Laatste nieuws
S.Broersen
10 minuten leestijd
Praktijkgeluiden

Physician assistant bij de urologie

33 reacties

 

‘Meestal zeg ik dat ik een vaste assistent ben’

Anouk van der Aa is physician assistant op de polikliniek Urologie en Medisch Contact loopt een dag met haar mee. Haar begeleider is uroloog Bart Schrier. ‘Het is de vraag of een arts-assistent die net uit de schoolbanken komt net zo alert is.’

  

 

 
Het is acht uur ’s ochtends en physician assistant (PA) Anouk van der Aa loopt al rond in witte jas.
Ze is werkzaam op de polikliniek urologie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in ’s Hertogenbosch. Kort na achten wordt de voormalig verpleegkundige al verwacht in de kelder van het Groot Ziekengasthuis, een van de locaties van het JBZ. Daar staan poliklinische ingrepen voor haar gepland. Vanochtend staan er prostaatpuncties op het programma.

Maar dat is niet de enige ingreep die zij zelfstandig uitvoert. ‘Circumcisies, frenulumplastieken, TUMT (TransUrethral Microwave Thermotherapy), niersteenvergruizingen, plaatsing van suprapubische katheters’, somt Van der Aa op. ‘En sterilisaties. Om de week doen een uroloog en ik er ieder acht, maar ik doe er nu in de tussenliggende week extra, om aan de vraag te voldoen. Soms denk ik dat heel Den Bosch intussen wel is geweest.’


Verwarrend voor patiënten
Anouk van der Aa is een van de circa 400 PA’s die inmiddels in Nederland werkzaam zijn. Dat zijn verpleegkundigen, fysiotherapeuten of andere HBO-opgeleide gezondheidswerkers die een aanvullende opleiding hebben gedaan (zie kader op blz. 1150) en nu werkzaam zijn in het medisch domein. Ze vervullen geen verpleegkundige taken, in tegenstelling tot bijvoorbeeld nurse practitioners. Van der Aa, die vroeger verpleegkundig coördinator was op de urologie-/chirurgieafdeling, werkt binnen de afdeling Urologie van het JBZ, draait mee op de polikliniek en voert zelf kleine operaties uit.

Bij de prostaatpuncties kijkt vandaag een arts-assistent van Urologie mee. Ze is nog niet zo lang bezig en werkt voornamelijk als zaalarts. Maar binnenkort zal zij ook de puncties moeten uitvoeren. Van der Aa zal haar vandaag de beginselen van de techniek bijbrengen.

De verpleegkundige heeft de eerste patiënt al op de tafel laten plaatsnemen. Van der Aa stelt zich voor, maar zegt niet expliciet wat haar functie is. ‘Als mensen ernaar vragen, leg ik het uit, maar meestal zeg ik dat een vaste assistent ben, die handelingen van de uroloog overneemt. Het is alleen maar verwarrend voor patiënten, die daar op zo’n moment toch niet op zitten te wachten.’

Ze legt de patiënt een en ander uit, vraagt wat, laat de arts-assistent ook de prostaat toucheren en begint met de echo. ‘Hier zie je de vesiculae. Je beoordeelt het kapsel: is het intact? Zie je hypo-echogene gebieden, zijn er verkalkingen? Zo meet je het volume. Controleer of er een sediment en een kweek zijn gedaan; je wilt niet dat iemand in een sepsis schiet.’

Tegen de patiënt: ‘U had de antibiotica ingenomen? En u gebruikt geen bloedverdunners?’ De twaalf biopten neemt ze razendsnel, terwijl ze rustig doorpraat tegen de patiënt. ‘Dus u was vastgelopen, zomaar ineens?’ Pang, pang, gaan de naalden. Het bioptapparaatje klinkt als een klapperpistool. Op het beeldscherm van het echoapparaat schieten witte schichten door de grijze massa. ‘Kijk, zo waaier je als het ware door de prostaat heen.’

  


 Constante factor
Na de administratie van de eerste patiënt, ligt de volgende alweer klaar: een man bij wie Van der Aa al eens eerder biopten heeft afgenomen. Toen was er niets aan de hand, maar het PSA blijft oplopen. De man heeft ook plasklachten. Van der Aa: ‘Heeft u vaak last?’ De Brabantse patiënt: ‘Neuh. Ja, bij een potje bier wel eens.’ Van der Aa: ‘Ja, bier doet de prostaat zwellen.’ Tegen de arts-assistent: ‘Je moet hier geen dienst hebben na carnaval.’

Bij de laatste patiënt is de arts-assistent aan de beurt. Van der Aa praat haar door de echo en de biopten heen. Het is net alsof een oudere arts-assistent een jongere wat uitlegt.

Van der Aa werkt nu zes jaar als PA in het JBZ, en is sinds drie jaar klaar met de opleiding. In het JBZ werken nog drie andere PA’s, op verschillende afdelingen. Het bevalt blijkbaar goed in het ziekenhuis, want er staan nog een paar mensen klaar om met de opleiding te beginnen. Maar de plekken aan de vijf opleidingsinstituten zijn beperkt en het is dus de vraag of zij in september kunnen beginnen.

Tussen zijn operaties door heeft uroloog dr. Bart Schrier tijd om over de functie van PA te praten. Hij was het vaste aanspreekpunt voor Van der Aa tijdens haar opleiding, introduceerde haar in de urologie en leerde haar de basisvaardigheden aan.

Het initiatief voor de opleiding van PA’s kwam vanuit het ziekenhuis, of eigenlijk vanuit de overheid, vertelt Schrier: ‘Dat had onder meer te maken met financiën die vrijkwamen. Het ministerie bood een vergoeding voor de opleiding van PA’s. Het JBZ is daarop ingegaan en is vervolgens bij de verschillende maatschappen nagegaan waar zij terecht zouden kunnen. Ze worden ingeschakeld om de continuïteit en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Een PA blijft langere tijd en kan dus voor de standaardingrepen een constante factor zijn. Een arts-assistent leert iets, doet het een tijdje, en vertrekt weer.’


Alleen maar voordelen
Er zitten wel haken en ogen aan de inzet van een PA: ‘De functie is nieuw en ligt wettelijk nog niet vast. Het is dus erg belangrijk dat iemand zijn eigen grenzen goed kent.’ Een goede en vaste begeleiding is daarbij onontbeerlijk: ‘Als je iemand constant begeleidt, kun je goed in de gaten houden wat voor progressie iemand maakt, wat iemand zelfstandig kan doen. Dan pas kun je taken aan diegene overlaten. Een PA blijft werken onder de verantwoordelijkheid van een specialist.’

Schrier ziet alleen maar voordelen in de nieuwe functie: ‘Als ik niet in een opleidinginstituut zou werken, maar in een klein, perifeer ziekenhuis, zou ik graag een PA hebben en daarmee samenwerken. Maar ook in de opleidingskliniek is het waardevol, omdat ik zeker weet dat de kwaliteit van een heleboel behandelingen, zeker de relatief eenvoudige ingrepen, omhooggaat.”


