Praktijkperikelen
2 minuten leestijd
Praktijkperikel

Hup naar de HAP! (2)

16 reacties

Met stijgende verbazing heb ik de nieuwe tarieven bekeken van de HAP. De tarieven voor mijn reguliere werk zijn verlaagd, maar die van de HAP zijn gestegen? Ik snap er echt niets van. Wil de minister dure ANW-zorg stimuleren? De HAP-tarieven komen ook op mijn bordje terecht. En volgend jaar worden we nog meer gekort.

Ik kom net terug van een avonddienst op de HAP en mijn eerste patiënt stond al om 17.00 uur op de stoep. Eigenlijk was het nog erger want ze stond die ochtend al om 8.00 uur op de stoep; haar eigen huisarts was afwezig, maar ze zag dat de HAP pas om 17.00 uur zou starten. Dus ze kwam negen uur later maar weer langs. En wat had ze? Al drie dagen nekpijn. Absoluut geen spoed en geen zaak voor de HAP. Maar wat moet ik doen als ze in mijn spreekkamer staat? Je gaat toch even kijken. Dat gaat weer ten koste van tien consulten overdag. Ik stoor me aan het gemak waarmee mensen naar de HAP gaan. Zo van ‘hup naar de HAP’.

Er is een toenemende stroom van mensen die een beroep doen op de HAP. Er lijkt vrijwel geen drempel meer te zijn. Beseffen de mensen wel dat ze hierdoor de eerste lijn erg belasten? Moet er geen campagne komen waardoor mensen gaan beseffen dat een HAP-tarief maar liefst tien keer duurder is dan overdag (nu misschien wel elf keer), en dat terwijl er minder mogelijkheden zijn voor aanvullende diagnostiek? Of moeten we een eigen bijdrage gaan heffen? Bijvoorbeeld een tientje per contact. Een echte spoedpatiënt zal daar geen bezwaar tegen maken. De niet-spoedpatiënt zal wellicht extra nadenken of hij dat ervoor over heeft.

Ik denk dat we niet goed bezig zijn met de huidige ontwikkelingen. De druk op de HAP wordt er alleen maar meer op en als arts is het moeilijk om mensen af te wijzen. Als je eens iets mist, ben je ook nog aansprakelijk.

Vanavond heb ik een aantal overbodige consulten gehad van mensen die maar zijn gaan schelden aan de telefoon. Dat werkt altijd. Ook hoor ik steeds vaker: ‘Ik betaal er toch voor’. Steeds meer mensen zijn niet te stoppen.

Hoe nu verder? Laten we een eind maken aan de mentaliteit die ik kort en krachtig benoem als ‘hup naar de HAP’. Ik hoop dat deze schreeuw bij iemand van de LHV of politiek terechtkomt. Of wellicht een aanzet is tot verdere discussie in onze beroepsgroep en in het bestuur van de huisartsenposten.


Lees ook: Hup naar de HAP (1)

Praktijkperikel
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Joachim Knap

  huisarts, Amsterdam

  Dit praktijkperikel eindigt met een vraag: hoelang accepteren we dit en tot welke prijs?
  Mensen die in onze ogen onterecht naar de HAP gaan, zijn er altijd geweest en zullen er altijd blijven, want mensen zijn vaak (veel) ongeruster dan in onze ogen... nodig is en kunnen een agenda hebben waar wij geen zicht op hebben.
  Dit geldt overigens ook voor de SEH, ook omdat op steeds meer plaatsen in ons land SEH en HAP intensiever gaan samenwerken in een keten spoedeisende zorg. Het volgende betreft mijns inziens dus ook de SEH.
  De mogelijke oplossing: probeer mensen op te voeden, door ze consequent achteraf aan te spreken, als ze onterecht naar de HAP-SEH zijn gegaan. Het kost erg veel tijd, kan tot onbegrip en ruzie lijden en helpt in mijn ervaring maar heel zelden, maar altijd doen, want niet geschoten is altijd mis.
  Een andere mogelijke oplossing is het te aanvaarden. De 24-uurseconomie ook in de zorg en de verzekeraars betalen het allemaal wel (en dus de premiebetalers: wij allemaal). Door het dan steeds zwaarder belasten van artsen buiten kantooruren, en de grote weerstand van artsen hiertegen, maar vooral doordat de zorg hierdoor steeds onbetaalbaarder wordt, is dit geen goed idee.
  Een derde mogelijke oplossing, namelijk een eigen bijdrage voor zorg buiten kantooruren (en zelfs algemener: ook tijdens kantooruren bij de SEH in plaats van de huisarts) is niet sympathiek: vele ‘goeden’ zullen moeten lijden voor een klein, maar toenemend aantal ‘kwaden’. Je kunt iets differentiëren door bijvoorbeeld aanbod via de ambulance, en bejaarden te vrijwaren van een eigen bijdrage, maar ook dan nog blijft er een grote onrechtvaardigheid bestaan en toch denk ik dat dit de enig juiste oplossing is voor de alom gesignaleerde onterechte toename van medische consumptie buiten kantooruren.

