Laatste nieuws
Wetenschap

Minder heropnames bij inzet ervaringsdeskundigen in psychiatrie

Plaats een reactie

Ervaringsdeskundigen die patiënten helpen met zelfmanagement kunnen het aantal heropnames na een acute psychiatrische crisis verminderen. Dit lijkt het resultaat van gerandomiseerd onderzoek van Sonia Johnson e.a. dat in The Lancet staat.

De Britse onderzoekers includeerden 441 mensen die onder behandeling van een crisisteam waren. Na ontslag door het crisisteam kon de helft gebruikmaken van een getrainde ervaringsdeskundige die hen ondersteunde bij zelfmanagement via een werkboek voor persoonlijk herstel (waarin onder meer hersteldoelen en een crisisplan moesten komen). De rest kreeg dit boek thuisgestuurd.

Na een jaar was bij 29 procent van de interventiegroep sprake geweest van een acute heropname of herstart van crisishulp, tegenover 38 procent van de controlegroep. De interventiegroep bleef ook langer uit zorg (mediane tijd tot herstart van zorg 112 versus 86 dagen). Er was geen significant of klinisch relevant verschil in andere uitkomsten zoals ernst van symptomen, omvang van het sociale netwerk of eenzaamheid. Dat is opvallend, want sociale steun of verbetering van het ziektebeeld zouden een verklaring kunnen vormen voor het verschil in heropnames. -

‘We moeten het doen met een complexe interventie die heropnames lijkt te verminderen, maar we hebben weinig inzicht in welke elementen van de interventie daaraan bijdragen: bijvoorbeeld de steun van en het uitwisselen van ervaringen met de ervaringsdeskundige, actief met het werkboek bezig zijn of veranderingen in het gedrag die niet zijn gerapporteerd’, merken commentatoren Marcia Valenstein en Paul Pfeiffer op. De onderzoekers zelf roepen ook op tot replicatie van hun studie, om tot een beter begrip te komen en de resultaten te bevestigen. Maar de voorlopige resultaten ondersteunen de systematische inzet van ervaringsdeskundigen wel.

Lancet, 2018. 392: 409-18

Lees ook:

Wetenschap psychiatrie
  • Sophie Broersen

    Journalist en arts Sophie Broersen schrijft over geneeskunde en zorg in de volle breedte: van wetenschap tot werkvloer, van arts-patiëntrelatie tot zorg over de grens. Samen met de juristen van de KNMG becommentarieert zij tuchtzaken. Sinds eind 2020 werkt zij daarnaast als arts bij het team seksuele gezondheid van de GGD Hollands Midden.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.