Praktijkperikelen
2 minuten leestijd
Tuchtrecht

Tuchtrecht: wordt de dokter er beter van?

19 reacties

Na een week vakantie ga ik naar de praktijk om patiëntenpost weg te werken. Daar vind ik tot mijn grote schrik een enveloppe van het tuchtcollege. De eerste in een bijna dertig jaar lange loopbaan als huisarts. Na een snelle scan van de klacht ga ik met bibberende handen aan de slag met de overige post.

Op dat moment besluit ik met zo min mogelijk krassen op mijn ziel uit deze tuchtklacht te komen. Ik zal de arts blijven die ik ben; integer, deskundig en zeer betrokken. Hoewel ik me zeer aangetast voel in mijn eer als arts, besluit ik me niet te gaan verdedigen tegen de uitgebreide reeks van aantijgingen van klager. Ik ga slechts verantwoording afleggen aan derden, namelijk het tuchtcollege.

Thuis schrijf ik – volledig uit het hoofd – een zeer uitvoerig verslag van de zorg voor de betreffende familie. Ik ben er jaren diepgaand mee bezig geweest, overlegd met derden, gewikt, gewogen. Later vul ik dit verslag aan met vele gedetailleerde notities uit de journaals.

Een tijd later raap ik de moed bij elkaar de hele inhoud van de enveloppe door te ploegen. Ik ben verbijsterd over wat ik onder ogen krijg. Een samenraapsel, willekeurige privé- en cc-mails aan allerlei mensen, roddels, aannames en beschuldigingen. Het doet denken aan het populaire tv-programma De rijdende rechter. Ik ben er een paar dagen stuk van.

Uiteindelijk maak ik mijn uitgebreide verweerschrift af. Ik kan me absoluut niet voorstellen dat ik moet voorkomen. Enkele weken later krijg ik telefonisch een zittingsdatum door. Niks mondelinge toelichting van het verweerschrift vooraf zoals toegezegd.

Op de zittingsdag bij binnenkomst niemand. Dwalend door gangen besluit ik plaats te nemen in wat mogelijk de wachtkamer is. In de rechtszaal zes heren en klager.
Na een zeer gedegen verhoor van klager en verweerder ga ik naar huis. Zeven weken later ontvang ik het verslag met de beslissing. Een uitgebreid verslag waarin zowaar een aantal grote complimenten aan mijn adres, maar tot mijn verbazing krijg ik een waarschuwing.

De waarschuwing betreft een onderwerp waarop ik met geen woord ben bevraagd tijdens de zitting! Kennelijk heeft men dit achteraf bedacht.
Ik besluit geen bezwaar aan te tekenen. Zonde van mijn energie en levenstijd.

Het treft mij steeds weer dat zeer integere collega’s – ook na vrijspraak – zich erg beschadigd voelen. Met name jonge collega’s zeggen anders te zijn gaan werken, defensiever, allerlei extra onderzoek aan te vragen, enorm onzeker te zijn geworden. Velen voelen zich behandeld als een crimineel, voelen zich kwetsbaar, overwegen soms te stoppen met hun artsenwerk. Durven niet meer op hun ervaring en intuïtie te varen.

Natuurlijk moet er tuchtrecht zijn en zeker moeten wij verantwoording kunnen afleggen. Echter het kan beter. De tuchtprocedure heb ik ervaren als kil en onpersoonlijk – los van de uitspraak. Ik voelde me een casus, een studieobject.


Meer lezen?

Dossier Arts en recht


Heeft u ook een perikel?

Stuur uw verhaal naar redactie@medischcontact.nl

© iStock
© iStock
<b>PDF</b>
Tuchtrecht Praktijkperikel
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

