Laatste nieuws
Nieuws

Menzis rekent ziekenhuizen af op succes hartbehandeling

5 reacties

Zorgverzekeraar Menzis hoopt binnen nu en drie jaar voor dertig tot vijftig aandoeningen de zorg in te kopen en daarbij afspraken te maken over de kwaliteit. Een voorbeeld is de manier waarop de zorgverzekeraar vanaf dit jaar tien ziekenhuizen betaalt afhankelijk van het succes van hun dotter- en bypassbehandeling.

Zorgverzekeraars sluiten steeds vaker meerjarige contracten met zorgaanbieders voor de inkoop van zorg. Onderdeel van die contracten zijn afspraken over de kwaliteit van de te leveren zorg. Menzis wil steeds meer overgaan tot een manier van ‘waardegericht inkopen’, licht manager zorginkoop Ward Bijlsma toe. Daarbij worden concrete afspraken gemaakt over het meten, vergelijken en verbeteren van de kwaliteit van de geleverde zorg, en hangt de betaling van de zorgaanbieder daarmee samen. De gedachte achter waardegerichte zorginkoop is dat meer kwaliteit ook leidt tot minder kosten.

Zo heeft Menzis voor de periode 2018 tot en met 2020 met tien ziekenhuizen een driejarig contract gesloten, waarbinnen zij financieel worden beloond of bestraft voor de kwaliteit van hun dotter- en bypassoperaties. Voor elke patiënt die een dotter- of bypassbehandeling ondergaat, ontvangen deze ziekenhuizen ten eerste één bedrag voor de operatie en de behandeling en nazorg die deze patiënt gedurende een jaar nodig heeft, iets wat Menzis een ‘bundelpakket’ noemt. Hieraan is ook een bonus/malus-regeling verbonden. Er wordt eerst gekeken naar de verwachte uitkomst van zo’n behandeling op patiëntniveau, en daarna naar de daadwerkelijke uitkomst. Doet een ziekenhuis het beter dan verwacht bij een patiënt, dan krijgt het een hogere vergoeding van Menzis, maar is het resultaat slechter dan krijgt het ziekenhuis minder geld van de zorgverzekeraar.

Volgens Bijlsma is dit vergelijken van de verwachte en daadwerkelijke uitkomst binnen de hartzorg mogelijk omdat hiervoor data van de Nationale Hart Registratie (NHR) kunnen worden gebruikt, die als onafhankelijke derde partij meewerkt aan de constructie. De NHR is een sinds september bestaande registratieorganisatie waarbinnen onder meer de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en de Nederlandse Verenging voor Thoraxchirurgie (NVT) samenwerken. De medici uit de tien ziekenhuizen zullen ook met ondersteuning van de NHR bekijken hoe er van de eigen data en van elkaar kan worden geleerd, om de uitkomsten van de hartzorg te verbeteren.

Voor Menzis is dit een stap verder in het waardegericht inkopen. Vorig jaar liet de zorgverzekeraar al weten bundelpakket-afspraken te hebben gemaakt met zo’n dertig ziekenhuizen en zbc’s voor heup-, knie- en staarbehandelingen. Dat bleef dus beperkt tot het maken van een vaste prijsafspraak waarbij meerkosten per bundel door het ziekenhuis zelf moeten worden betaald, maar zij geld mogen houden als zij per bundel goedkoper weten te werken. Volgens Bijlsma is Menzis bezig met een proces ‘om te leren’ hoe bij zorginkoop ‘op de juiste plek prikkels kunnen worden neergelegd’ om de zorg goedkoper te maken.

Menzis hoopt voor volgend jaar ook op deze manier zorg te kunnen inkopen voor reuma, borstkanker en nierfalen in de laatste fase. ‘Je kunt zorg nooit honderd procent op deze manier inkopen, want de basis ervoor is een goede registratie en je kan niet alle zorg in registraties vatten’, aldus Bijlsma. Maar hij hoopt dat op langere termijn ongeveer de helft van zorginkoop op basis van zulke afspraken kan plaatsvinden.

