Laatste nieuws
Henk Maassen
Henk Maassen
1 minuut leestijd
Nieuws

Openbaarmaking tuchtuitspraak zeer belastend

7 reacties

Zorgverleners die van een tuchtrechter een berisping of geldboete hebben gekregen, waarbij die berisping of geldboete openbaar is gemaakt in de regionale pers, ervaren dat als zeer belastend. Ze voelen zich ‘aangevallen’, ‘machteloos’, ‘boos’ of ‘gecriminaliseerd’. Het heeft bovendien een negatieve invloed op hun gezondheid, tot zelfs twee jaar na afronding van de tuchtrechtprocedure. Dat blijkt uit een enquête door het Nivel.

Aan de enquête deden bijna driehonderd zorgverleners mee. Ze zeggen dat ze voortaan hun werk nauwkeuriger, maar ook angstiger doen. De procedure heeft ook zakelijke gevolgen: zorgverleners raken patiënten kwijt, krijgen minder nieuwe patiënten en ondervinden beperkingen in de carrièremogelijkheden.

Van de respondenten hadden 81 zorgverleners (28%) een berisping/geldboete gekregen van de tuchtrechter en 213 zorgverleners (73%) een waarschuwing. Het merendeel van de respondenten was ouder dan 50 jaar, man en arts. Maar ook onder andere tandartsen, verloskundigen, fysiotherapeuten, apothekers en psychologen beantwoordden de vragen.

Ruim de helft van de zorgverleners met een berisping of geldboete heeft overwogen te stoppen met werken, tegen ruim een derde van de zorgverleners met een waarschuwing. Uiteindelijk zegt 12 procent van de zorgverleners met een berisping of geldboete daadwerkelijk gestopt te zijn met werken, vooral zorgverleners ouder dan 60 jaar. Van de zorgverleners onder de 60 jaar met een berisping of geldboete zegt maar 4 procent gestopt te zijn.

Tegenover deze cijfers staat dat, zo blijkt ook uit het Nivel-onderzoek, dat bijna driekwart van de ondervraagde burgers het belangrijk vindt dat informatie over berispingen openbaar is.

lees ook

Nieuws Tuchtrecht Nivel
 • Henk Maassen

  Henk Maassen is sinds 1999 journalist bij Medisch Contact, met speciale belangstelling voor psychiatrie en neurowetenschappen, sociale geneeskunde en economie van de gezondheidszorg. Hij stelt wekelijks de Media & Cultuur-pagina’s samen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • EAGL Lagae

  Chirurg, Terneuzen

  Het is toch bizar dat enkel de zorg het tuchtrecht kent. De advocatuur, waar bijvoorbeeld in familierecht advocaten uit puur winstbejag hun cliënt door dik en dun en met bedenkelijke praktijken verdedigen, met dramatische familiale gevolgen. De Raad ...voor Kinderbescherming kent geen enkele vorm van intervisie of controle, terwijl zij adviseren over de toekomst van kwetsbare kinderen.
  Een plastisch chirurg wordt door het tuchtcollege voorwaardelijk geschorst omdat hij bij een vrouw, waar hij op dat moment een seksuele relatie mee heeft, een plastische ingreep uitvoert. De rancuneuze ex-man van de patiënte klaagt de plastisch chirurg aan. Het tuchtcollege gaat hierin mee...
  Het klopt dat zorgverleners een zware verantwoordelijkheid hebben en transparantie belangrijk is. De slinger is echter aan het doorslaan. Patiënten hebben geen enkele plicht meer, enkel nog rechten. De zorgverlener staat voortdurend onder schot en zal aan defensieve geneeskunde gaan doen. Is dit wat de overheid wil?