  juriste, utrecht

  Aan GJ Bonte, neuroloog
  Het is blijkbaar nog bedroevender dan voorheen, loze kreten zonder enige feitelijke basis.
  Wat drijft U, als voormalig kritische arts, om zo willens en wetens de feiten en documenten op drkuks.com en op sin-nl.org te negeren?... Collegiale repressie?
  ??Juist U heer Bonte zou als neuroloog intellectueel in staat moeten zijn om de feiten en documenten van drkuks.com te weten operatieverslag, brieven van artsen, wetenschappelijke artikelen te begrijpen. Het is namelijk heel eenvoudig : een zeldzame erfelijke aandoening : te weten vertebrobasilar dolichoecstasia (verwijde slagader met druk op de hersenstam) die experimenteel door neurochirurgen geopereerd wordt, zonder de patiënt vooraf te informeren laat staan toestemming te vragen. De gevolgen zijn desastreus en medisch gezien volstrekt logisch: hartritme-en bloeddruk disregulatie, perfusiestoornis hetgeen leidt tot chronische ziekte en progressieve invaliditeit en rolstoelafhankelijkheid. ?Maar zodra de schuldige artsen het slachtoffer van hun falen in de steek laten, zoals Samii en Tatagiba aantoonbaar deden, zwijgen de geachte collega-artsen en masse, op enkele uitzonderingen na. Dit zwijgen geschiedt met opzet, om elkaar bij fouten de hand boven het hoofd te houden en aansprakelijkheid te ontlopen.
  Zo werkt dat in de medische sector. Nogmaals dit is toegegeven door de NVZ, Orde van Specialisten en de VenVN. Mw M. Kaljouw thans voorzitter NZa (destijds) voorzitter VenVN bood zelfs haar excuses aan alle slachtoffer van medisch fouten aan.
  Bij falend neuroloog Kuks en dus ook bij U is sprake van opzettelijke incompetentie en van een disfunctionele gewetensfunctie, in strijd met Uw ethische, professionele en wettelijke zorgplicht WGBO met grote vermijdbare en verwijtbare gevolgen. Hoognodig tijd voor zelfreflectie en herstel van Uw en Kuks’falen.
  Waar wacht U beiden op?

 • Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

  juriste, utrecht

  @RFM Jansen @Rensing
  Medisch Contact wordt ook gelezen door niet-artsen, en is dus voor hen leesbaar en toegankelijk.
  Of wilt ook U onrechtmatige censuur toepassen op reacties die U niet welgevallig zijn en getuigen van objectiveerbare kennis omtren...t de omgang door de medisch sector met de slachtoffers van medische fouten?
  De medisch tuchtrechter geeft slechts in minder dan 20% een veroordeling, meestal een waarschuwing zelfs bij vermijdbaar en verwijtbaar overlijden of invaliditeit.
  Deze arts geeft blijk van onvermogen tot zelfreflectie en onvermogen om te erkennen dat hij verantwoording heeft af te leggen tegen zijn patient, conform zijn ethische, professionele en wettelijke zorgplicht Wet Geneeskundige Behandeling Overeenkomst.
  Zijn gebrek aan zelfinzicht is een slecht voorbeeld voor alle collegae. ?Ook artsen horen te leren van hun fouten.

 • GJ Bonte

  Neuroloog. , Dalfsen Nederland

  Beste mevrouw Hankes,
  Ik geloof dat het voor u tijd wordt om een doorgewinterde hulpverlener in een bepaald behandelcircuit binnen de geneeskunde te raadplegen. Het gaat blijkbaar niet helemaal goed met u...
  Ik ben al van veel dingen beschuldigd in m...ijn leven, maar nog nooit van het halen van een wit voetje bij de beroepsgroep. Dat is dan ook zeker geen reden is voor mijn reactie op uw ongefundeerde, onnodig beledigende en regelmatig paranoïde en waanachtige denkbeelden over artsen en de geneeskunde in het algemeen. Er gaat veel fout binnen de geneeskunde, ook door onkunde of desinteresse, maar vaak ook door domme pech en vaak ook gewoon doordat een behandeling niet zo uitpakt als je had gewenst. En ik zie erg naast de collega’s die er af en toe een puinhoop van maken ook erg veel gemotiveerde, kundige en betrokken collega’s. Uw misplaatste furie en paranoïdie zullen hieraan niets veranderen.

  En ik was me niet bewust dat mijn waarneming in Stadskanaal op een mislukking is uitgelopen. Dat is ook niet de indruk die ik heb achtergelaten… Maar wellicht beschikt u over andere informatie, en ik nodig u dan ook van harte uit om die te delen. Maar waarschijnlijk is het gewoon weer het gebruikelijke kakelen van een kip zonder kop.