Vlug en vaardig
Tussen de middag rijdt Van der Aa naar een van de andere locaties van het JBZ, het Carolus, ook in ’s Hertogenbosch. Ze doet daar enkele malen per week poli, vanmiddag samen met uroloog Peter van Migem. Bij binnenkomst weten de poliassistentes haar meteen te vinden. Een patiënt met een prostatitis heeft gebeld. Hij heeft weer plasklachten. Geen eenvoudige casus, want de man krijgt ook chemotherapie vanwege een non-hodgkinlymfoom. Van der Aa belt de patiënt op, bevraagt hem en besluit dat het verstandig is hem op de poli te zien. Ze laat hem komen en overlegt dit kort met Van Migem.

Dan pas begint het middagprogramma. In de behandelkamer staan een aantal onderzoeken gepland, vaak cystoscopieën. Meestal doet Van der Aa deze, zo ook vandaag. Verder ziet zij zowel nieuwe als controlepatiënten. Tussendoor nog wat telefoontjes, onder meer over de patiënten die op de dagopname zijn, bijvoorbeeld voor ‘observatie mictie na katheterverwijdering’. Zijn de antibiotica geregeld? Is zo’n hoeveelheid residu na mictie acceptabel? Bij twijfel overlegt ze met Van Migem, maar dat is vaak niet nodig. Ze plant zelf een patiënt met een pyelumsteen in voor niersteenvergruizing.

Tussendoor doet ze de cystoscopieën. Net als bij de prostaatpuncties, gaat het allemaal vlug, vaardig en onderwijl doorpratend met de patiënt. Een dame, die ervan overtuigd was dat het niet zou gaan lukken om de scoop in te brengen, wordt erdoorheen gepraat. Het lukt. Behendig voert Van der Aa een test uit om na te gaan of er sprake is van stressincontinentie en meet nog een residu na mictie. Met een overlegd behandelplan gaat mevrouw weer naar huis.


 

 

‘Bent u uroloog?’
En door gaat het weer, naar een patiënt met een forse prostaat, maar weinig klachten. Toch zou hij zo’n 300 ml residu hebben na de mictie, bleek op de afdeling. Van der Aa controleert of de ‘bladderscan’ wel klopt. Nee, met de echo blijkt het residu veel minder. De patiënt blij, want de katheter mag voorlopig uitblijven. Hij moet wel starten met medicatie, hetgeen Van der Aa overlegt met Van Migem. ‘Ik mag geen medicatie voorschrijven, maar het zou praktisch zijn als dat wel mocht, in ieder geval voor de standaardmedicijnen die we in de urologie gebruiken.’ Op een papiertje tekent ze de prostaat, de blaas en de urethra. Ze legt uit waarom die prostaat zo in de weg zit en welke medicijnen wat doen.

De man tuurt even naar het naamplaatje van Van der Aa: ‘Bent u uroloog?’ Met haar uitleg is hij tevreden. Hij is de enige patiënt die er die dag naar vraagt. Het lijkt de meeste mensen niet op te vallen dat deze dame geen geneeskunde heeft gestudeerd. Veel verschil met een arts-assistent is er op de poli ook niet te zien. Had ze niet beter alsnog de studie kunnen doen? ‘Ik heb het wel overwogen, maar dan zou ik weer een opleiding van zes jaar moeten volgen en vervolgens naast coassistenten werken die ik nu onderwijs geef. Voordeel van mijn functie is ook dat ik geen diensten draai.’


Geen bedreiging
De PA ziet allerlei patiënten en doet dus meer dan alleen eenvoudige ingrepen. Van der Aa: ‘Maar een heleboel eerste stappen bij een patiënt zijn standaard. De diagnostiek van de meest voorkomende urologische problemen is geprotocolleerd.’ Toch ziet zij ook patiënten terug en stelt vaak een behandeling voor. Die overlegt ze altijd wel met de uroloog. Volgens Bart Schrier is het de afspraak dat iedere patiënt in ieder geval één keer de uroloog ziet. Hij is overigens ook niet bang dat de PA comorbiditeit mist of verkeerd inschat. ‘Hun opleiding kun je vergelijken met coschappen, zij hebben overal meegelopen.

 

Anouk heeft bijvoorbeeld bij de chirurgie geleerd om een acute buik te herkennen. Het is de vraag of een arts-assistent die net uit de schoolbanken komt, net zo alert is als iemand die al een tijd in de zorg werkt. Je moet niet vergeten dat veel PA’s als verpleegkundige op de zaal hebben gewerkt. Die herkennen heel snel wat er met iemand aan de hand is.’ Vormen PA’s dan geen bedreiging voor doktoren? Schrier: ‘Waarom? Het geeft mij meer tijd om dingen te doen waar ik echt voor ben opgeleid.’

De poli loopt ten einde. Van de twintig geplande patiënten, heeft de PA er acht gezien. Exclusief niet-geplande patiënten en mensen van de dagopname. Maar het was nu een rustige poli; Van der Aa zegt normaliter meer mensen te zien. Aan het eind van de dag loopt ze langs de verpleegafdeling om de laatste eindjes bij de dagopnames aan elkaar te knopen. Kloppen de pillen wel, is de vervolgafspraak geregeld, en heeft iemand wel een recept?

Morgen een hele dag poli, de dag erna sterilisaties en mannenpoli. Daar leert zij de patiënten met erectiele disfunctie onder meer het gebruik van een vacuümpomp en het toedienen van Androskat-injecties aan.

Om half zes loopt Van der Aa de deur uit.


Sophie Broersen


Kader: De physician assistant
Physician assistants (PA’s) zijn sinds 2000 werkzaam in de Nederlandse gezondheidszorg, om aan de toenemende zorgvraag te voldoen en kwaliteit, continuïteit en arbeidsproductiviteit te vergroten. Zij verlenen medische zorg op hbo-masterniveau, bij tal van specialismen. Vaak gaat het hierbij om gestandaardiseerde zorg die van artsen wordt overgenomen.

De opleiding kan momenteel aan vier (per september 2009 aan vijf) instituten worden gevolgd en duurt tweeënhalf jaar. Om te worden toegelaten is een relevant hbo-diploma nodig en minimaal twee jaar werkervaring in de zorg. Ook moet de PA in opleiding zelf een opleidingsplaats bij een specialist regelen. Tijdens de opleiding volgt de PA per week één dag onderwijs, werkt hij twee dagen bij het eigen specialisme en loopt hij twee dagen stage op verschillende afdelingen.

In de Wet BIG staat de functie van PA nog niet omschreven. Een voorstel tot wetswijziging, zodat taakherschikking mogelijk wordt, ligt momenteel bij de Tweede Kamer. Voorlopig vallen PA’s onder de zogenaamde ‘verlengde arm constructie’. De 400 Nederlandse PA’s – al dan niet in opleiding – zijn verenigd in de Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA). De NAPA houdt ook een kwaliteitsregister bij. De PA moet nascholingen volgen om geregistreerd te blijven.

