat de ‘privacy van de patiënt en het medisch beroepsgeheim zwaarder moeten wegen dan rechtstreekse inzage in het patiëntendossier door zorgverzekeraars, om zorgaanbieders te controleren’.

Om te kunnen controleren of door zorgaanbieders gedeclareerde zorg daadwerkelijk is geleverd en of de uitgevoerde behandeling uit medisch oogpunt het meest voor de hand lag, mogen verzekeraars onder strikte voorwaarden medische persoonsgegevens opvragen bij artsen. In de Regeling Zorgverzekering (RZ) is geregeld dat zorgverleners alleen persoonsgegevens hoeven te verstrekken als een verzekeraar serieuze vermoedens heeft van onrechtmatig of ondoelmatig handelen. Aanvullend onderzoek moet zich vervolgens concentreren op het vaststellen van fraude of oneigenlijk zorggebruik.

Schippers reageerde in het debat afwijzend op het pleidooi van Dijkstra en Bergkamp. Volgens de VVD-bewindsvrouw leidt het vooraf toestemming vragen aan patiënten voor het inzien van hun medisch dossier tot ‘een zeer grote administratieve belasting voor alle betrokken partijen, met ongewenste gevolgen’.

De minister wees er in deze op dat zorgverzekeraars in dat geval straks mogelijk iedere individuele verzekerde, per gedeclareerde prestatie, moeten benaderen om toestemming te vragen. Schippers ging ook in op de vraag wat er gebeurt als een verzekerde het toestemmingsverzoek afwijst. ‘Dan is een verzekeraar niet in staat de benodigde controles uit te voeren. Dit zou betekenen dat de zorgaanbieders de ingediende declaraties niet vergoed krijgen door de verzekeraar. Een dergelijk scenario is voor geen enkele betrokken partij aantrekkelijk.’

Schippers zegde wel toe dat zij binnenkort een overzicht naar de Tweede Kamer stuurt met de 'strikte regels' waar zorgverzekeraars op dit punt aan gebonden zijn. Dijkstra en Bergkamp waren in eerste instantie van plan hun voorstel in te dienen in de vorm van een motie, maar in afwachting van de brief van Schippers besloten zij de motie aan te houden.

Bas Knoop

@bknoop

Lees ook:
Nieuws zorgverzekeraars privacy Schippers D66
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • K. Mengelberg

  psychiater, Amsterdam nl

  MOTIE VAN DE LEDEN PIA DIJKSTRA EN BERGKAMP, Voorgesteld 5 november 2015, luidt:

  De Kamer,

  gehoord de beraadslaging,

  constaterende dat het momenteel wettelijk is geregeld dat zorgverzekeraars inzage in een patiëntendossier mogen krijgen, zonder da...t de patiënt hiervan op de hoogte wordt gesteld;

  van mening dat de privacy van de patiënt, en het medisch beroepsgeheim, zwaarder moeten wegen dan rechtstreekse inzage in het patiëntdossier door zorgverzekeraars, om zorgaanbieders te controleren;

  verzoekt de regering, een voorstel voor een wetswijziging aan de Kamer voor te leggen, waarin de wet zo wordt ingericht dat de privacy van de patiënt te allen tijde beschermd is en dat toestemming van de patiënt vooraf vereist is voordat inzage in het patiëntendossier plaatsvindt,

  en gaat over tot de orde van de dag.

  Pia Dijkstra
  Bergkamp

 • M.H. Schut

  Huisarts, Zoelmond Nederland

  Wat is onze minister toch betrokken bij de patiënten.
  Ze stelt: "dat zorgverzekeraars in dat geval straks mogelijk iedere individuele verzekerde, per gedeclareerde prestatie, moeten benaderen om toestemming te vragen."

  Hier staat dus onomwonden dat ...de privacy aan de kant wordt geschoven ten gunste van de verzekeraar.
  Dit is natuurlijk een non-argument maar geeft wel aan hoe groot de invloed van de (lobby van de) de verzekeraars is.

  Ik mag hopen dat er voldoende Kamerleden zijn die hier doorheen kunnen prikken.

 • K. Mengelberg

  psychiater, Amsterdam nl

  De bedoelde motie staat onder http://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f9ecf559-d4ab-42d8-8483-24c67bc40698&title=Motie%20van%20de%20leden%20Pia%20Dijkstra%20en%20Bergkamp%20over%20bescherming%20van%20de%20privacy%20van%20de%20pati%C3%ABnt.doc....

  Het is goed als de motie wordt aangenomen. Zelfs wanneer weigering van de patiënt uitmondt in afwijzing van de declaratie door de verzekeraar. Het conflict hierover is dan immers manifest en niet latent.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.