 • Jos Rensing

  huisarts, den Haag

  Collega Jansen vraagt zich terecht af of mevrouw Hankes niet te veel "zendtijd" gebruikt.
  Mevrouw Hankes lijkt zich te manifesteren als een zg. "troll" :iemand die binnendringt in een discussieforum om de discussie te "framen" en onmogelijk te maken....
  Ik geef de redactie van MC in overweging om mevrouw Hankes te weren van dit forum indien zij doorgaat met niet-objectiveerbare aanvallen op personen.

 • R.F.M. Jansen

  Huisarts, MADE Nederland

  Mevrouw Hankes, u heeft inmiddels ruim te veel "zendtijd"/ "zendingstijd" ingenomen in dit item.
  Wilt u hiermee ophouden?
  De reacties onder dit praktijkperikel zijn mijns inziens bedoeld om te reageren op de genoemde ervaring van een collega arts.
  U ...bent een jurist; wat doen uw ongebreidelde reacties in het "Medisch Contact"?
  U heeft uw eigen website om uw mening te geven.
  Ik ken de schrijver van dit praktijkperikel als een zeer ervaren huisarts. Een betrokken collega met zeer veel hart voor patiënten en met een groot gevoel voor rechtvaardigheid. Zeker geen narcist. Misschien is deze collega wel teveel betrokken bij de patiënt en is dat nu juist een nadeel gebleken.
  Als eerste in Nederland is deze collega door een tuchtrechter veroordeeld voor het zich niet houden aan de regels omtrent meldingsplicht kindermishandeling. Of het wel houden aan die regels ook maar iets ten bate van het betreffende gezin zou hebben kunnen betekenen is voor de tuchtrechter niet van belang gebleken.
  Er zijn voldoende voorbeelden van integere en zeer betrokken collega artsen, die na zo'n ontluisterende rechtsgang in hun schulp kruipen en nooit meer de goede arts worden die zij geweest zijn.
  Rechtsgang en kwaliteit van medisch handelen: die twee zouden beter op elkaar moeten worden afgestemd.
  Dat laatste is het pleidooi van deze collega en daar zouden we allemaal (ook de juristen) een voorstander van moeten zijn.

 • Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

  juriste, utrecht

  Alle alle “GodenInWitteJassen” en neuroloog Bonte in het bijzonder 1/2

  Loze beschuldigingen bij de reacties in Medisch Contact zijn niet gebaseerd op feiten en documenten, maar veelal ingegeven door valse emoties van collegialiteit ten koste van pa...tiënten.
  U kent mijn medische voorgeschiedenis? Dan hebt U zeker de feiten en documenten (operatieverslag, brieven van artsen, wetenschappelijke artikelen) op drkuks.com gelezen en hoort U te weten dat neuroloog Kuks aantoonbaar en met opzet faalt, om de experimenterende neurochirurgen Samii en Tatagiba de hand boven het hoofd te houden?
  Frappant dat juist U heer Bonte de voormalig kritische aios die nb in 2007 door zijn opleider gedwongen werd zijn opleiding af te breken,psychotherapie te volgen en prominent in Medisch Contact opgevoerd werd als toekomstige mogelijk onmogelijke collega het opneemt voor aantoonbaar falend neuroloog Kuks, die niet alleen opzettelijk wanprestatie en strafbare oplichting pleegt maar bovendien 150.000 euro door list en bedrog aan zijn schamele hoogleraarssalaris (10.000 euro per maand) toevoegt van een slachtoffer van een medische fout, die daardoor invalide werd.
  ?Bent U als waarnemend neuroloog Gelreziekenhuizen wellicht op zoek naar een nieuwe baan na een aantal mislukkingen bv Refajaziekenhuis Stadskanaal en probeert U een wit voetje te halen bij de beroepsgroep?

 • Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

  juriste, utrecht

  @Henk van der Hoeven
  U leeft in Uw eigen besloten wereld en sluit U onterecht af voor de wereld van slachtoffers van medische fouten. Na de medische fout weigeren artsen structureel eerlijke informatie, adequate diagnostiek en herstelbehandeling, voo...rzover mogelijk, aan slachtoffers van medische fouten. Dit is volmondig toegegeven door de Orde van Medisch Specialisten, de NVZ en de VenVN. Dat betekent dus willens en wetens schending van de ethische, professionele en wettelijke zorgplicht Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst. Wordt wakker, wees eerlijk, registreer medische fouten in de medische dossiers, onderzoek de fouten en help slachtoffers van medische fouten: registreer en leer, vertel en herstel. Zo kan het blazoen van de arts opgepoetst worden.

 • Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

  juriste, utrecht

  @HWJBastiaans
  Is het zo moeilijk om te erkennen dat veel van Uw collegae narcist zijn, koningen in hun eigen koninkrijkjes, die geen enkele controle op hun (on) professionele handelen dulden, uit angst om ontmaskerd te worden zeer middelmatige zo nie...t vaak falende arts?
  ?Hoe haal je het in je hoofd om als beroepsgroep jaren jaren lang te weigeren je fouten te registreren, te weigeren je fouten te onderzoeken en te weigeren om te leren van je fouten?
  Hoe haal je het in je hoofd om als beroepsgroep jaren jaren lang te weigeren om de slachtoffers van je fouten eerlijke, adequate informatie , diagnostiek, en medische hulp te verstrekken?
  Vertrouwen in artsen kostte vele patienten hun leven of hun gezondheid.
  Jarenlange verzameling en bestudering van feiten en documenten over de gebreken in de gezondheidszorg en empathie met de slachtoffers van medische fouten heeft geleid tot het publiceren van websites ter bescherming en advisering van patiënten en om falende artsen ter verantwoording te roepen. ?SIN-NL streeft naar dialoog en naar verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten.
  Doodzwijgen is de onprofessionele reactie.
  Graag neem ik Uw uitnodiging aan om mee te kijken in de praktijk.

 • Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

  juriste, utrecht

  Aan "alle Goden in witte jassen" en neuroloog Bonte in het bijzonder 2/2
  Overigens liet de toenmalig Inspecteur-Generaal van de Inspectie Gezondheidszorg Nico Oudendijk aan SIN-NL weten dat we zouden schrikken wanneer we zouden weten hoe erg het gest...eld was met de kwaliteit van medisch handelen door huisartsen….?
  Is het van belang voor U om te weten dat ondergetekende met succes voorzitter van het Centraal Tuchtcollege, lid van het Gerechtshof Den Haag wraakte of wilt U een blind vertrouwen hebben, in artsen en rechters
  ??De doofpotdossiers op sin-nl.org worden overigens gevuld door falende artsen en ziekenhuizen, op basis van feiten en documenten.
  De zwarte lijst van artsen, inclusief falend arts Kuks, is wederom volledig gebaseerd op feiten en documenten staat sinds 25 sept. 2009 met toestemming van de rechtbank Groningen online.
  ?ps: de huisarts van het artikel blijft anoniem en U kiest voor een ongefundeerde aanval op de persoon, waarmee U Uzelf vernedert. Weinig fraai en in strijd met basale regels van fatsoen. ?
  Voor een plaats op de zwarte lijst moet U het nog bonter maken. Nu bevestigt U gewoon Uw reputatie als bonte hond. ?

 • Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

  juriste, utrecht

  @WBosboom
  U bevindt U aan de kant van de daders, artsen die structureel als een gesloten front weigeren om slachtoffers van medische fouten eerlijk te informeren en weigeren om adequate diagnostiek en herstelbehandeling te verstrekken. Bent U object...ief, als collega???
  Wat is er tegen om de feiten van narcisme van artsen onder ogen te zien? Lees het boek van John Banja Medical Errors and Medical Narcissism, John Banja, zie de boekbespreking in het NJEM http://www.sin-nl.org/medical-errors-and-medical-narcissism-john-banja/
  Nuanceren is prima, maar uitsluitend indien dit relevant is op basis van feiten en documenten.?Helaas zijn klachtencommissies niet onafhankelijk, zoals ruiterlijk is toegegeven door drs Nico Oudendijk destijds plaatsvervangend Inspecteur-Generaal.?
  SIN-NL heeft inmiddels honderden meldingen van slachtoffers van medische fouten die allen zonder uitzondering bevestigen dat er vele zeer narcistische artsen zijn die volstrekt meedogenloos en zonder enige empathie, in strijd met hun ethische, professionele en wettelijke zorgplicht WGBO slachtoffers van medische fouten volledig aan hun lot overlaten, en fraude plegen in hun medische dossiers.?
  Bij medische fouten zijn de patiënten het slachtoffer en dat weet Uw beroepsgroep die zo trouw falende artsen de hand boven het hoofd houdt, maar al te goed.
  Alleen door de waarheid onder ogen te zien, kun je wantoestanden, ook in de medische sector, verbeteren.