De PA-opleiding wordt door de overheid gefinancierd. Na afloop daarvan verschilt het per instelling hoe de betaling verloopt: de instelling, de maatschap of beide betalen.

De verdiensten van PA’s lopen uiteen, maar in de cao’s van perifere en academische ziekenhuizen is er een normfunctie vastgesteld.1

1. Cao Academische ziekenhuizen (FUWAVAZ): normfunctie Physician Assistant (PA)schaal 11 in de functiefamilie Klinisch (Mede-)Behandelen. Cao Perifere ziekenhuizen (FWG): schaal 60 of 65, afhankelijk van taakinvulling en verantwoordelijkheden.

  

 
Links:
Nederlandse Associatie Physician Assistants

Anouk van der Aa bepaalt zelf welke patiënten voor niersteenvergruizing in aanmerking komen. beeld: De Beeldredaktie, Joël van Houdt
Anouk van der Aa bepaalt zelf welke patiënten voor niersteenvergruizing in aanmerking komen. beeld: De Beeldredaktie, Joël van Houdt
Tussendoor is er telefonisch overleg over een patiënt van de dagopname.
Tussendoor is er telefonisch overleg over een patiënt van de dagopname.
Van der Aa overlegt bij twijfel met uroloog Peter van Migem.
Van der Aa overlegt bij twijfel met uroloog Peter van Migem.
Cystoscopieën voert zij zelfstandig uit.
Cystoscopieën voert zij zelfstandig uit.
Van der Aa: ‘Ik heb wel overwogen alsnog geneeskunde te gaan studeren, maar dan zou ik na zes jaar opleiding naast de coassistenten komen te werken die ik nu onderwijs geef.’
Van der Aa: ‘Ik heb wel overwogen alsnog geneeskunde te gaan studeren, maar dan zou ik na zes jaar opleiding naast de coassistenten komen te werken die ik nu onderwijs geef.’
PDF van dit artikel
ouderen antibiotica
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • nike dunk shoes

  http://timewarp.jp/wp-content/cache/blogs/accsho, uedoyxgit@gmail.com

  Excellent 1. no one states that these kind of "Apple ipad tablet Lacks" information. however are lot of idea inside apple ipad. therefore allow discuss everything else.. many thanks.
  [url=http://timewarp.jp/wp-content/cache/blogs/accshoes.php]nike du...nk shoes[/url]

 • http://www.jdstore.org.uk/sitemap.xml/

  ht, uedoyxgit@gmail.com

  Stuff have modified. Not every person are prepared to buy useful things nowadays.. <br />. -= Rockstar Sid's very last site... 3 of the Certain Deals Which often Should Take full advantage of apple ipad =-.
  [url=http://timewarp.jp/wp-content/cache/bl...ogs/jdstore.php]http://www.jdstore.org.uk/sitemap.xml/[/url]

 • Air Jordan Retro 11 XI For Sale

  http://timewarp., uedoyxgit@gmail.com

  Remorseful, We had not been clear. I am wanting to determine the MICROSOF COMPANY concentrate on iSCSI tax'? Many include indicated to the MICROSOFT targeted SW and suggested it performs terribly (usually VMware forums). During the past, I've perform...ed slightly benchmarking to get Starwind as well as HP's VSA by simply contrasting functionality in the second .
  [url=http://timewarp.jp/wp-content/cache/blogs/shoesmallforworld.php]Air Jordan Retro 11 XI For Sale[/url]

 • T.T.H. Jansen

  , Geldrop

  Ik heb de zaak eens een jaartje of 2 laten bezinken en wil na deze tijd van bezinning toch nog eens reageren en dat doe ik dan maar na het laatste shrijven van wilCarl Ashman, Ede - 29-08-2009 20:28 en zijn voorgangers.
  De meesten komen met casuisti...sche mededelingen over falende artsen hetgeen zo ongeveer het niveau van de discussies weergeeft. Ik ga daar dan ook niet op in.
  Mijn visie op het hele PA-gedoe is de laatste 2 jaar niets veranderd.
  Het gaat helemaal niet alleen over het feit dat iemand na een studie van 4 jaar en 2 jaar coschappen zich ineens van alles mag aanmeten en zich arts mag noemen. Het gaat met name ook om het feit dat iemand die de Artsentitel mag voeren, bewezen heeft een hoogwaardige opleiding te hebben kunnen volgen en afmaken, hoogwaardig startend al op de middelbare school en daarna universiteit en dan nog eens minstens 6 jaar specialisatie. Dat haal je dat als gemiddelde PA nooit meer in, ook niet als je 10 jaar op een ambulance hebt gewerkt of als verpleegkundige op een afdeling, poli of OK. Kortom mijn mening blijft overeind, maar het tij is niet meer te keren. Overigens hebben ook de huidige nieuwe artsen in mijn ogen een inferieure opleiding gehad als je dat vergelijkt met de oude opleiding of de opleiding zoals die nu nog in Belgie wordt gegeven. Het is net als met het onderwijs....dat is nu ook verloederd, daar is men nu eindelijk achter en men probeert met man en macht er nog iets van te maken of terug te draaien.
  Intussen spreekt er geen kind meer Frans of Duits om over de rest nog maar te zwijgen.
  Apres moi le deluge.
  TTH jansen, nog steeds Uroloog

 • Carl Ashman

  , Ede

  Ik stuitte op dit artikel i.v.m. een oriëntatie op een opleidingsplaats als PA. Jemig, ik heb nooit geweten dat er zoveel dinosauriërs nog bestonden in de geneeskunde. Ook vind ik het jammer dat er zoveel ongefundeerde uitspraken worden gedaan zonder... dat de auteur enige kennis van zaken heeft. Hoe is het mogelijk dat anno 2009 iemand kan roepen dat medici niets kunnen leren over de geneeskunde van niet- medici? Ik begeleid al 10 jaar co-assistenten van het UMCU in mijn beroep als ambulanceverpleegkundige. Ik weet zeker dat de meeste co's na hun stage zijn vertrokken met voldoende kennis van de in de vitale functies bedreigde patiënt. Anders heeft het UMCU in al die jaren een hoop geld verspild.

 • Carl Ashman

  , Ede

  Ik stuitte op dit artikel i.v.m. een oriëntatie op een opleidingsplaats als PA. Jemig, ik heb nooit geweten dat er zoveel dinosauriërs nog bestonden in de geneeskunde. Ook vind ik het jammer dat er zoveel ongefundeerde uitspraken worden gedaan zonder... dat de auteur enige kennis van zaken heeft. Hoe is het mogelijk dat anno 2009 iemand kan roepen dat medici niets kunnen leren over de geneeskunde van niet- medici? Ik begeleid al 10 jaar co-assistenten van het UMCU in mijn beroep als ambulanceverpleegkundige. Ik weet zeker dat de meeste co's na hun stage zijn vertrokken met voldoende kennis van de in de vitale functies bedreigde patiënt. Anders heeft het UMCU in al die jaren een hoop geld verspild.

