Laatste nieuws
Simone Paauw
Simone Paauw
1 minuut leestijd
Nieuws

Seksuele-opvoedingsvragen lastig voor huisarts

4 reacties

Veel huisartsen vinden het lastig om met ouders te praten over de seksualiteit van kinderen. Dat blijkt uit een onderzoek door studenten onder 41 huisartsen onder begeleiding van pedagoog Channah Zwiep van de UvA.

40 procent van de huisartsen geeft aan het onderwerp lastig te vinden, onder meer doordat ze te weinig kennis hebben over de seksuele ontwikkeling van kinderen en omdat ze het vermoeden hebben dat het onderwerp gevoelig ligt bij de ouders. Deze huisartsen hebben behoefte aan ondersteuning bij het vergroten van hun deskundigheid over de seksuele ontwikkeling van kinderen. Zij willen meer kennis over bijvoorbeeld gesprekstechnieken en het signaleren van seksueel misbruik, stelt Zwiep.

Bijna de helft van de huisartsen krijgt maandelijks één of meerdere vragen van ouders op het spreekuur over de seksuele ontwikkeling en opvoeding van hun kind. Meestal betreft het vragen over seksuele opvoeding, bijvoorbeeld over het grenzen stellen aan seksueel getint spel. Ook vragen over lichamelijke verzorging, bijvoorbeeld het wassen van de geslachtsdelen, komen vaak voor.

Simone Paauw


Lees ook:

 

Beeld: Thinkstock
Beeld: Thinkstock
Nieuws huisartsgeneeskunde huisartsen kinderen
 • Simone Paauw

  Simone Paauw deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret. (Gezondheids)recht en medisch tuchtrecht hebben haar bijzondere interesse. Ze heeft aandacht voor diversiteit en inclusie in de breedte, discriminatie en grensoverschrijdend gedrag (op de werkvloer) en de positie van vluchtelingen en vluchteling-artsen. Daarnaast schrijft ze over tal van andere onderwerpen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • P. Leusink

  huisarts, seksuoloog NVVS, GOUDA

  Ouders hebben inderdaad regelmatig vragen over wat wel of niet normaal seksueel gedrag is en wanneer moeten we ons zorgen maken. De vraag is of de huisarts in eerste instantie door hen zal worden benaderd. Rutgers WPF, kenniscentrum seksualiteit, en ...TNO hebben onlangs een richtlijn seksuele ontwikkeling ontwikkeld voor de JGZ waaronder ook de consultatiebureaus vallen. In de richtlijn wordt wetenschappelijke informatie aangedragen over de “normale” seksuele ontwikkeling van kinderen waarbij zowel de lichamelijke ontwikkeling als de psychosociale aspecten van seksualiteit in verschillende leeftijdsfasen wordt beschreven. De JGZ krijgt hiertoe tips en informatie aangereikt en worden ondersteund bij hun professionele handelen. Deze richtlijn wordt de komende maanden uitgetest. Vanaf de zomer 2013 zal de richtlijn landelijk worden ingebed in de JGZ. Het goed volgen van de seksuele ontwikkeling, informatie en advies, vroegsignalering en begeleiding is bij uitstek een taak van de JGZ. Indien zich meer medische vraagstukken voordoen of er is sprake van een bedreigende seksuele ontwikkeling dan komen andere deskundigen, zoals de huisarts, meer in beeld. Ondergetekende is daar namens de Expertisegroep Seksuele Gezondheid van de NHG bij betrokken.

 • Channah Zwiep

  pedagoog

  Het onderzoek naar huisartsen en seksuele opvoeding betreft weliswaar een kleine groep, die echter overeenkomt met demografische cijfers over huisartsen in Nederland. Natuurlijk zijn er altijd individuele verschillen waardoor niet iedereen zich missc...hien direct herkent in het de genoemde cijfers. Voor ouders heeft de huisarts een ‘poortwachtersfunctie’ bij opvoedingsvragen. Een bijkomend gegeven is dat de hij hierdoor ook zwaardere problemen (zoals seksueel misbruik) kan signaleren en hierbij kan verwijzen. De vragen van ouders die huisartsen één of meerdere keren per maand op het spreekuur krijgen, betreffen vooral vragen naar gemiddeld seksueel gedrag of vragen van fysieke aard. Slechts een enkele keer stelt een ouder de vraag hoe zij de genitaliën van hun kind schoon kan houden. De meeste huisartsen in het onderzoek denken adequaat te adviseren bij opvoedingsvragen naar seksualiteit. Bijna de helft van hen heeft echter behoefte aan meer kennis over de seksuele ontwikkeling, zoals een kader voor gemiddeld seksueel gedrag. Die kennis is essentieel om te kunnen inschatten wanneer seksueel gedrag van kinderen ‘afwijkt’. Dit is een belangrijke invalshoek voor ons onderzoek. Enny van Arkel, Elsenoor van Vemde en Channah Zwiep.

  Voor het volledige onderzoeksverslag kunt u een mailtje sturen naar: c.s.zwiep @ uva.nl

 • Bart Bruijn

  Huisarts, Streefkerk

  Ik moet me bij de opmerking van coll. Mensink aansluiten. Ik las met verbazing deze getallen. Mag ik zeggen, dat ik in 15 jaar misschien eenmaal zo'n vraag heb gehad over sexuele opvoeding en alle andere nooit. Niet zeggen dat ik er niet voor opensta..., dat is nonsens. Ik denk dat hier iemand baat heeft bij het maken van een probleem dat niet bestaat. Ik heb het onderzoek (en vooral de vragen of de manier waarop de ondervraagden zijn geselecteerd) niet gelezen, maar dit riekt naar disease mongering.

 • M.G.J.M. Mensink

  huisarts, HAARLEM

  als ik eerlijk ben herken ik bovengenoemde getallen helemaal niet. vragen over lichamelijke verzorging, bijvoorbeeld het wassen van de geslachtsdelen, krijg ik eigenlijk nooit. en ik krijg zeker niet maandelijks vragen over de seksuele ontwikkeling. ...ik denk persoonlijk ook dat dit onderwerp niet thuishoort bij de huisarts. zie ook andere artikelen: ik denk dat hier een taak voor het CB en centrum voor jeugd en gezin ligt. kan de huisarts zich met ziekte en genezen bezighouden...

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.