Laatste nieuws
Nieuws

LHV blijft tegen eigen bijdrage voor HAP

18 reacties

De LHV blijft van mening dat er geen financiële drempel moet komen voor huisartsenzorg in de avond-, nacht- en weekenduren. De huisartsenvereniging is daarom tegen de invoering van een eigen bijdrage voor een bezoek aan de huisartsenpost of de invoering van het eigen risico voor huisartsenzorg.

Dit stelt de LHV ondanks steeds luider klinkende roep uit het veld om een financiële drempel. Uit een enquête van de website HuisartsVandaag en de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen waarover deze week in Medisch Contact een artikel verschijnt, blijkt bijvoorbeeld dat 77 procent van de huisartsen voorstander is van de eigen bijdrage. Dit is ruim 10 procent meer dan in 2010. De helft van de huisartsen die voor een eigen bijdrage zijn, denkt dat deze een groot tot zeer groot remmend effect zal hebben op het gebruik van ANW-zorg. Ook de Taskforce Beheersing Zorguitgaven adviseert het kabinet een eigen bijdrage in te voeren voor een bezoek aan de huisartsenpost.

De LHV stelt dat een financiële drempel vroegtijdig ingrijpen door de huisarts in de weg staat en dat de patiënt later of helemaal niet meer naar de huisarts zal komen. Uiteindelijk leidt dit volgens de LHV tot ernstiger ziekzijn en duurder ingrijpen in bijvoorbeeld de tweede lijn.

Simone Paauw


Bron:

Lees ook:

beeld: Thinkstock
beeld: Thinkstock
Nieuws LHV huisartsen
 • Simone Paauw

  Simone Paauw (1978) deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • W.A.J.M. Bosboom

  huisarts, De Meern Nederland

  DIENSTWOEDE

  Afgelopen zondag had ik dienst: acht uren plus een half uur uitloop achtereen. Daar zat in totaal 20 minuten pauze in: harder werken nog dan tijdens mijn gewone werkdagen.
  Ik ben woedend naar huis gegaan.
  Woedend omdat ik door vermoeidh...eid het laatste uur minder scherp werd.
  Woedend omdat ik dit mooie vak op deze manier minder leuk vind.
  Woedend omdat opnieuw bleek dat 75-80% van de consulten zonder probleem bij de eigen huisarts op reguliere spreekuurtijden had kunnen worden beoordeeld.
  Ben ik boos op de patiënten? Nee, want het huidige systeem geeft ze deze laagdrempelige mogelijkheid.
  Ben ik boos op de triagisten? Nee, want zij volgen het vigerende dienstprotocol zo goed mogelijk.
  Maar ik ben wel boos op het huidige HAP-systeem waarin werkelijk geen enkele rem zit op het consulteren van onze huisartsen-”spoed”-instantie.
  Al jaren loopt de discussie hoe we dit te laagdrempelige gebruik van de HAP en de daaruit volgende overbelasting voor de dienstdoende huisartsen en de forse extra kosten kunnen tegen houden.
  Bijna al mijn collega’s achten een eigen bijdrage de best werkende drempel en ik ben het al jaren roerend daarmee eens.
  Helaas houdt onze LHV dit tegen vanwege principiële redenen (een eigen bijdrage zou een gevaarlijk delay bij de patiënt tot gevolg kunnen hebben).
  LHV hou eens op met die flauwekul!
  Buiten de huisartsenzorg is er wèl een eigen bijdrage die ook niet tot levensgevaarlijke medische ontwikkelingen bij de patiënt leidt.
  De LHV heeft een nieuwe voorzitter:
  Graag de eigen bijdrage voor een HAP-consult hoog op de agenda!

  Wil Bosboom,
  Redelijk ervaren huisarts

 • L.P.J. Stelder

  huisarts, ZAANDAM

  De argumentatie tegen eigen bijdrage "leidt volgens de LHV tot ernstiger ziekzijn en duurder ingrijpen in bijvoorbeeld de tweede lijn" komt mij uiterst zwakjes over, en ik kan mij niet voorstellen dat hier evidence voor is.
  Op vakantie in Ierland log...eerde ik toevallig bij een dienstdoende huisarts met B&B. Er zijn daar gewoon GEEN huisartsenposten, maar de dokter komt thuis, slechts zeer af en toe, met een hoog bedrag te betalen eigen risico. Hij wordt keurig thuis op gehaald met een dienstauto met chauffeur. Wat een enorme besparingen en verminderen van frustraties dit zou kunnen opleveren in Nederland. Dat hoef ik niet eens uit te rekenen.