 • a.c..zevensprong

  , Zwolle

  Geachte TTH Jansen,

  Met verbijstering heb ik uw reacties gelezen. Ik twijfel geen moment aan uw vaardigheden en uw kennis. Helaas kan ik u niet vinden in het lijste topartsen. Maar dit terzijde, overigens de opleider van de Pa overigens wel.

  Zelf b...en ik van mening dat de komst van een PA een verrijking is, voor ieder geneeskundig specialisme.
  U als uroloog kan deze ontwikkeling in de urologie niet meer tegen houden. U zou leering kunnen trekken uit de ervaringen die dr Schrier inmiddels heeft opgedaan.
  Echter geachte heer Jansen sta open voor nieuwe ontwikkelingen zodat u een toparts kan blijven.
  Maar wanneer u deze attitude aanneemt als u naam snel verwijdenen van de diverse lijstjes.

 • Rijpsma

  , Nijmegen

  Met interesse heb ik al het voorgaande gelezen. Vooral ben ik geinteresseerd door de houding van enkele collega artsen in deze discussie die vooral over de vraag lijkt te gaan of artsen van een andere planeet komen dan de rest van de mensheid. Blijkb...aar wel als ik de reacties van mijn collega's Janssen en Raavesteijn zo lees want blijkbaar leer je tijdens de 4 jaar theorie en 2 jaar coschappen zodanig veel over geneeskunde dat je daarna door geen ander meer te evenaren bent.
  Wel heel grappig hoe een collega in deze tijd van EBM nog aankomt met een voorbeeld uit de eigen ervaring om daarmee de hele beroepsgroep van SEH-verpleegkundigen te devalueren. Ik ben zelf werkzaam op de SEH en weet dat deze specialistische verpleegkundigen in veel gevallen een prima inschatting kunnen maken over acuut zieke patienten.
  Wat betreft de opmerkingen over hoe fantastisch artsen een acute buik kunnen herkennen door de ervaring uit de coschappen: Als generalist moet ik hier wel een beetje om lachen, of eigenlijk huilen als ik bedenk hoe een collega uroloog recent bij een patient met hematurie en flankpijn een symptomatisch AAA over het hoofd zag, of een chirurg die bij een patient met een acute buik niet aan het acute onderwandinfarct dacht.
  Beste mensen, we hoeven niet net te doen alsof die 6 jaar opleiding voor de rest van het leven ons in een superwezen verandert. Die 12 weken coschap chirurgie garandeert echt niet dat een opgeleide KNO-arts nog altijd betrouwbaar een acute buik kan beoordelen.

  Tegelijk zie ik bij diverse specialismen een nijpend tekort ontstaan aan arts assistenten, een tekort dat bij ons in het ziekenhuis gedeeltelijk gecompenseerd word door de inzet van PA's, die dit werk onder supervisie van specialismen prima aan kunnen.
  Ik kan me goed voorstellen dat enthousiaste (HBO-)verpleegkundigen die op zoek zijn naar een functie met meer verantwoordelijkheid prima geschikt zijn voor deze rol, en aangezien ze vaak voor langere tijd op een plek blijven werken vormen ze zowel voor patienten als voor ziekenhuizen een veel constantere factor.
  Ik ben absoluut niet bang dat mijn functie (of mijn inkomen...) bedreigd wordt door de komst van de PA, ook voel ik mijn opleiding niet gedevalueerd door de komst van de PA. Wel ben ik blij dat er voor enthousiaste en ambitieuze verpleegkundigen eindelijk een manier is om door te groeien naar een meer zelfstandig en verantwoordelijk beroep.
  D Rijpsma, AIOS SEH

 • T.T.H. Jansen

  , geldrop

  Heer Keegstra,
  U matigt zich aan dat u met mij iets hebt afgesproken? En dat IK mij in de materie zou verdiepen? Ik heb met niemand iets afgesproken.
  De materie is mij genoeglijk bekend. Patientevredenheid staat overigens het hoogst in mijn vaandel ...en ik garandeer u dat die bij ons voortrffelijk is. Patienten zijn overigens zeer slecht in het beoordelen van medische kennis. Die kijken vooral naar :"Hoe aardig is de dokter/PA". Wij medici weten wel beter.
  Ik hoop dat Collega Ravensteijn snel met zijn artikel komt en dat zijn woorden op waarheid berusten, want als dat zo is zouden die alleen maar mijn idee over "verloedering" van ons vak bevestigen.
  TTH Jansen uroloog

 • Nico Messing

  , Zutphen

  “Ik heb gehoord dat” en “collega aldaar zal artikel opzoeken.” Niet bepaald een academische houding. Van onze dokters, trotse academici en latinisten, mogen we toch verwachten dat
  ze zelf de juiste vragen weten te stellen, doelmatig kunnen zoeken en... de kwaliteit van de evidence kritisch evalueren? Hierbij alvast een zoekterm: patiënttevredenheid.

  Nico Messing,
  verpleegkundige

 • T.T.H. Jansen

  , Geldrop

  Blij te lezen dat er nog meer van die "conservatievelingen" zijn zoals ik. Ik vroeg mij al af waar de reacties van mijn collega's bleven.
  Ze zouden nu toch tijd genoeg moeten hebben zeker als er een PA bij hen werkt?
  TOM jansen uroloog

 • D.E. Keegstra

  , Meppel

  Aan Ravesteijn en Jansen en anderen,

  Ik was er eigenlijk vanuit gegaan dat de discussie, door anderen polemiek genoemd,wel zo'n beetje was afgerond.
  Blijkbaar is het nog niet klaar. Via deze discussie had ik min of meer met drs Jansen afgesproken da...t hij zich in de materie zou verdiepen en dan weer zou reageren. Wel wat heeft u geleerd?
  Nu hebben we weer drs Raavesteijn die zich gedraagt als de alwetende academicus met de nodige vooringenomenheid. Zijn voorbeeld aaangedragen over een heupfot is geen onderbouwing van zijn mening. Wilt u wat voorbeelden over linkerbundeltakblokken en vermeende myocardinfarcten?
  Het is onthutsend te moeten constateren dat wetenschappers zich zo laten leiden door vooringenomenheid. Hopelijk passen zij dit niet toe in hun dagelijks zorg voor patienten. Ik gebruik maar eens de woorden van mijn opleider "dont't confuse me with the facts, I've already made up my mind"
  En nee, u kunt gerust zijn, ik wordt geen dokter,.. en speel het ook niet. Maar dat had u kunnen weten als u zich in de materie had verdiept.
  Tevens wist ik niet dat een witte jas is voorbehouden aan enkel de dokter. In ons ziekenhuis loopt ook de civiele en schoonmaakdienst in het wit.
  En de laagtste,..Raavesteijn,...ik denk niet in laagste maar in goed functioneren naast elkaar. En zo komt het ook niet in mij op om een verwijzer of huisarts te beschouwen als een onwetende "sukkel" op mijn vakgebied. Dit is volledig voor uw rekening en zegt veel, zo niet alles over uw denktrand en de perceptie waarin u zich dagelijks begeeft.
  Ik beschouw de polemiek op deze wijze toch echt als beeindigd.

