Laatste nieuws
Nieuws

Personeelstekort in de zorg iets minder groot dan verwacht

Plaats een reactie

Het personeelstekort in de zorg zal in 2022 iets minder dramatisch zijn dan het ministerie van VWS eerder naar buiten bracht. Volgens de meest recente prognose zullen er nog altijd 80 duizend medewerkers nodig zijn, maar dus niet 100 tot 125 duizend zoals vorig jaar was becijferd in het actieprogramma ‘Werken in de Zorg’.

Inmiddels is er een ‘betere schatting’ gemaakt van de uitgangssituatie, zo staat in een voortgangsrapportage van het ministerie. Dit verschil is voor de helft te verklaren door het gebruik van andere modellen die de uitgangssituatie in 2017 beter hebben becijferd. Ook is nu duidelijker wat de zorgvraag straks zal zijn.

Naar aanleiding van een motie van D66-kamerlid Vera Bergkamp is in beeld gebracht in welke zorgbranches de tekorten meer dan wel minder gaan spelen. Zo is nu duidelijk dat het leeuwendeel van de verwachte tekorten (ongeveer 80%) gaat plaatshebben in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT). In de meeste andere branches gaat het om een tekort van enkele duizenden. Voor ziekenhuizen wordt bijvoorbeeld een tekort verwacht van ruim zesduizend hbo-verpleegkundigen. 

Ook de extra inspanningen om mensen voor de zorg te winnen hebben effect: de instroom in het onderwijs is gestegen ten opzichte van het vorige schooljaar. Dit geldt onder meer voor de ‘tekort-opleidingen’ mbo verpleegkundige IG, mbo verpleegkunde en hbo verpleegkunde.

Daarnaast zijn er positieve ontwikkelingen die van invloed  kunnen zijn, maar nog niet zijn meegeteld. Zo is het aantal zijinstromers en herintreders in 2018 ‘fors’ gestegen: samen bijna tienduizend medewerkers meer dan in 2017.

Mogelijk worden de cijfers zelfs nog iets gunstiger, denken de VWS-bewindspersonen, als een aantal ontwikkelingen doorzet. In dat geval kan het getal van 80 duizend wellicht nog krimpen naar 55 duizend. ‘We zien nu dat het aantal mensen dat daadwerkelijk extra in de zorg is gaan werken in 2018 in werkelijkheid hoger ligt dan verwacht in het model’, zegt een woordvoerder in een toelichting.

Los van deze opwekkende berichten, zien de opstellers van de voortgangsrapportage ook trends die van negatieve invloed kunnen zijn op dat toekomstige tekort: zo is het ziekteverzuim in de zorg gestegen. In de derde kwartaal van vorig jaar was dat met 5,1 procent iets gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Voor het personeel in de VVT is dat percentage overigens 6,1 procent, terwijl dat voor huisartsen en gezondheidscentra maar 2,5 procent is.

Daarnaast is de ook uitstroom in de zorg toegenomen. In één jaar (van het derde kwartaal 2017 tot het derde kwartaal 2018) verlieten liefst zevenduizend personen méér de zorg dan het jaar ervoor.

Lees ook

Nieuws werk arbeidsmarkt personeelstekort
  • Marieke van Twillert

    Marieke van Twillert werkt als journalist voor Medisch Contact. Arbeidsmarkt, levenseinde en e-health hebben haar speciale aandacht.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.