 • D.E. Grobbee

  Hoogleraar Klinische Epidemiologie, Universitair M, Zeist

  Het is een interessante discussie over het al dan niet rekenen van een eigen bijdrage voor bezoekers van de huisartsenpost (MC 25, 2012). De LHV is tegen omdat dit tot erger zal leiden. De huisartsen zijn in meerderheid voor. De “Taskforce Beheersing... Zorguitgaven” adviseert een eigen bijdrage in te voeren ter beheersing van de kosten. Intussen stijgen die kosten tot een niveau dat niet kan worden verklaard door een toenemende spoedeisende ziektelast in de bevolking.

  Ik heb de neiging de huisartsen te geloven. Maar voor beide standpunten is geen bewijs. Waarom niet een onderzoek naar wat de werkelijke effecten van het al dan niet heffen van een bijdrage zijn? Veel beleidsmaatregelen in de zorg zijn niet gebaseerd op kennis over de effecten maar op veronderstellingen. “Opinion based” in plaats van “Evidence based” gezondheidspolitiek. We kunnen er heel simpel achterkomen. Gewoon gedeeltelijk invoeren, bijvoorbeeld in een aantal provincies. En dan vergelijken wat de effecten zijn op de reguliere zorg en op aard van de zorgvraag. En op de kosten van de zorg. In de “gewone” geneeskunde is dat heel gebruikelijk. Weten wat de voor en nadelen zijn wanneer je iets nieuws gaat introduceren. Dat kan ook heel goed met nieuw beleid. En een dergelijk praktijkonderzoek betaalt zichzelf uit de inkomsten van de heffingen in de daaraan toegewezen delen van het land. Ter overweging.

 • Bart Bruijn

  Huisarts, Streefkerk

  Er wordt gepleit voor onderzoek naar de doeltreffendheid van een eigen bijdrage voor de ANW-zorg. Hieraan zitten enkele kanten.
  1. Doeltreffendheid in verminderen van de kosten. Dit hoeft niet te worden onderzocht, want als patienten een gedeelte mee...betalen, dan zullen de kosten voor de verziekeraars afnemen. Dat is geen veronderstelling, dat is logica.
  2. Doeltreffendheid in verminderen van de belasting, vooral voor de artsen. Dit is heel makkelijk te onderzoeken. Men hoeft slechts te bekijken in hoeverre de consumptie in ANW afneemt bij toenemende reisafstand tot de HAP. Boven een bepaalde grensafstand is het verbluffend hoe zo'n klein ongemak remt. Eigen bijdrage is een ongemak en ZAL remmen, aangenomen dat het boven een minimale grenswaarde ligt.
  3 Kosten voor de praktijkhouder. Laten we niet vergeten dat de praktijkhouders de risicodragers zijn voor de kosten van de huisartsenposten en niemand anders. Niet de verziekeraars, niet de minister, niet de staat, zelfs niet de patienten, neen, de praktijkhouders worden gekort in hun dagtarief als de kosten in de ANW stijgen. Dit hoeft niet te worden onderzocht. Het is al gebeurd.

  Ergo: onderzoek is niet nodig, eigen bijdrage is nodig. En hoog genoeg.

 • Bart Bruijn

  Huisarts, Streefkerk

  Er wordt gepleit voor onderzoek naar de doeltreffendheid van een eigen bijdrage voor de ANW-zorg. Hieraan zitten enkele kanten.
  1. Doeltreffendheid in verminderen van de kosten. Dit hoeft niet te worden onderzocht, want als patienten een gedeelte mee...betalen, dan zullen de kosten voor de verziekeraars afnemen. Dat is geen veronderstelling, dat is logica.
  2. Doeltreffendheid in verminderen van de belasting, vooral voor de artsen. Dit is heel makkelijk te onderzoeken. Men hoeft slechts te bekijken in hoeverre de consumptie in ANW afneemt bij toenemende reisafstand tot de HAP. Boven een bepaalde grensafstand is het verbluffend hoe zo'n klein ongemak remt. Eigen bijdrage is een ongemak en ZAL remmen, aangenomen dat het boven een minimale grenswaarde ligt.
  3 Kosten voor de praktijkhouder. Laten we niet vergeten dat de praktijkhouders de risicodragers zijn voor de kosten van de huisartsenposten en niemand anders. Niet de verziekeraars, niet de minister, niet de staat, zelfs niet de patienten, neen, de praktijkhouders worden gekort in hun dagtarief als de kosten in de ANW stijgen. Dit hoeft niet te worden onderzocht. Het is al gebeurd.

  Ergo: onderzoek is niet nodig, eigen bijdrage is nodig. En hoog genoeg.