 • Henk van der Hoeven

  orthopedisch chirurg Bergman Clinics, Naarden

  Het praktijkperikel van de collega die voor de tuchtrechter moest verschijnen, raakt aan de essentie mijn professie als arts. Het onbegrip van de betreffende arts is volledig invoelbaar. Het tuchtcollege zou zich moeten realiseren dat verreweg de mee...ste artsen uiterst begaan zijn met het lot van hun patiënten (MC 40/2015: 1881)!
  Alle artsen onderschrijven de eed van Hippocrates. Geen enkele arts handelt willens en wetens in het nadeel van zijn patiënt. Een dokter blijft altijd betrokken bij de patiënt die hij onder zijn hoede heeft. Dat is inherent aan het vak van de geneeskundige.
  Wat mij raakt is dat vermeende, verkeerde beslissingen van een arts, worden bestempeld als ‘fout’, ‘medische misser’ en grove ‘nalatigheid’.
  Programma’s als Radar gebruiken dit om artsen onderuit te halen. De politiek en de verzekeraars doen daar hard aan mee. Bij de gemiddelde Nederlander is het imago van de arts tot een bedenkelijk peil gedaald. Er bestaat toenemend wantrouwen tegenover de Nederlandse arts. Dit geeft aanleiding tot shopgedrag van patiënten en toenemende claims tegen artsen, wat de gezondheidszorg alleen maar duurder maakt en in een kwaad daglicht zet.
  Ik pleit voor een werkgroep binnen de KNMG die het blazoen van de Nederlandse arts oppoetst. Dit komt de gezondheidszorg ten goede.
  Tenslotte is de Nederlands gezondheidszorg een der besten in de wereld, tegen een alleszins redelijke prijs. Daar hoor je de politiek, de verzekeraars en de patiëntenverenigingen nooit over.

 • H.J.W. Bastiaans

  specialist ouderen geneeskunde, PURMEREND Nederland

  Een vervelende situatie. Maar daarom des te beter dat de collega dit schrijft. Een tucht zaak is de schrik van elke arts. Maar ik vraag mij af of dat nu juist een positieve kant is. Het zorgt wel voor het gevoel van "ik ben niet onfeilbaar". En dat h...oud ons scherp. Ik ken een aantal collega's die in contact zijn geweest met de tuchtraad. En allemaal ( veroordeelt of vrij gesproken) geven ze aan dat het een diepe en persoonlijke indruk achterlaat. Die soms (ook bij vrijspraak) de reden vormt om niet meer als arts te werken. Dus veel sterkte, en ik hoop dat U gewoon de arts blijft die U bent. Wel wat wijzer, maar nog steeds in dienst van de patient en zijn of haar familie. Want daar doen we het toch echt voor..OF!!!
  Nog even een vervolg voor Mw Mr Sophie Hankes
  wat is er mis met U.
  Welke arts is een narcist of zijn we dat allemaal. En volgens U zijn er zeer veel (zo niet alle) falende artsen.Hoe komt U hierbij.
  "De tucht colleges zijn slagers enz". Hoe zit dat ook alweer bij de juristen en rechters??? Heeft U dat probleem al opgelost? Beetje "Pot verwijt de ketel". En het is niet waar.Heb een beetje vertrouwen in mensen
  En dan de opmerking "gebrek aan empathie". Waarschijnlijk kunt U dat niet echt beoordelen. Daar heb je namelijk empathie voor nodig. En dat is niet het hakwerk dat U uitkraamt