  Douwe Keegstra
  Physician assistant cardiologie i.o.
  Meppel

 • AJG Raavesteijn

  , Amsterdam

  De PA is tevens een "monster, geschapen door de tijdsgeest en overheid" en komt vanover de Atlantische Oceaan aanwaaien. Aldaar zijn ze momenteel weer tot inkeer gekomen over diens nut...

  Keegstra bedient zich eveneens van uitsluitend ervaring, eige...n ervaring als PA io. Want hoeveel ervaring heeft hij/zij als arts, dus hoe zou hij/zij zijn/haar na te streven functie daadwerkelijk op waarde kunnen schatten? Hij/zij is immers niet degene die het werk van de PA controleert dan wel daar de verantwoordelijkheid voor draagt.

  Welke medicus kent niet het moment dat hij de verpleging onderling een bepaalde arts hoort afkraken: iedereen (lees: vooral de spreker) zag toch direct dat sprake was van (vul maar in), terwijl die sukkel (vergeef mij het woord) aan heel iets anders dacht. En wie kent niet het moment zelf in zo'n situatie te staan. Nog maar weer een praktijkvoorbeeld: oude vrouw gevallen op haar heup, in mijn tijd als co-assistent haar onderzocht, mijn idee: een fractuur; nee hoor zegt de verpleegster met ruime ervaring op de SEH tegen de dienstdoende assistent, ik heb die heup bekeken, daar is niets mis mee, het is de knie en daarom heb ik daar een foto van laten maken; toch ook maar een foto van de heup gemaakt: heup stuk, knie heel. Het moraal van dit verhaal: GEEN, maar een arts is een arts en een verpleger een verpleger; soms denkt een verpleger (bijna) een arts te zijn, maar hij is in ieder geval nog gebonden aan zijn eigen BIG-status.

  Nu hebben we een nieuwe functie: een PA, met meer bevoegdheden. En dan heb ik enkele vragen.
  Hoe vindt de PA zijn verhouding ten opzichte van (laten we met de laagste beginnen) de co-assistent?
  Wanneer denkt de PA gelijk te zijn aan een arts?
  Waarom loopt de PA in een witte (dokters?)jas?
  Corrigeert de PA consistent allen die hem met 'dokter' aanspreken?
  Vanaf hoeveel jaren PA-schap denkt hij ten aanzien van zijn eigen vakgebied: "domme huisarts, domme consulterende specialist"?
  En ja, wanneer denkt de PA (op bepaalde gebieden) gelijk te zijn aan de specialist?
  Protocol of niet, op een moment heeft een bepaalde patiënt een bepaalde comorbiditeit die de PA foutief duidt. De supervisor krijgt dit niet te horen, aangezien de PA geen probleem vermoedt en met al zijn ervaring meent dit goed afgehandeld te hebben. Een arts kan dit aangerekend worden: hij heeft daar immers jaren voor gestudeerd en had dit moeten zien. De PA is geen arts, en dit verwijt kan hem niet gemaakt worden.

  Er zijn genoeg kapers op de kust, genoeg ondersteunend personeel dat graag iets van de luister van de arts op zich afgewenteld ziet, de arts eindverantwoordelijk, een ander zijn roem, de patiënt de dupe.

  Naar de ambitie van Keegstra kan slechts gegist worden, maar de reactie in MC (van de KNMG, G), de opmerkingen over ervaring en imposante opleiding (gebasseerd op het geneskundeprogramma van Groningen en kent een studielast van 25 uur in de week [sic] (het is dus toch een soort GENEESKUNDE, ik herhaal GENEESKUNDE)) doen vermoeden...

  AJG Raavesteijn, medicus n.(meer)p., maar met lede ogen de teloorgang aanschouwend

 • MJ Huiers, huisarts io

  , 's Gravenhage

  Wat navraag bij de Amerikaanse collegae leert dat de PA functie in Amerika reeds op zijn retour is wegens gebrek aan bewezen nut. Artikel zal collega aldaar opzoeken en sturen, volgt snel.

 • D.E. Keegstra

  , Meppel

  Geachte drs.Jansen

  Uw deskundigheid op het gebied van de urologie heb ik nooit ter discussie gesteld. De laatste alinea van uw betoog voegt naar mijn idee dan ook niets toe aan deze discussie. De door u gebruikte kwalificatie Topdokter haalt u in de... volgende zin direct weer onderuit door de kwaliteit van dit onderzoek ter discussie te stellen.
  De kwaliteit van uw eigen onderzoek naar de mogelijkheden van een PA is overigens ver beneden de maat. U heeft nog steeds uw mening gebasseerd op hearsay en blabla en heb je het al gehoord.
  De door u geschetste praktijk staat bijzonder ver van de werkelijkheid.
  Uiteraard zijn PA geen cowboys,..
  Ook de suggestie van de fysiotherapeut die urologie gaat uitvoeren is pertinent onjuist. Ervaring dient te bestaan op een voor de functie relevante werkplek, bijvoorbeeld een fysiotherapeut bij een revalidatiearts.
  Persoonlijk heb ik negen jaar ervaring als IC/CC verpleegkundige en drie jaar cathlab. Ik wordt 2,5 jaar lang opgeleid en begeleid door een cardioloog. Ver in de vijftig maar met een bredere visie dan de uwe.
  De opleiding is gebasseerd op het geneskundeprogramma van Groningen en kent een studielast van 25 uur in de week. Uit ervaring kan ik u melden dat dit ook zo is.
  De door u zo gekoesterde generalisten, echte mannen met overzicht, zijn dan mischien aan het verdwijnen. In de huidige geneeskunde hoop ik niet dat een uroloog mijn hartinfarct gaat behandelen of een cardiolog mijn prostaatca. Wederzijdse consultatie blijft nodig.
  Supervisie is een essentieel onderdeel van mijn functie en ik kan u geruststellen dat geen ekele van de door mij voorgeschreven medicatie niet eerst is gesuperviseerd door een cardioloog.Is dat efficient? ja, het staat met een goede organisatie. Geen enkele patient wordt niet gezien door een cardioloog.
  NP zijn HBO master opgeleide verpleegkundigen die een patientencategorie behandelen en de zorgketen wetenschappelijk onderbouwd beheren en uitbouwen.
  De door u geschetste werkzaamheden van uw polizusters gelijkstellen aan dat van een NP is een belediging voor deze beroepsgroep!!
  Het onderstreept wel uw huidige kennisniveau van de opleidingen MANP en MPA.

  De noodzaak tot productie is een monster, geschapen door de tijdsgeest en overheid. Het is echter een gegeven. Ziekenhuizen mogen failliet is nog recent in de media geuit. Dat was in het tijdperk waarin u bent blijven steken natuurlijk schier onmogelijk. Vandaar de aversie?
  Dat het niet ten koste hoeft te gaan van kwaliteit is door onze praktijkvoering duidelijk. Patienten zijn bij ons geen nummers!