 • Wim van der Pol

  gepensioneerd apotheker, Delft

  Hier is sprake van de zogenaamde schandpaalmethode, door media en internet steeds effectiever wordt. Denk ook aan de Zorgkaart van de zorgverzekeraars. Door de enquete wordt duidelijk hoe eenzijdig effectief deze methode is. Zo ontbreken cijfers van ...artsen die gemeden worden door patienten als gevolg van deze methoden. Wel gaan patienten steeds meer googelen alvorens zij een behandelrelatie aangaan. Een en ander is een rechtstraaks gevolg van het streven om keuzes te maken en te kunnen maken binnen ons zorgstelsel. Dit streven zal nog wel enige tijd voortschrijden. Hoe zeggen we dat tegenwoordig? "Wen er maar aan "

 • J. Hulshof

  GGZ-arts, Wolfheze

  Als het al nodig zou worden geacht om een hulpverlener die een tuchtmaatregel heeft gekregen met naam en toenaam in de locale pers te laten vermelden, dan zou daar zeer zorgvuldig mee moeten worden omgegaan. Alleen als er gerede kans is dat de hulpve...rlener op dezelfde manier weer in de fout zal gaan (bv. als dat al een keer eerder op dezelfde manier is gebeurd, of als de hulpverlener ter zitting geen blijk geeft van inzicht in zijn verwijtbare handelen of nalaten) zou dat misschien nog een functie hebben. Van de collega's die ik ken die ooit een tuchtmaatregel hebben gekregen weet ik dat alleen de procedure al een zware emotionele belasting is, dat het gaat om collega's die zich vol overgave inzetten voor het belang van hun patiënten en die achteraf inzien dat ze inderdaad iets vergeten waren of verkeerd hebben ingeschat. Mensen maken fouten. Hulpverleners zijn mensen. Criminelen komen ook niet met hun volledige naam in de media, terwijl het algemene belang daar in veel gevallen wél mee gediend zal zijn. Denk bv. aan veelplegers van geweldsmisdrijven of zedenmisdrijven. Als de tuchtrechter nu zomaar hulpverleners met naam en toenaam in de locale pers laat vermelden, dan maakt hij zich m.i. schuldig aan smaad, temeer omdat het algemeen belang van publicatie niet genoegzaam wordt aangetoond. Voer voor juristen! En misschien is dit een aandachtspunt voor willekeurig welke volgende tuchtzaak dan ook, om hieromtrent eisen te stellen aan de tuchtrechter.

 • De wit

  Psychiater, Rotterdam

  Extra wrang is dat frauderende patiënten recht hebben op dossier vernietiging. (Privacy wetgeving) zoals bijv het voorwenden van een ptss stoornis ivm schadevergoeding. (Dit is recent en realiteit)

 • Rinus Ouwens

  Bedrijfsarts, Bemmel

  Ik sluit me aan bij collegae Groen en Mengelberg. Het blijft merkwaardig dat ik bij veroordeling voor een misdrijf; dat vaak bewust wordt gepleegd, men genoemd middels initialen maar bij een fout, die meestal onbedoeld is, met volle naam, functie en ...woonplaats.
  Een belangrijk doel van het Tuchtrecht is verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Het lijkt erop dat we nu vooral bange in plaats van betere zorgverleners krijgen. Dat zal de zo gewenste openheid ook niet bevorderen.
  Tot slot: voor artsen zoals bedrijfsartsen, die vaak naar nieuwe klanten moeten of deze moeten verwerven is een dergelijke publieke schandpaal een bepaald lastige start van een acquisitiegesprek of gesprek met wekrnemersvertegenwoordiging - als het daar al toe komt. Dat lijkt toch wel buiten proporties.

 • Kaspar Mengelberg

  psychiater, AMSTERDAM

  Openbaarmaking in het BIG-register van bevoegdheidsbeperkende of -uitsluitende tuchtrechtelijke maatregelen kan zinvol zijn. Publicatie op naam van maatregelen die de bevoegdheid niet beperken, zoals boetes en berispingen, dient geen zinnig doel en ...heeft buitengewoon schadelijke bijwerkingen, zoals collega Groen terecht opmerkt.

  De beroepsverenigingen moeten bewerkstelligen dat deze slechte gewoonte verlaten wordt.

 • JMGroen

  Uroloog b.d. , Bennebroek

  Het is absurd met naam en toenaam genoemd te worden als (extra) straf in de media. Zelfs veroordeelde personen worden privacy gegund na een veroordeling. Alleen bij een permanent beroepsverbod is bescherming van de patiënt gediend. Het blijkt in de a...ndere gevallen dat het als ernstige bijwerking moet worden beschouwd.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.