Lees ook:

Nieuws kwaliteit zorgverzekeraars Menzis
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op opleiding, loopbaan en arbeidsmarkt.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Eduard Bruijnes

  uroloog, Laren NH

  In het Medisch Contact: Thema Cardiologie van maart j.l. meldde collega H.Bosker dat re-stenosering na ballondilatatie aanvankelijk in 20-25% van de gevallen werd waargenomen. Na stenting is dit percentage gedaald tot 10% en na de introductie van de ...'drug eluting stent' is dit percentage nog verder gedaald tot 1 a 5. Voorts zijn er in Nederland slechts 30 interventiecentra en 174 geregistreerde interventiecardiologen met verschillende aandachtsgebieden. Zelfs met zeer goed opgeleide, bekwame interventiecardiologen doet zich het probleem van re-stenosering soms nog voor. Behalve dat de techniek en de farmacologie het aantal recidieven hebben verminderd, kunnen er mogelijk nog meerdere niet-cardiolooggebonden oorzaken van re-stenosering zijn. Daar mag het ziekenhuis en de cardioloog niet op worden afgerekend. Voor de honorering in de geneeskundige zorg geldt een inspanningsverplichting. Een adequate inspanningsverpliching, het verbruik van kostbaar materiaal voor de juiste techniek en het gebruik van deskundig personeel en ruimten van het ziekenhuis mag niet onbetaald blijven. Voor de niet eeuwig levende mens geldt het adagium 'no cure, no pay' niet.

 • Willemien Boland

  Jeugdarts, Diemen

  Dit lijkt me een perverse prikkel. Gaan patienten met een bovengemiddeld complexe hartaandoening die bij Menzis verzekerd zijn nu sneller worden doorverwezen naar de derde lijn? Ofwel gaat dit leiden dit tot cherrypicking?
  #kostenbeheersing

 • Bart Bruijn

  Huisarts, Streefkerk

  Knap hè? Eerst het verzekeringsrisico zoveel mogelijk bij de zorgverleners onderbrengen (waarvoor hadden die verzekeraars ook al weer die enorme rijkdommen aan 'buffers'nodig?) en nu ook nog de natte droom van de verzekeraars, de risicoselectie doors...chuiven. Én het verwijt daarvan.

  Natuurlijk zullen de verzekeraars hypocriet als altijd hun handen in onschuld wassen en wijzen op 'kwaliteit' en 'verantwoordelijkheid' enzo, en natuurlijk zullen de media lekker makkelijk zgenaamd kritisch achter ze aan huppelen als de bom gaat barsten.

  Want barsten gaat deze bom, let maar op.

  De zorgverleners moeten beter weten. De duimschroeven zullen worden aangedraaid en de bom barst, recht boven uw eigen hoofdjes. Echt!!

 • W.J.Duits

  Bedrijfsarts, Houten

  Dit is Macchiavelli ten top, m.n. verdeel en heers. Laat specialisten elkaar onderling afmaken, dan kan de zorgverzekeraar zijn gang gaan. Fantastisch al die technocratische oplossingen. Waarop zijn de kwaliteitseisen dan gebaseerd? De zorgverzekeraa...rs hebben m.i. nog weinig tot verbetering bijgedragen. Dat gaan ze dan nu wel doen? Kwaliteitsverbetering moet vanuit de zorg zelf komen, met dit plan van Menzis wordt alleen maar tweespalt gezaaid. Artsen van Nederland we moeten ons niet laten ringeloren. Aux Armes Citoyen! We hebben wat Franse Revolutie nodig in ons gezapige artsenbestand. Nemen we de touwtjes in handen, of laten we ons afvoeren naar de Guillotine?

 • Hubert Oostenbroek

  orthopedisch chirurg, Wassenaar

  Dit maakt me ziek. Hoe kunnen ziekenhuizen en medische staven dit goedkeuren? Hier wordt alleen de ziektekosten verzekeraar beter van: het is vanaf nu de volgende stap naar de afrekencultuur, waar politiek en de mensen die over de geldstromen gaan na...ar streven. Het wantrouwen zal toenemen. Waar normaal variatie om het gemiddelde bestaat, omdat je echt niet met honderd procent zeker kunt vaststellen wat de uitkomst voor een individuele patiënt zal zijn, zal vanaf nu in het grijsgebied een patiënt minder snel geopereerd worden dan voorheen. Mensen met hartproblemen die nu nog de benefit of the doubt krijgen, wordt een kans op herstel ontnomen, het leidt dus tot onderbehandeling. Dat legt direct en volkomen onnodig de verdenking op de artsen dat ze in het verleden onnodig behandeld en geopereerd hebben, dat zal uiteindelijk de door de verzekeraars getamboereerde uitkomst zijn. Onbegrijpelijk dat cardiologen en hartchirurgen in deze vreselijke berenval zijn gestapt. Dit gaat alle zorgverleners en patiënten veel pijn doen, de lachende derde in de verzekeraar.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.