  Kom drs. Jansen, niet zo conservatief, stop met het beledigen en kleineren van beroepsgroepen, verdiep u in de materie en kom met een gefundeerde mening gebasseerd op feiten, dan ben ik graag bereid om naar u te luisteren! Vooralsnog overtuigt u niet,..!

  D.E. Keegstra
  Physician assistant cardiologie i.o.
  Meppel

 • T.S. Jansen

  , MAASTRICHT

  Mevrouw/meneer Keegstra,

  U gaat te ver.
  Bredere visie dan ik? Hoe durft u dat te zeggen.
  Ik durf het tegenovergestelde te beweren.
  U hebt geen overzicht en daardoor bent u kortzichtig. U wilt de zaken niet zien zoals ze zijn.
  Ik stop na dit betoog... met deze discussie want wij worden het nooit eens.
  U verwijt mij de NP groep te beledigen door mijn zusters op een lijn met hen te stellen!!!
  U begint notabene zelf te beledigen door mijn zusters als minder dan een NP af te schilderen. Ik weet wel beter.Ik zou zeggen kom eens kijken hoe het bij ons reilt en zeilt
  U beledigt zelf mijn " zusters" door hen zo af te schilderen.
  Ik heb henzelf opgeleid en zij zijn heel wat meer mans dan menig NP.
  Ook uw verhaal over hearsay en blabla...onzin, want ik zie de NP's en PA's bij ons in andere praktijken "functioneren" .Ik lach er maar wat om. Ik hoef het niet. Ik ben zelf de dokter en die blijf ik.
  En een ziekenhuis gaat heus net failliet omdat er enige PA's rondlopen.
  Dit waren mijn laatste woorden tenzij u mij echt gaat beledigen.
  TTH Jansen

 • D.E. Keegstra

  , Meppel

  Geachte heer Jansen,

  Let op de aanhef,...
  Ik ga te ver,...
  In deze discussie heeft u nog niets met argumenten onderbouwd en dit ook niet. Daar troost ik mij maar mee. U bent vast niet gewend om op enigerlei wijze te worden tegengesproken.
  Ik vind he...t jammer dat ik u niet tot denken kan aansporen. Mensen met meningen als de uwe, niet gehinderd door enige kennis van zaken, staan wat mij betreft model voor de weerstand die physician assistants en nurse partitioners kunnnen ondervinden in de praktijk.
  In die zin is deze discussie voor mij nog waardevol door hem toe te voegen aan mijn portfolio. Heeft u toch een bijdrage geleverd aan mijn opleidng tot physician assistant. Hoe, zal u wel een raadsel zijn.
  Daar wil ik u wel meer over vertellen als u toch besluit om u te verdiepen in het concept. Wat dat betreft blijf ik benieuwd naar uw mening als u zich echt in de materie hebt verdiept.
  Ik heb nooit de bedoeling gehad om u of uw medewwerkers te beledigen en beleef dat ook niet zo. Als u dat wel zo opvat spijt mij dat. Ik heb slechts geprobeerd de discussie op scherpe toon te voeren omdat ik geprikkeld was door uw zeer uitgesproken mening.
  Wat mij betreft leven we in een vrij land en moet dit mogelijk zijn.
  Ik wens u voor de toekomst het allerbeste en u en uw medewerkers veel succes met uw praktijkvoering.

  D.E. Keegstra
  Physician assistant cardiologie i.o.
  Meppel

 • T.S. Jansen

  , MAASTRICHT

  Urologie is heel wat anders dan cardiologie.
  U kunt daar helemaal NIET over oordelen.
  Veel meer complexe verrichtingen en dat bewijst onze ingewikkelde DBC struktuur ook nog eens extra. Dat moest mij nog even van het hart.
  TTH jansen uroloog

 • T.T.H. Jansen

  , Geldrop

  Vakanties? Daar heb ik het nooit over gehad of zelfs geinsinueerd.
  Het is wel lekker goedkoop voor een maatschap om een PA eigenlijk een hele poli draaiende te laten houden.
  Produktie zal zeker omhoog gaan maar ik vraag mij af of het woord produktie... in de geneeskunde maar niet eens moet worden verlaten.
  Wij zijn geen bedrijf.
  Als wij veel suprapubische catheters "produceren" is dat dan goed?
  Als een PA veel PSA's aanvraagt, is dat dan goed?
  Kan hij /zij overzien wat voor leed onnodige PSA metingen teweegbrengen?
  Gaat de PA op eigen houtje in prostaten prikken waar een ervaren uroloog waarschijnlijk nog even afwacht?
  Tenslotte heeft 60% van de 60 jarigen een indolent prostaatca hetgeen hij meestal beter maar niet kan weten!!
  Wordt er eenmaal geprikt en een soms onbelangrijk carcinoom gevonden dan is Leiden in last en is er geen weg meer terug. Voor de patient het weet krijgt hij een radicale prostatectomie met alle gevolgen vandien.
  Over een aantal jaren zal de pA dat kunstje ook wel kennen.
  Waar houden we in godsnaam op?
  We gooien ons vak te grabbel alsof die langdurige specialistische opleiding allemaal voor niets is geweest.
  Ik vernam gisteren van een PA dat die jarenlange ervaring, waar in het artikel over gesproken wordt, helemaal geen urologische ervaring hoeft te zijn.
  Ook bv een fysiotherapeut kan PA urologie worden. Handig al die " ervaring" !!
  En dan het woord polizuster, misschien wat ouderwetse benaming maar de patient weet wel waar hij aan toe is.
  Bij ons geen vage insinuaties zoals:" Ik zeg altijd dat ik een vaste assistent ben" .
  En neem nou maar van mij aan dat ouderwets nog niet altijd verkeerd is.
  Vroeger vond ik mijn opleider ook zo ouderwets en intussen ben ik er achter dat veel " ouderwetse" zaken weer terugkomen en veel goeds in zich hebben.
  En polizusters bij ons zijn echt pas efficient en nemen veel werk uit onze handen maar ook uit de handen van het secretariaat. Zij zijn multifuncioneel, doen dat wek waar een "zuster" voor opgeleid is, weten wanneer te stoppen en nemen zeker geen belangrijke beslissingen zonder ons er in te kennen en zo hoort het ook.
  Zij doen ook veel computerwerk, maken dienstlijsten, Maken spreekuursessies aan regelen ok-patienten en ga zo maar door.
  Zij functioneren als een soort NP's en tot zover zal ik gaan en geen stap verder.En zij ambieren ook niet meer en zijn tevreden met hun werk en willen geen doktertje spelen.
  Dat allemaal neemt ook veel werk uit de handen waardoor wij "produktie" ( ik krijg het woord bijna niet uit mijn strot) kunnen maken.
  Ik blijf erbij... een PA is wel bevoegd maar in mijn ogen onvoldoende bekwaam. Ik werk liever zelf wat harder of efficienter door samenspel met mijn "polizusters" dan dat ik het echte werk uit handen ga geven aan een PA.
  Beperkte horizon? Ik denk dat ik met 35 jaar urologie ervaring mijn horizin juist ver en vooral ook breed is, en juist weet waarom een PA er bij mij niet in komt.
  Niet voor niets kom ik naast vele anderen voor in het lijstje Topartsen van Nederland. Ik twijfelde even of ik dit moest melden. Ik weet hoe onbetrouwbaar dit soort nominaties zijn. Al jarenlang is de poli Urologie in het st Annaziekenhuis door patienten verkozen tot de beste van het ziekenhuis (bureau Lagendijk) en dat komt echt niet omdat ik zo'n toparts ben maar om mijn persoonlijke omgang met patienten die zich bij mij geen nummer voelen.
  Het is maar wat je meer waard vindt.
  Produktie, efficientie of patienten die weten wie de echte dokter is.