 • A.R. Moes

  huisarts, NIJEVEEN


  Zijn de voorstanders van een eigen bijdrage gelijkelijk verdeeld over de grootschalig en kleinschalig werkzame huisartsen?
  Een eventuele noodzaak tot medische zorg buiten kantooruren is iets van alle tijden.
  De vraag is of een eventuele toename van... deze consumptie beïnvloed moet en kan worden.
  In onze kleinschalig werkende HDS (Zuidwest Drenthe en Noordwest Overijssel) hebben we de afgelopen acht jaren niet of nauwelijks stijging gezien van de totale ANW consumptie.
  Zie ook het artikel in Medisch Contact “Kleinschalige huisartsenzorg loont”
  van 16 december 2010.
  Dit artikel ging over de consumptie in de jaren 2005 tot en met 2009.

  Hoe ging het de jaren hierna?
  In 2011 is er sprake van een relatief forse daling in ANW consumptie t.o.v.
  voorgaande jaren, zodat het totaal aantal consulteenheden in dat jaar het op één na laagste aantal scoorde, zelfs lager dan in 2004.
  Wel noteerden we in 2011 het hoogste aantal telefonische contacten t.o.v.
  eerdere jaren (44 % stijging t.o.v. 2004).

  Op grond van de consumptiecijfers in onze kleinschalige huisartsendienstenstructuur is er geen reden te bedenken om nu een eigen bijdrage in de ANW zorg in te voeren.
  In de toelichting bij de enquête van Huisarts Vandaag en de VPH worden bij de mogelijkheden om de ANW consumptie te verminderen de volgende suggesties gegeven.

  • betere publieksvoorlichting over het gebruik van ANW-zorg
  • triage door huisartsen i.p.v. door doktersassistenten
  • aangepaste verzekeringspolis m.b.t. ANW-zorgconsumptie
  • kleinschaliger opzet Huisartsenposten

  In onze HDS wordt jaar in jaar uit de tweede en vierde suggestie in de praktijk gebracht.
  Met succes lijkt me.
  Kan en wil men hier van leren?

  Roelof

 • de Jonge

  huisarts

  De LHV moet intern nog eens een discussie voeren hierover! De LHV vertegenwoordigt wel haar achterban. En in deze discussie lijkt de achterban en de LHV het niet met elkaar eens te zijn!
  Natuurlijk ben ik een van de voorstanders voor een eigen bijdr...age. Mensen voelen geen enkele drempel om dure zorg te vragen, terwijl ze zich hier ook niet eens bewust van zijn.
  Daarom om een pleidooi voor patientenvoorlichting hierover. Wellicht via een brede media.

 • W.N. Boer

  huisarts, UTRECHT

  Hoewel ik de mening van mijn collegae grotendeels deel mbt de zorgvraag op de HAP, vraag ik mij af of een financiële prikkel zal leiden tot minder (onnodige) zorgvraag op diezelfde HAP. Is hier onderzoek naar gedaan? Misschien is het een idee om, na ...een eerste acute triage, te onderzoeken wat de "hulpvraag" is van patiënten op de HAP, en waarom ze nú komen ipv naar de eigen HA de dag erna. Pas dan kun je gericht kijken hoe je deze problematiek kunt beteugelen. Misschien naast triage ook meer aandacht voor de "hulpvraag" door HAP medewerkers (dus ook HA-en). Verder vraag ik mij af of er geen conflicterende belangen zijn tussen de medewerkers vd HAP en de organisaties erachter (financieel-economisch?). Tenslotte denk ik dat ook het anonieme en laagdrempelige karakter van de HAP, in gevallen, zorgt voor meer zorgvraag.

 • A. Boersma

  huisarts in opleiding, WAGENBORGEN

  De LHV is een vereniging: wanneer 77% van de leden een uitgesproken standpunt inneemt, wie is dan die LHV als ze een mening uitspreekt die daar diametraal tegenover staat? Waarom nog enquêtes onder de leden houden als hun mening er ten diepste niet t...oe doet?

 • K.B. van Son

  huisarts, Cuijk

  Onbegrijpelijk dat de LHV tegen de invoering van een eigen bijdrage voor HAP blijft. Is dit nu de beroepsvereniging die voor mijn belangen moet opkomen? Waar halen ze de argumenten vandaan? Van hun eigen bureau-medewerkers die nog nooit een dienst in... deze huidige tijd hebben gedraaid en niet door hebben hoe mensen denken?
  De gezondheid van mensen is hun heilig, dat is wel te zien aan de grote toeloop in ANW-uren met kleine klachten die kunnen wachten, dus dan is het zeer logisch dat mensen hier ook wel een eigen bijdrage voor willen (en kunnen) betalen als ze echt ziek zijn.
  Om drukte tijdens diensten op te vangen, worden nu uit alle hoeken en gaten extra (waarnemend) huisartsen gehaald, want "de klant (of was het toch 'patient'?) is koning", waardoor we op deze manier ons eigen graf graven. Want natuurlijk moet dit uiteindelijk betaald worden, en we weten hoe onze (gelukkig nu demissionair) minister hier mee omgaat.
  Onlangs vroeg een assistente op de huisartsenpost mij na een drukke consultdienst "of ik ook nog spoedgevallen had gezien"? Ik moest goed nadenken...