 • J. Rauws

  huisarts

  Dit onderwerp is mij uit het hart gegrepen.Als solistische huisarts kan bij mij iedereen dezelfde dag terecht.Gezien de M&I module bereikbaarheid kan een ieder mij bereiken.De weg naar de HAP wordt te snel gemaakt door ca 1/2 van de mensen die daar k...omt.Vb pijnlijke schouders,dag oorpijn 2 dg koorts wekenlang rug/hoofd/buikpijn.Om de muggebulten en de blaren niet te vergeten.
  Waarom is dit niet goed?
  1/de zorg wordt er nog duurder door,zie andere reactie
  2/kwaliteit eigen ha die pt en dossier kent is beter
  3/Veel pt komen na het wekend nog even vertellen welke pillen ze gehad hebben,wat ik er van vind.
  4/Pt leren niet meer zelf na te denken over hun klachten,advies Thuiszorg website.
  Het argument dokter je moet beter berikbaar zijn gaat soms op,maar vaak niet.
  Ik vraag al 5 jr om een publiekscampagne,dus wie weet gezien de crises komt die er nu wel.
  Als da niet helpt beginnen we eigen bijdrage afh van inkomen(?).Kunnen er 3 van de 6 dokters naar hun kinderen gaan kijken op het sportveld zat middag.
  Over avondspreekuur het volgende;het aantal uren dat men werkt daalt al jaren.
  Indien je soepel bent met internat vrachtwagenchauffeurs en bouwvakkers heb je dit niet nodig.
  NB: zie deze beroepen trouwens zelden op de HAP!
  Ik vind ANW diensten best leuk en afwisselend ook na 22 jr,maar na 9 u werkdag teveel apekool zien ,knap ik op af.
  vr groeten aan alle medewerkers op de HAP

 • P. Aalstein

  huisarts, Capelle a/d IJssel

  "Laten wij een eind maken aan de mentaliteit van Hup naar de HAP". Dit praktijkperikel getuigt van bar weinig introspectie. In het kader van de discussie hierover doe ik 3 constateringen:
  1. ik zie op de HAP steeds meer waarnemers.Dit betekent een ov...er- vertegenwoordiging van jonge huisartsen op de HAP. Huisartsen die minder ervaring hebben met "echte spreekuren" (uren lang/10 min. per pat.) draaien.Gevolg: uitgebreide consulten, die vaak langer duren dan strikt noodzakelijk voor de klacht. Langere consulten die de patiënt ervaart als "een dokter die ten minste echt de tijd voor mij neemt".
  2. ik hoor over steeds meer huisartsen dat zij een wachttijd van een dag of langer hebben voor een spreekuurafspraak.Als je na 17 uur iets gaat mankeren, kan je vaak de volgende dag niet (meer) terecht.
  3. bellen naar de HAP resulteert in een afspraak binnen enkele uren.
  De "combinatie" van deze 3 punten maakt alleen al dat het voor mij bepaald niet vreemd is dat steeds meer mensen naar de HAP gaan!! Dus misschien moet de beroepsgroep eerst wat meer de hand in eigen boezem steken (beter prakrijkmanagement en minder vaak de diensten "verkopen").
  Het klinkt wat rechtlijnig, maar wij zullen zelf ergens de cirkel moeten doorbreken, die nu leidt tot steeds meer HAP-bezoek!

 • A. Arts

  generalist, Apeldoorn

  Collega Lopez Cardozo,

  Is dat wat de patiënt wil? Ik ga liever om 8 uur 's ochtends naar de vaste huisarts op de hoek die mijn dossier kent -ja ze bestaan nog- dan naar de grote 24-uurspost die u voorstelt. Dat uurtje later op mijn werk is wel planb...aar. Niet alle patiënten geven dat graag op, laat de goeden niet de dupe worden van de kwaden.

  Overigens kost een oogartsbezoek me meer hoofdbrekens. Kan ook alleen tijdens kantooruren. En o jee, er moet toch wijd gedruppeld worden, dus snel door naar het werk kunt u wel vergeten. Kan ik niet om 21 uur langskomen, dan kan ik daarna mooi naar bed. Staat u voor me klaar? Ja? Dat is mooi, want lang niet alle specialisten hebben een avondspreekuur.

 • O. Lopes Cardozo

  Oogarts, KORTENHOEF

  Nog maar een keer: stop met klagen en realiseer je dat patienten het overdag nauwelijks voor elkaar krijgen om naar de huisarts te gaan. Werk, gezin, hypotheek gedaalde huizenprijzen en misschien wel 2 banen. Speel erop in en zorg dat je gewone husar...tsenzorg de klok rond biedt. Dat betkent wel dat je de kleine praktijk erg dicht in de buurt moet sluiten, maar het spaart een enorme hoop kosten aan vastgoed en personeel als je de huisrtsenzorg clustert. Je kan dan ook goed geregelde shifts draaien. Het geeft veel part timers de kans om te werken. Kortom win win.

