Laatste nieuws
Nieuws

Stijging ziekenhuisopnames door medicijnen

4 reacties

Het aantal geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames is tussen 2008 en 2013 gestegen van ruim 50.000 in 2008 naar ruim 65.000 in 2013. Het aantal potentieel vermijdbare opnames daaronder steeg van ruim 21.500 tot bijna 27.500. Ziekenhuisopnames kwamen bij patiënten van 65 jaar en ouder vier keer vaker voor dan bij patiënten tussen de 18 en 65 jaar.

Dat concluderen Erasmus MC, Radboudumc, Nivel en Pharmo in een gezamenlijk onderzoeksrapport dat minister Schippers heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. De stijging van geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames onder 65-plussers kan waarschijnlijk verklaard worden door de vergrijzing. Het aantal 65-plussers groeide van 15,4 procent in 2008 naar 17,7 procent in 2013. De prevalentie van geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames steeg voor 65-plussers van 9,99 procent naar 10,39 procent van het totaal aantal ziekenhuisopnames per jaar. Voor 18 tot 65-jarigen steeg de prevalentie van 2,44 naar 2,98 procent. Dat geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames vaker voorkomen bij 65-plussers is volgens de onderzoekers te verwachten, omdat zij vaker ziek zijn en vaker geneesmiddelen gebruiken en ook omdat polyfarmacie een bewezen risicofactor is.

65-plussers worden het vaakst opgenomen met duizeligheid/collaps/hypotensie/syncope –hoofdzakelijk gerelateerd aan bloeddrukverlagende middelen. Daarna volgen de fracturen, die vooral werden gerelateerd aan benzodiazepinen. Op de derde plek staan gastro-intestinale complicatie/bloeding, voornamelijk gerelateerd aan trombocytenaggregatieremmers. De fracturen waren het vaakst potentieel vermijdbaar. In de meeste gevallen was er bij de potentieel vermijdbare ziekenhuisopnames geen rekening gehouden met leeftijd, gewicht of ziektestadium van de patiënt bij de dosering, de toedieningsweg of de doseringsfrequentie van het geneesmiddel. Ook kwam het vaak voor dat er onvoldoende maatregelen waren genomen, zoals het toevoegen van een beschermend geneesmiddel of het aanpassen van medicatie.

In een begeleidende brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Schippers dat de potentieel vermijdbare geneesmiddelgerelateerde opnames zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Ze wil dat landelijke organisaties van voorschrijvers en apotheekhoudenden met een plan komen om de situatie te verbeteren.

Lees ook:

Nieuws geneesmiddelen ouderen
 • Simone Paauw

  Simone Paauw (1978) deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Namens FaMe-net: Henk Schers, huisarts, Nijmegen

  Erik Bischoff, huisarts; Annemarie Uijen, huisarts; Charles Verhoeff, huisarts; Hugo van der Kuy, apotheker; Kees van Boven, huisarts,

  Minister Schippers berichtte de Tweede Kamer onlangs dat medicijnfouten een belangrijke oorzaak zijn van ziekenhuisopnames. Regelmatige medicatiebeoordelingen door huisartsen en apothekers zouden dat kunnen voorkomen. Het uitvoeren van medicatierevie...ws kost echter veel tijd, de logistiek is ingewikkeld en de opbrengst is twijfelachtig. Zelfs het uitvoeren van medicatiereviews alleen bij kwetsbare patiënten eenmaal per jaar lijkt nauwelijks haalbaar.
  Een doelmatigere benadering maakt gebruik van een computerondersteund beslisprogramma (CDSS) voor patiënten met polyfarmacie. Daarmee kan de eigen huisarts, in samenwerking met de apotheker de medicatiereviews in relatief korte tijd en veel frequenter uitvoeren. Huisartsen van het registratienetwerk FaMe-net, verbonden aan de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc in Nijmegen, deden een pilot met CDSS. Deze ‘digitale medicatieanalyse’ met behulp van Clinical Rules bespaart veel tijd. Een analyse duurt gemiddeld minder dan vijf minuten per patiënt. In een retrospectief onderzoek bleek dat met behulp van Clinical Rules potentieel ernstige medicatiegerelateerde problematiek in 35 procent van de gevallen kon worden voorkómen. Voor een goede analyse is het wel van belang dat de huisarts de medicatielijst op orde heeft en dat alle laboratoriumuitslagen zijn vastgelegd in het huisartsinformatiesysteem. Helaas belemmeren allerlei factoren nu nog de uitwisseling van laboratoriumgegevens tussen laboratoria, ziekenhuis, huisarts en apotheker, maar op handen zijnde veranderingen zullen daarin naar onze verwachting verbetering brengen. Komende week start FaMe-net met een groot prospectief onderzoek waarbij de huisartsen met behulp van Clinical Rules wekelijks een medicatiereview verrichten bij ruim 1400 polyfarmaciepatiënten. We verwachten daarmee het aantal medicatiegerelateerde problemen terug te dringen, en te komen tot haalbare en doelmatige medicatiereviews in de eerste lijn.

 • Sijderius C.A. (Rieneke)

  Bedrijfsarts n.p., Vlissingen

  Wat ook veel verwarring geeft is het feit dat bij elke nieuwe medicatieaflevering, dezelfde medicatie anders van vorm en kleur is, rzond, langwerpig, groot, klein, lichtroze, geel wit. Je moet echt bij de les blijven om te onthouden wat je in moet ne...men

 • Heleen de Bruyne

  apotheekhoudend huisarts, aardenburg

  Beste minister Schippers,
  de beroepsgroep is al lang bezig met een plan , namelijk de richtlijn polyfarmacie (zie onder en op de website van het IVM). echter een richtlijn die in mei 2012 is verschenen zal in 2013 nog niet landelijk geïmplementeerd ...zijn. Daarnaast vergoeden verzekeraars een medicatiebeoordeling pas vanaf 75 jr, terwijl de richtlijn al over 65 + spreekt. Misschien kunt u daar wat aan doen voordat er alweer een nieuw plan gemaakt moet worden terwijl het effect van deze richtlijn nog niet gemeten is.

  van de website van het IVM:
  In mei 2012 is de nieuwe richtlijn over polyfarmacie: de multidisciplinaire richtlijn 'Polyfarmacie bij ouderen' (2012) verschenen. Hierin staat dat bij alle patiënten van 65 jaar en ouder met polyfarmacie en specifieke risicofactoren minimaal jaarlijks een medicatiebeoordeling uitgevoerd dient te worden, zowel bij thuiswonende patiënten als bij patiënten in een verzorgings- of verpleeghuis. Volgens de richtlijn moeten ook patiënten die worden opgenomen in een ziekenhuis een medicatiebeoordeling krijgen.

 • X Zuidema

  Arts, Utrecht

  De actie was in 2008 al duidelijk, maar weggestemd in de 1ste kamer. Een landelijk EPD met een realtime medicatieoverzicht zou helpen. Het LSP is een, hetzij inferieur, alternatief. De minister zou er goed aandoen wetgeving te maken waarbij iedereen... in principe deelneemt tenzij bezwaren.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.