  Mijn advies;
  Kom eens praten met artsen,en meekijken in de praktijk. Dan Kunt U zien en horen hoe het echt werkt. Ik zal niet ontkennen dat er slechte artsen zijn. En dat ook goede artsen een keer verschrikkelijk de "mist" in kunnen gaan Dat is verschrikkelijk, maar niet altijd te voorkomen. Maar U maakt het wel erg bont

 • Wil. Bosboom

  huisarts, De Meern

  De reactie van Mr S. Hankes op het praktijkperikel “tuchtrecht” (1-10-2015) lijkt enige nuancering te kunnen gebruiken.
  Op haar website geeft ze aan dat zij zelf medische problemen heeft die zijn toegenomen na een chirurgische ingreep. Dat is natu...urlijk betreurenswaardig maar zo’n persoonlijke ervaring zal niet bevorderlijk zijn voor een neutrale kijk op andere medisch (mogelijk) laakbare fouten.
  Het gebruik van een sterk subjectieve omschrijving ( “enorme narcist”) in haar reactie roept vraagtekens op over de mogelijkheid een voldoende afgewogen stelling in te (kunnen) nemen.
  De denklogistiek in haar reactie toont mankementen: “de meeste slachtoffers van medische fouten dienen geen aanklacht in”, maar als toch een klacht wordt ingediend is er dus “alle reden om aan te nemen dat er sprake is van foutief handelen”.
  Waarschijnlijk generaliserend wordt de schrijver van dit praktijkperikel gebrek aan empathie en zelfreflectie verweten: daar zullen we allemaal wel eens last van hebben, maar dat zie ik nou net niet terug in dit praktijkperikel.
  Een foute waarneming is dat schrijver van dit praktijkperikel zich niet zou willen verantwoorden. Dit geeft hij juist wèl aan in zijn slotzin.
  Natuurlijk moeten wij als artsen ter verantwoording kunnen worden geroepen. De frontale en – voor alle partijen – veelal ontluisterende strijd die daaruit kan voorkomen proberen we juist te vermijden middels de Klachtencommissies die, met hun bemiddelende rol, algemeen worden beoordeeld als goed functionerend.
  Mijn advies aan Mr S. Hankes: Het is goed om artsen zich te laten verantwoorden voor hun handelen maar probeer oorlog met veel bilaterale schade te vermijden.

 • GJ Bonte

  Neuroloog, Dalfsen Nederland

  Uw voorgeschiedenis kennende, mevrouw Hankes, is narcisme u ook niet bepaald vreemd. En uw kruistocht tegen "falende artsen" heeft al jaren een meelijwekkend en potsierlijk karakter. Een goed voorbeeld is uw kruistocht tegen Jan Kuks, waar ik als AIO...S nog mee heb gewerkt. Een meer integere en hard werkende medisch specialist moet ik nog tegenkomen, een medisch specialist die ik voor bepaalde patiënten nog steeds graag raadpleeg.

  Over het algemeen kakelt u als een kip zonder kop, en als advocaat is het lekker gemakkelijk oordelen over het medisch inhoudelijk handelen tussen 8 en 5 uur. Geneeskunde is allesbehalve Rocket Science, en het moeilijkste vak binnen de geneeskunde is de huisartsgeneeskunde. U weet ook in dit geval helemaal niet waar het over gaat, dus u kunt ook totaal niet oordelen over of de waarschuwing terecht is of niet. En de kwaliteit van het oordeel van de regionale tuchtcolleges laat nogal eens te wensen over, getuige de vele beslissingen die door het centraal tuchtcollege terug worden gedraaid.

  Op uw website pleit u voor een dialoog op basis van feiten. Het zou verstandig en integer zijn om u daartoe te beperken. Aan het in wilde weg iedere arts beschuldigen van falen, het volstoppen van doofpotten en benoemen als kwakzalvers maakt van u niet meer dan een karikatuur.

  Ik zie mijn naam binnenkort vast wel op een van uw zwarte lijstjes of bedenkelijke websites verschijnen. Ik voel me bij voorbaat al vereerd.

 • Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

  juriste, utrecht nl

  Een enorme narcist, zoals zoveel (falende) artsen.
  Verreweg de meeste slachtoffers van medische fouten dienen geen klacht in. Er lijkt dus wel sprake te zijn van een dringende reden om tegen deze huisarts een klacht in te dienen. Helaas vermeldt dez...e huisarts niet wat de aanleiding was.
  Tuchtcolleges zijn slagers die hun eigen vlees keuren. In minder dan 20% geven tuchtcolleges een maatregel, meestal een waarschuwing, zelfs in geval van vermijdbaar en verwijtbaar overlijden van een volwassene of kind.
  Alle reden om aan te nemen dat er wel degelijk sprake was van medisch foutief handelen.
  Het relaas van deze huisarts kenmerkt zich door gebrek aan empathie, gebrek zelfinzicht en gebrek aan reflectie. Hij begrijpt zelfs niet dat hij als professional verantwoording dient af te leggen jegens zijn patient, conform zijn ethische, professionele en wettelijke zorgplicht WGBO. Advies: ga zsm met pensioen en schaam U!

 • M.C. de Vries

  kinderarts, Leiden Nederland

  Een heel herkenbaar verhaal. Voor ons boek "Tuchtrecht in de kindergeneeskunde" hielden we een enquete onder kinderartsen die ooit een tuchtklacht kregen. Het beeld is ontluisterend en vergelijkbaar met het verhaal van de huisarts.
  In het boek besch...rijven we gedetailleerd hoe een tuchtzaak verloopt, van de brief op de mat tot en met het eventuele hoger beroep. Ook geven we advies over voorbereiding en gedrag tijdens de zitting. Neem inderdaad altijd een advocaat en neem geen genoegen met een willekeurige jurist van de rechtsbijstand verzekeraar.

 • B.D. Verhoog

  Chirurg in ruste, ENSCHEDE Nederland

  Zeer geachte collega,
  Uw verslag van de gebeurtenis treft mij bijzonder. Zeer goed verwoord en buitengewoon invoelbaar. U heeft een mijns inziens essentiële omissie begaan. U heeft met uw integere doktershart een verweerschrift geschreven. Voor u all...esomvattend en ruim voldoende. Ongeveer dertig jaar geleden overkwam een collega chirurg hetzelfde. Hij vond het onbegrijpelijk. Ging wel in beroep en nam toen een advocaat die hem eenvoudig vrij heeft gepleit. Toen ik vijf jaar later een brief van het tuchtcollege kreeg, vond ik de casus ook hoogst onrechtvaardig. Ik schreef een vlammend betoog van één A 4 en dacht dit moet voldoende zijn. Maar de ervaring van mijn collega noopte mij gebruik te maken van mijn rechtsbijstandverzekering. Ik kreeg contact met een alleraardigste, intelligente stagiair met de toezegging dat een bevriende advocaat hem zou begeleiden. Deze jongeman nam zijn taak zeer serieus en leefde zich volledig in de situatie in en na enkele dagen toonde hij een concept verweerschrift van vier A 4 tjes. Met als kern mijn verhaal. De zaak werd geseponeerd. Moraal van het verhaal " neem altijd een advocaat. Juristen ook in de tuchtraad denken anders dan dokters. Overweeg daarom wel in beroep te gaan, het heeft mijn collega goed gedaan.

 • M. Vasbinder

  medico familiar y comunitario, 03725 TEULADA ALIC Spanje

  Een advocaat zou verplicht moeten zijn. Bij afwijzing van de klacht zal klager voor alle kosten moeten opdraaien, net als in de echte wereld.

 • Jos Rensing

  huisarts, den Haag

  Geheel eens met collega Verhoog: ga niet zonder jurist naar een tuchtcollege.
  Voorbeeld: Klager beklaagt zich over drie zaken. Beklaagde verweert zich over twee en vergeet te reageren over de derde klacht. Het college zegt dan: oh, die derde klacht w...eerlegt u niet en erkent u dus. Een jurist zou aan het verweer van de dokter het eenvoudige zinnetje hebben toegevoegd:" Voor het overige ontken ik alle andere klachten en sfeerbeschrijving".

 

Perikel insturen

Heeft u iets meegemaakt wat u deed fronsen, foeteren of lachen? Deel het met uw collega's!

Stuur uw anekdote in

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.