 • S. Wierckx-Mentink

  huisarts, DRIEBERGEN-RIJSENBURG

  Geachte collega Lopes Cardozo,
  Verlaat uw oogartsenpraktijk en wordt huisarts. We hebben u hard nodig in uw voorgestelde 24 uurs huisartsenzorg voor niet spoedeisende klachten. Want anders loopt de wachttijd wel erg op, en dat is ook erg patientonvr...iendelijk.

 • M. Willemsen

  huisarts, GRONINGEN

  Ben ook voor een campagne om mensen bewuster te maken van de zorgprijzen en mn dat ze zelf de zorg zo duur maken door gebruik te maken van de ANW voor zaken die idd overdag gedaan kunnen worden. Als ik hier met bekenden over praat weet bijna niemand ...dat. zou goed zijn als er vanuit de LHV een campagne kwam. Incl reclamespots op televisie.

 • K.C. van Steekelenburg

  Student en af en toe patiënt, LEIDEN

  Ik had geen idee van de hoge kosten van de HAP. Ik denk dat de consument/patiënt niets verweten moet worden, omdat ze er simpelweg geen weet van hebben, dat er zulke grote prijsverschillen zijn tussen de gewone huisarts en de HAP. Ik denk dat hier ee...n verantwoordelijkheid ligt voor de gezondheidszorg. De patiënt moet goed voorgelicht worden en bij ieder beroep op de gezondheidszorg de rekening onder zijn neus krijgen, zodat mensen beseffen wat het allemaal kost.

  Eigen bijdrage is sowieso bij veel dingen een goed idee.

 • A.T. van Winkel

  huisarts, ROTTERDAM

  Het wordt tijd om eens een prijskaartje aan het medisch consumentalisme te hangen. Veel patienten denken dat deze zon voor niets opgaat. Ik mis de eigen patientsverantwoordelijkheid ook.

  Een avondspreekuur lost ook weinig op, de muggenbult of ijzerr...ecept kan natuurlijk gewoon tot de volgende dag wachten.

 • P.W. Blankevoort

  Huisartsen, WILLEMSTAD Netherlands Antilles

  Over vercommercialisering gesproken.......

  Als mensen bereid zijn 9 uur te wachten alvorens medische hulp in te roepen, wordt het dan niet tijd dat er normale avondspreekuren komen.

  Er zijn mensen die het leuk vinden om in de avond te werken en er... zijn mensen die het leuk vinden overdag te werken. Maar er zijn weinig artsen die het leuk vinden om werk te doen wat met evenveel gemak zou kunnen worden overgelaten aan een buurvrouw of een familielid.

  Advies: Maak een gewoon spreekuur met een gewoon tarief, de supermarkt vraagt toch ook niet dubbel tarief voor de koopwaar die buiten reguliere spreekuurtijden gekocht worden?

 • I.A.J.M. Meekes

  huisarts, WAGENINGEN

  Elke patient die wij op de HAP (onterecht) zien wordt weer gekort op ons inkomen. Omdat patienten er geen rekening van krijgen hebben ze geen flauw benul van wat het kost. Zo zag ik laatst iemand met een harde contact lens die ze er niet uit krijg. A... raison van meer dan 60 euro heb ik die (binnen een minuut....) verwijderd. M.i. moet er een prijslijst op de HAP en in elke huisartsenwachtkamer hangen met tarieven, en dat eigen risico lijkt mij ook een prima idee
  als je patienten zelf wilt laten kiezen- waar deze minister haar mond vol over heeft moet ook die informatie vrij beschikbaar zijn. Op een site als "wat kost mijn zorg?"o.i.d.

 • R. de Vries Lentsch

  huisarts, LELYSTAD

  tijdens mijn laatste nachtdienst nog een recept voor ijzertabletten uitgeschreven om 3 uur `s nachts , wel zeggen er maar niks meer over , het wordt toch meestal ruzie.Eigen bijdrage is dringend noodzakelijk , mn als c onterecht in de ANW worden geda...an

 • R.O. van Heukelom

  huisarts n.p., Lunteren

  Laat dit nu eens een oproep zijn die door alle artsen wordt gesteund. Het zou het vak weer zo veel aardiger maken. Veel huisartsen knappen af op het consumentisme in de praktijk. Moet je nu werkelijk na een studie van ruim 9 jaar je buigen over de v...raag: "Dokter is dit een muggenbult?'" en dat soort vragen tijdens een drukke weekenddienst. Twitter het door zou ik zeggen!

 • Jansen

  huisarts, Amsterdam Nederland

 • B.R. Schudel

  huisarts, APELDOORN

  Een schot voor open doel voor het " lenteakkoord": Een eigen risico op ANW-gebruik van bijvoorbeeld € 25,-- levert al snel € 100-150 miljoen per jaar op, en bij ons veel minder ergernis

 • R.A. Boukema

  arbo-arts, NIEUWERKERK AD IJSSEL

  Moeten we misschien het spreekwoord 'boter bij de vis' in ere herstellen? De boodschappen in de supermarkt moeten toch ook direct worden afgerekend?

 

Perikel insturen

Heeft u iets meegemaakt wat u deed fronsen, foeteren of lachen? Deel het met uw collega's!

Stuur uw anekdote in

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.