Laatste nieuws
2 minuten leestijd
Federatienieuws

Relatie tussen farmaceutische industrie en aios

Plaats een reactie

KNMG publiceert een voorlichtingsserie over gunstbetoon (2)

De aios komt tijdens de opleiding al dan niet sporadisch in contact met de farmaceutische industrie. Hoe bereid je aiossen daarop voor? En welke rol spelen opleiders daarbij?

Gedragslijn KNMG
Interactie tussen artsen in opleiding tot specialist (aiossen) en vertegenwoordigers (of uitingen) van de farmaceutische industrie kan leiden tot beïnvloeding van de houding en het gedrag van deze artsen. Dit kan effect hebben op het voorschrijfgedrag en in het algemeen de professionele omgang met financiers. Om de onafhankelijkheid van artsen te borgen heeft de KNMG een gedragslijn opgesteld over de relatie tussen farmaceutische industrie (en andere financiers) en artsen. De gedragslijn is gebaseerd op de uitkomsten van drie invitational conferences, waarin een aantal onderwerpen op het gebied van de mogelijke beïnvloeding van artsen door farmaceutische bedrijven en andere financiers met diverse partijen uit het veld is besproken.1 De gedragslijn stelt onder meer dat artsen de Code Geneesmiddelenreclame (www.cgr.nl) dienen te kennen en na te leven. Wat er niet expliciet in staat is de verantwoordelijkheid die opleiders hebben. Het gedrag van de opleiders is vaak bepalend voor het latere gedrag van artsen die nu nog in opleiding zijn. Daarmee dragen de opleiders grote verantwoordelijkheid voor de mate van professionaliteit van de toekomstige huisartsen en specialisten. Het is van wezenlijk belang dat opleiders in de opleidingssituatie nadrukkelijk stilstaan bij de invloed van de farmaceutische industrie en andere financiers op de uitoefening van het beroep. Uit recent onderzoek van Gezonde Scepsis blijkt dat universitair medische centra (UMC’s) wel een beleid hebben over de omgang met farmaceutische bedrijven, maar dat dit beleid onvoldoende of niet wordt uitgevoerd. Het wordt aan de opleiders zelf overgelaten of zij hier regels voor opstellen en er in de opleiding aandacht aan besteden.

Discussies
De Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging (LHOV) heeft recentelijk naar buiten gebracht de gedragslijn van de KNMG te onderschrijven.2 De LHOV stelt dat opleiders huisartsgeneeskunde grote verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit van de huisarts van de toekomst. Ook sommige wetenschappelijke verenigingen besteden aandacht aan de verhouding tussen artsen (in opleiding) en de industrie. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) heeft in 2010 een aantal invitationals over dit thema georganiseerd. Deze aanbevelingen zijn verwerkt in het KIT-project (Kritische distantie, Integriteit en Transparantie). Ook de NIV voerde een discussie over dit onderwerp tijdens de internistendagen in 2010.3

Bewustwording
Tijdens de invitational conferences van de KNMG en Nefarma waren diverse veldpartijen het met elkaar eens dat er binnen het onderwijs aan aiossen meer aandacht moet komen voor bewustwording van en inzicht in beïnvloeding door farmaceutische bedrijven en andere financiers. Artsen in opleiding moeten voor de praktijk opgeleid worden en daar hoort bewustwording van de interactie tussen farmacie en specialist bij. Zij moeten zich bewust worden van de belangrijkste beïnvloedingsmechanismen en handvatten krijgen om professionele keuzes te maken.

De KNMG geeft de wetenschappelijke en beroepsverenigingen en opleiders van huisartsen en specialisten het nadrukkelijke advies om in de vervolgopleiding tot huisarts of medisch specialist systematisch expliciet aandacht te besteden aan de gedragsregels van de KNMG en de CGR en mogelijke beïnvloeding door diverse partijen, en hoe daarmee op professionele wijze om te gaan.

Meer informatie op www.knmg.nl/gunstbetoon.

M. Babovic, beleidsadviseur KNMG

Correspondentieadres: m.babovic@fed.knmg.nl

Noten

1. De invitational conferences zijn georganiseerd door de KNMG en Nefarma met steun van het ministerie van VWS en de Inspectie.

2. http://www.lhov.nl/

3. www.internisten.nl

Dit is deel twee uit een reeks van vier over gunstbetoon. Deel 1, Betrokkenheid industrie bij richtlijnontwikkeling verscheen in MC 11/2011: 698.

Federatienieuws KNMG aios
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.