 • G.R.I. Slock

  ha, SLUIS

  LHV is compleet ondemocratisch bezig, ik ben hierover als lid nooit naar mijn mening gevraagd. LHV bestuur verdient extra diensten als straf.

 • J.W.L. Nierop

  ha, EINDHOVEN

  Ik dacht toch dat de LHV de mening van haar leden moest vertegenwoordigen. Of was het andersom: De leden beschermen tegen onwetendheid?

 • B.A.R. Duffhues

  huisarts, BOXMEER

  Alle huisartsen die ik over dit onderwerp spreek zijn van mening dat een eigen bijdrage (of beter nog een eigen risico) onvermijdelijk is. Het loopt de spuigaten uit met absoluut niet spoedeisende consulten en visites op de huisartsenposten.
  Er zal i...ets moeten gebeuren om dit tij te keren. Het is anders financieel niet meer op te brengen (en beter een eigen risico voor ANW dan straks eigen bijdrage voor de hele (ANW- èn dag-)huisartsenzorg. Verder doet het afbreuk aan mijn werkplezier en concentratie als continu niet-spoedeisende zaken moet beoordelen en ik verneem dit van veel collega's.
  Ik ben ervan overtuigd dat het een juiste drempel zal opwerpen en dat het met de schadelijke gevolgen reuze mee zal vallen.
  LHV luister naar je leden!

 • F.H.J. Prins

  huisarts, NIEUWE PEKELA

  De LHV zit tegenwoordig alleen nog op kantoor en heeft geen contact met de echte achterban. Het zijn huisartsen, m/v, die zelf geen diensten meer doen, maar hiervoor vw hun functie vrijstelling voor herregistratie hebben.

 • J.M. Zwanenburg

  waarnemend huisarts, GRONINGEN

  Blijkbaar vervreemdt de lhv zich van de achterban! De roep van de werkvloer is luid en duidelijk! Eigen bijdrage is onontkoombaar!

 • C.R. Spanier

  huisarts, STADSKANAAL

  Wat een trieste reactie van onze beroepsvereniging.Wat een kortzichtigheid.
  Waarom geen experiment voor een jaar, waarbij de HAP Provincie Gronigen een eigen bijdrage vraagt? Overigens, dan ook een eigen bijdrage voor een bezoek aan een SEH zonder v...erwijzing door een huisarts.
  Ik maak me sterk dat mensen die echt ziek zijn graag de eigen bijdrage betalen en de rest lekker wacht tot de volgende werkdag.

 • J.M. Paquay

  Huisarts, BOXMEER

  De LHV dreigt door haar houding het contact met de werkelijkheid geheel te verliezen. Hopelijk gaat ze ook een heleboel leden verliezen op deze manier. Het misbruik van de huisartsenposten loopt de spuigaten uit, op de posten waar de HAP gecombineerd... is met de SEH en de triage door de HAP wordt gedaan is het zelfs zo, dat men gewoon komt binnenlopen, omdat men weet, dat men toch wel gezien wordt. Waarom zouden mensen nog bellen? Misschien is het boeiend voor LHV bestuursleden om eens een weekenddag op een HAP mee te lopen en te zien wat er daar gebeurt. En wij maar proberen om onze patientenin de dagzorg " op te voeden ", zo wordt er bijvoorbeeld in veel praktijken overdag wel triage gedaan, zodat mensen soms pas de volgende dag tercht kunnen, maar wanneer men in de avonduren belt (of gewoon langskomt) wordt men binnen no time verder geholpen.
  En ook komend jaar zullen we wel weer een korting op het reguliere tarief krijgen, omdat de kosten buiten kantooruren gestegen zijn, ja dat is echt motiverend voor de gemiddelde huisarts....

 • R.A.G. Winkens

  Huisarts, SIMPELVELD

  Een onbegrijpelijk standpunt dat niet getuigt van inzicht in wat onder huisartsen die de diensten draaien leeft. Vanuit 1) de florence nightingale gedachte, 2) de hippocrates-eed en 3) het (hoe oud ook alweer?) basistakenpakket geredeneerd wel politi...ek correct zo'n standpunt, maar het gaat echt voorbij aan de dagelijkse werkelijkheid. Wanneer leren onze bestuurders af om te vinden dat we steeds maar het braafste jongetje van de klas moeten zijn.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.