Laatste nieuws
Simone Paauw
Simone Paauw
1 minuut leestijd
Nieuws

Huisartsen willen eigen bijdrage HAP

3 reacties

Onder huisartsen klinkt een steeds luidere roep om een eigen bijdrage voor patiënten die ’s avonds, ’s nachts en in het weekend de huisartsenpost bezoeken. Dat blijkt uit een onderzoek van de website HuisartsVandaag en de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen, waarover deze week in Medisch Contact een artikel verschijnt.

Uit het onderzoek onder 1022 huisartsen blijkt dat 77 procent van de huisartsen voorstander is van de eigen bijdrage. In 2010 was nog 65 procent van de huisartsen voor een eigen bijdrage voor de HAP. De helft van de huisartsen die voor een eigen bijdrage zijn, denkt dat deze een groot tot zeer groot remmend effect zal hebben op het gebruik van avond-, nacht- en weekendzorg (ANW-zorg).

Van de voorstanders van een eigen bijdrage wil 81 procent een eigen bijdrage tussen de 10 en 25 euro per consult. Het merendeel vindt de inning van het eigen risico een taak van de zorgverzekeraar.

De beroepsgroep heeft altijd een laagdrempelige toegang tot de huisartsenzorg bepleit. Een financiële drempel zou kunnen veroorzaken dat patiënten noodzakelijk bezoek aan de huisarts uitstellen. ANW-zorg in de huisartsenpost (HAP) is echter een verhaal apart. Die is bedoeld voor acute gezondheidsproblemen die niet kunnen wachten tot het reguliere spreekuur van de huisarts. Maar in 80 procent van de gevallen gaat het niet om spoedeisende hulpvragen. Dit levert  volgens de auteurs van het artikel een toenemende werkdruk en budgettaire overschrijdingen op.

Simone Paauw


Bron:

Lees ook:

beeld: HH
beeld: HH
Nieuws
 • Simone Paauw

  Simone Paauw deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret. (Gezondheids)recht en medisch tuchtrecht hebben haar bijzondere interesse. Ze heeft aandacht voor diversiteit en inclusie in de breedte, discriminatie en grensoverschrijdend gedrag (op de werkvloer) en de positie van vluchtelingen en vluchteling-artsen. Daarnaast schrijft ze over tal van andere onderwerpen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Roger de Rooij

  huisarts, 's-Hertogenbosch

  Als 80% van ANW-zorg na geaccordeerde triage niet spoedeisend blijkt te zijn dan vraagt dat om kritisch zelfonderzoek naar de totale huisartsenzorg. De discrepantie tussen zorgvraag en hulpaanbod in dagzorg kan met de huidige praktijkorganisatie niet... worden opgevangen. Dit heeft geleid tot telefonische triage door assistenten met deels ongevraagde zelfzorgadviezen en uitgestelde consulthonorering. Telefonische bereikbaarheid is suboptimaal, openingstijden zijn beperkt en klanttevredenheid wordt gefrustreerd. Een sabbatical met werkervaring in Nieuw Zeeland liet mij een ander beeld zien. Ondersteuning met praktijkverpleegkundigen voor spoedzorg en kleine kwalen in dagzorg levert daar vrijwel volledige afhandeling op van alle zorgvragen op locatie op dezelfde dag. De arts is supervisor van door paramedisch personeel geleverde zorg en ziet daarnaast geselecteerde patiënten met ruimere consulttijd. Dit concept schept rust aan de telefoon voor de assistenten die consultaanvragen kunnen honoreren in plaats van uitstellen. Het levert meer werkplezier voor artsen met adequate tijd voor complexe problematiek. Patiënten kunnen kiezen tussen consultatie dezelfde dag van een gesuperviseerde paramedicus of (uitgestelde) consultatie van de eigen huisarts. Financiering van extra paramedisch personeel wordt gevonden in verhoogde praktijkopbrengst. Voorwaar een win-win situatie. Misschien kunnen wij hier ook van leren, ook al zijn de omstandigheden uiteraard anders. De druk op ANW-zorg wordt vanzelf minder, zeker als openingsuren van dagzorg maximaal worden benut (08.00-18.00 uur). Financiële drempels werken alleen bij calculerende burgers maar niet bij mensen aangestuurd door zorgen. De HAP moet kwaliteitseisen stellen aan bereikbaarheid en openingstijden van dagzorg bij deelnemende praktijken zodat de triage van ANW-zorg niet bezwijkt. Monitoring van gebruik van ANW-zorg per deelnemende praktijk levert bruikbare feedback voor verbetering van de dagzorg.

 • Ruud Hoegen

  Huisarts , Ridderkerk

  Huisartsen willen een eigen bijdrage voor de HAP. De hoofdmotivatie om een eigen bijdrage in te voeren is een te verwachten remmend effect op de zorgconsumptie in de ANW-uren. De voorstanders vinden dit nodig omdat ongeveer 80% van de hulpvragen niet... spoedeisend is.

  Hier wil ik graag een paar kanttekeningen bij plaatsen:
  1) Indien 80% geen spoedeisende zorgvraag had, waarom krijgt de meerderheid dan wel een recept, soms met meerdere medicamenten en niet zelden met antibiotica. Is de patient dan ziek of niet?
  2) Wat een patient (leek) als spoedeisend ziet, kan volledig verschillen met wat een huisarts (professional) als spoedeisend ziet. Hier is uitleg/voorlichting nodig.
  3) Ik zie regelmatig op de HAP patienten die overdag hun eigen huisarts niet konden bereiken of geen afspraak konden maken.

  Ik doe zelf regelmatig dienst op onze HAP in Rotterdam Zuid. Een werkgebied met meer dan 300.000 inwoners. Naar mijn mening is het nog nooit gebeurd dat we in een avond en nacht 300 patienten hebben gezien dus dat betekend minder dan 1 op de 1000 patienten! Tot 10 jaar geleden deden we dienst in onze eigen HAGRO, in die tijd zagen we naar verhouding meer patienten.

  Mijn advies is stop met geven van recepten en met name antibiotica in diensten indien de patiënt niet echt ziek is en leg uit dat ze bij hun eigen huisarts beter af zijn met hun klachten en laten we er allemaal voor zorgen dat we overdag bereikbaar en beschikbaar zijn! Dat lijkt mij veel beter dan een eigen bijdrage waar ik overigens niet tegen ben.

 • Sjoerd Zwart

  huisarts en docent, KAMPEN

  We zullen ons moeten aanpassen aan de toenemende patiëntenstroom richting HAP. Mijn primaire reactie is, net zoals die van veel collega's, dat een financiële barrière de stroom zal tegenhouden. Toch denk ik dat het beter is vanuit het patiëntenperspe...ctief te blijven denken. Giesen et al vonden al in 2009 dat de mensen ongerust zijn en dan telt niet meer dat wij vinden dat hun hulpvraag niet-spoedeiend is. De stroom blijft! Willen wij onze beroepsgroep stevig in de markt blijven houden, dan moeten we de HAP aanpassen aan de hulpvragen, en niet andersom. Meer aandacht voor goed opgeleide triagisten en uitbreiding van het aantal nurse practitioners, bijvoorbeeld. En huisartsen die uitgerust en toegerust zijn om acute hulpvragen te beantwoorden. We kunnen natuurlijk ook onze bemoeienis met de ANW-zorg laten vallen, zoals onze Britse collega's deden. Dat zou ik jammer vinden, want werken op de HAP geeft mij plezier: ik zie meer ongeruste en zieke mensen dan in mijn eigen praktijk, en kan tussendoor ook nog 's bijpraten met collega's uit de regio.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.