  TTH Jansen Uroloog

 • Sophie Broersen

  Als auteur van het stuk neem ik verantwoordelijkheid voor de spelling van 'vesiculae'. Deze Latinist denkt toch te weten dat het enkelvoud vesicula is, en het meervoud vesiculae.

 • D.E. Keegstra

  , Meppel

  Aanvulling door taakherschikking en geen vervanging. Er is nog geen cardioloog geweest die extra vakantiedagen heeft kunnen nemen dooor mijn aanwezigheid. Wel verhoging van de efficientie in de praktijkvoering. Het is jammer dat de drs.Jansen en ande...ren hun zeer uitgesproken mening stoelen op te weinig ervaring met de functie.
  De werkruimte van de PA (en geen PDA, dat is een handheld taalvirtuosen,..)wordt bepaald door de medisch specialist en de competenties van de PA. Het is jammer dat drs. Jansen en andere academici niet bereid zijn om over hun beperkte horizon heen te stappen en een dergelijke functie direct afbranden. Zij missen hiermee in de toekomst een functie die hun praktijk waardevol kan aanvullen.
  Overigens zou ik persoonlijk ook de teminologie "polizusters" achterwege laten. Deze term past wel bij praktijkvoering van 20 jaar geleden.Er worden vast verpleegkundigen mee bedoeld. Maar ja, de erkenning van specialismen en nieuwe tijden valt blijkbaar zwaar. In die zin past het uitstekend bij de mening van drs. Jansen.

  Douwe Keegstra
  Physician assistant cardiologie i.o.
  Meppel

 • T.T.H. Jansen

  , geldrop

 • T.t.h.. Jansen

  , GELDROP

  Vesiculae? Ook zo'n voorbeeld. Vesiculae bestaan niet.
  Als Latinist weet je het. Het is vesiculum. Meervoud vesicula!!
  Net zoals labium meervoud labia en niet labiae.
  Maar ja ook dat kun je in met 2 jarige opleiding niet weten.
  TTH Jansen Uroloog Gel...drop

 • D.E. Keegstra

  , Meppel

  Tjongejonge wat een zure reakties, deze discussie dient helmaal niet te gaan over vervanging, maar over aanvulling!
  Oordeel pas als je ervaring hebt met dergelijke functies. De door de " academici" naar voren gebrachte feiten zijn ervaringsfeiten e...n geen wetenschap. duidelijk is dat hun mening niet op de door hun zo gekoesterde wetenschappelijke feiten wordt onderbouwd.

 • T.T.H. Jansen

  , Geldrop

  Het zou misschien wel aardig zijn als de schrijvers van deze reacties eens laten weten wat hun beroep is.Dat zou voor mij veel verklaren.
  Tot nu toe ben ik de enige die dat doet.Ik kom voor mijn mening uit en onderschrijf ten sterkste ook wat Ravest...eijn (een collega?) hiervoor schreef.

  Zure reacties?
  Lijkt mij geschreven door een niet academisch gevormde persoon die voor zijn/ haar zaakje opkomt. In zoverre is het haar/hem niet kwalijk te nemen.
  Ik blijf erbij. PDA...niet in mijn praktijk.
  Wel vaardige polizusters die op mijn verzoek mij veel werk uit de handen nemen, maar cystoscopien, prostaatbiopten, suprapubische catheters plaatsen en nog veel meer als ik het mij zo ongever herinner...te gek voor woorden.
  TTH Jansen UROLOOG Geldrop
  TTH jansen uroloog

 • T.T.H.. Jansen

  , Geldrop

  Keegstra zegt: de discussie moet niet gaan over vervanging maar over aanvulling. Terecht en zo gaat dat ook bij ons en in samenwerking met mijn polizusters....aanvulling dus maar geen eigenmachtig medisch gedrag zoals bijvoorbeeld eigenmachtig indica...ties stellen voor ESWL behandelingen en waarschijnlijk ook indicatiestelling voor vaak onnodige prostaatbiopten en zo kan ik nog wel eentijdje doorgaan.
  Ik ga niet te veel in details treden.
  Bovendien vraag ik mij af wat er nog voor de Uroloog overbljft als ik lees wat deze PDA allemaal doet. Ik citeer: achter zijn bureau PA's en anderen superviseren, administratie, DBC-en, bellen, vergaderen, en nooit meer patiënten zien, want daar hebben we tegenwoordig anderen voor..."
  dat doktersvak is zo makkelijk. Een cursus van 2 jaar en je leidt zo'n hele praktijk.
  Een lachertje in mijn ogen
  tth jansen uroloog

 • MJ Huiers

  , 's Gravenhage

  Ik weet mij mijn co-schap heelkunde nog goed te herinneren. De PA in opleiding die daar rondliep, wilde graag van mij leren een lichamelijk onderzoek uit te voeren. Bij de auscultatie van het hart meldde zij dat "het wat haar betreft allemaal goed kl...onk", terwijl er een onmismare, galloperende graad IV souffle hoorbaar was. Sindsdien werd mij door de arts-assistenten en chirurgen opgedragen vooral de PA te controleren in álles wat zij deed, om verdere misstappen te voorkomen. De medicatie die zij voorstelde vormde dikwijls een contra-indicatie met al bestaande medicatie van de patient, daarbij voerde zij cruciale handelingen (rectaal toucher bij acute buikpijn) niet uit "omdat de patient daarop tegen was". Desbetreffende PA meldde dikwijls dat er "best minder artsen konden worden opgeleid, omdat zij en haar collega's toch alle taken overnamen". Deze ervaring lijkt me tekenend...

 • YK Liem

  , Utrecht

  Sinds wanneer bevinden zich er vesiculae in de prostaat?

 • AJG Raavesteijn

  , Amsterdam

  De reactie van collega Huiers en Jansen kan ik mij goed voorstellen. De enige PA die ik ooit heb meegemaakt noemde het onderzoek van de buik altijd normaal, waarop ik haar heb uitegelegd dat dan sprake is van wisselende tympanie, etc. Vervolgens besc...hreef zij elk onderzoek van de buik als "wisselende tympanie"! Niettemin liep zij in een witte jas, met stethoscoop om de nek, dus voor elke patiënt was zij de dokter. Ik vind het dan ook schokkend te horen dat de patiënten in Den Bosch niet duidelijk te horen krijgen dat zij gezien worden door een niet-arts, die ook niet zelfstandig bevoegd is. Natuurlijk valt de gemiddelde leek het verschil niet op, maar dat wil niet zeggen dat het verschil niet bestaat.
  En hoe waarderen wij onze aanstaande collegae (studenten, arts-assistenten) door het onderwijs over te laten aan een PA? Dat moet de specialist in kwestie zelf doen, want hoe kan een arts iets medisch leren van een niet-arts, van iemand waar hij volgens de wet-BIG verantwoordelijk voor is (of zou kunnen zijn), van iemand met een lagere opleiding? Misschien kunnen de universiteiten in het vervolg MBO-ers inhuren en de portier van de SEH met 20 jaar ervaring, die kan vast ook prima studenten de acute buik uitleggen en de functie van het hart. Dit lijkt de omgekeerde wereld. Een co-assistent is niet gelijk aan een PA, ervaring is niet inwisselbaar voor gefundeerde theorie met een goede dosis academisch redeneringsvermogen. Hoeveel ziektebeelden hebben wij nooit gezien, maar zouden wij wel direct herkennen vanuit die academische basis(vakken)? Met ervaring kan een arts zich niet redden.
  Het meest stekend vind ik daarom de reactie van de uroloog, zijn lovende woorden voor de PA, zijn denigrerende opmerkingen over zijn beroepsgenoten en co-assistenten. Ja hoor, iedereen kan doktertje spelen, iedereen kan ook medicijnen voorschrijven, en al met al houdt de specialist tijd over om dingen te doen waar hij voor is opgeleid; en dat is: achter zijn bureau PA's en anderen superviseren, administratie, DBC-en, bellen, vergaderen, en nooit meer patiënten zien, want daar hebben we tegenwoordig anderen voor...

 • R Amri

  , Amsterdam

  Een gemiddelde arts-assistent is op zijn minst al zeven jaar niet in de buurt van de schoolbanken te vinden, wellicht drie jaar daarvoor wel in de collegebanken.
  Daarnaast schijnen arts-assistenten zo'n twee jaar tijdens hun opleiding tot arts bepaal...de klinische stages te lopen, co-schappen noemt men die. Daarin leert men ook bijvoorbeeld een acute buik herkennen, wat overigens iedere eerstejaars student overigens ook al leert.
  Het is begrijpelijk dat men beoogt de kosten van de zorg te drukken door allerlei eenvoudige handelingen te delegeren naar goedkopere krachten, maar de uitwassen daarvan, bijvoorbeeld iemand die niet zes jaar lang farmacologieonderwijs heeft gehad opeens medicijnen te laten voorschrijven, kunnen ronduit levensgevaarlijk zijn. Een verpleegkundige kan dan wel een zoveel aan ervaring hebben, maar die ervaring heeft bar weinig te maken met de kennis die een aankomend arts verwerft tijdens zijn of haar curriculum. Dit is kennis die wij altijd als essentieel hebben geacht om de artsenrol van de simpelste tot complexe handelingen te kunnen vervullen. Raar dat die principes opeens naar de achtergrond verschuiven als het een paar duiten scheelt. Zorgefficientie is goed, zorgfordisme kan dodelijk zijn.

 • tthjansen uroloog

  , Geldrop

  Zo'n wedereactie had ik wel verwacht natuurlijk. Inkoppen voor open doel.
  Ik heb dit zeker niet over het hoofd gezien.
  Als ik leeftijd schat van de PA in Den Bosch, denk ik niet dat die jarenlange ervaring aanwezig kan zijn tenzij zij in de wieg reed...s met urologie zou zijn begonnen?
  Overigens beschouw ik "jarenlange ervaring" niet per definitie als "Urologische" jarenlange ervaring.
  Hebben mijn klinische verpleegkundigen jarenlange ervaring?
  Ja dat wel maar toch zo weinig dat dat in een 2 jarige opleiding niet is bij te spijkeren.
  Waarom duurt onze opleiding anders zo lang? Leg het mij eens uit. Overbodige ballast?
  Als het moet kan ik een Chimpansee ook kunstjes leren en zelfs misschien wel een vasectomie.
  Het vak is echter geen kunstje en het lijkt er veel op dat wij kunstjes gaan overbrengen.
  Mijn poliassistentes zijn nu meer dan 10 jaar bij mij en vragen zich net zoals ik af wat de Uroloog eigenlijk nog voor werk overhoudt als de PA blijkbaar zoveel uit handen kan nemen.
  Ja misschien als je alles volgens vaste protocollen doet.
  Protocollen....een zwaktebod...niet efficient..kostbaar...vaak patientonvriendelijk.
  "De meester" gebruikt geen protocollen maar weet alleen waar ze liggen en wanneer te gebruiken en vooral ook wanneer NIET te gebruiken!!!
  Bij ons werkt alles zeer efficient zonder PA waarbij onze poliassistentes ons werk voldoende verlichten.
  Trouwens hoezo efficienter werken? Ik geloof daar niets van. Hoe meer mensen zich met een patient bezighouden, hoe inefficienter, daarvan ben ik overtuigd.
  Overigens....efficienter betekent lang niet altijd beter.
  Ik vraag mij af in hoeverre gemakszucht van een specialist een rol speelt bij de keuze om met een PA te gaan werken.
  Mijn patienten gaan in ieder geval niet door een PA behandeld worden!
  Ik blijf het een vreemde gang van zaken vinden.
  Maar zoals ik al zei: "Alles went, zelfs een PA"
  tthjansen uroloog geldrop

 • EM Smink

  , Amersfoort

  Jammer, dat dr Jansen gemakshalve over het hoofd ziet, dat een PA (of NP) meestal jarenlange ervaring en specialistische kennis meebrengt voor hij/zij begint aan de studie. Je leert dit vak dus niet 'even' in twee jaar. Dit blijkt ook duidelijk uit h...et artikel.
  Bovendien gaat het volgens mij ook niet over de keuze wel of geen 'echte' dokter, maar om efficiente zorgverlening van hoge kwaliteit.

 • T.S. Jansen

  , MAASTRICHT

  Als wij nu toch onherroepelijk die kant op gaan in de geneeskunde, waarom dat niet tegelijk maar eens kijken of de hele medische opleiding en specialisatie niet direct maar bijvoorbeeld 4 jaar korter kan?
  Blijkbaar is het mogelijk meer dan 50% van de... dagelijkse bezigheden van bv een uroloog, maar ook van andere specialismen in 2 jaar te leren?
  Als verkorting van de opleiding mogelijk is, (overigens jammer want generalisten en "mannen" met totaaloverzicht, die we nu nog vaak zijn) gaan dan echt verdwijnen. Maar dan hebben we al die PA's niet nodig en worden de patienten weer door een echte dokter behandeld zoals ze verwachten.
  Maar ja alles went, ook een PA.
  Geef mij, als ik ooit patient word, toch maar een echte dokter hoe vaardig, invoelend en behendig een PA ook mag zijn.
  TTH Jansen uroloog Geldrop

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.