Laatste nieuws
Laurine Alderlieste
2 minuten leestijd
Wetenschap

Lagere bloeddruk door CPAP

Plaats een reactie

CPAP (continuous positive airway pressure) kan de bloeddruk van patiënten met het obstructieveslaapapneusyndroom (OSAS) significant verlagen, maar draagt niet bij aan een verlaging van andere cardiovasculaire risicofactoren. Deze conclusies kunnen worden getrokken uit twee artikelen in The New England Journal of Medicine.

Eerdere studies toonden een sterk verband aan tussen onbehandelde OSAS en een hogere cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit. Mogelijk spelen onderliggende mechanismen, zoals oxidatieve stress, inflammatie en sympathicusactivatie door repetitieve cycli van hypoxemie en reoxygenatie een rol.

Daniel Gottlieb e.a. onderzochten daarom het effect van CPAP, dan wel aanvullende zuurstoftherapie, op de gemiddelde arteriële bloeddruk bij obese patiënten met matige tot ernstige OSAS en cardiovasculaire ziekten of risicofactoren. Een derde van de 318 patiënten kreeg slaaphygiëne- en leefstijladviezen, een derde kreeg dezelfde adviezen in combinatie met CPAP en de laatste groep kreeg adviezen in combinatie met aanvullende zuurstoftherapie. Na twaalf weken was de gemiddelde arteriële bloeddruk bij de patiënten die CPAP ontvingen significant lager dan bij de andere twee groepen.

In de tweede studie, uitgevoerd door Julio Chirinos e.a., werden 181 obese patiënten met matige tot ernstige OSAS en een verhoogd C-reactieve proteïne (CRP) onderzocht. Een derde van de patiënten kreeg CPAP, een derde kreeg een gewichtsinterventie en de laatste groep kreeg een combinatie van beide behandelopties. Na 24 weken hadden patiënten die een gewichtsinterventie ondergingen en patiënten met de behandelcombinatie significant minder insulineresistentie en lagere triglyceriden- en CRP-waarden dan de patiënten die alleen CPAP kregen.

In alle interventiegroepen was er een significante daling van de gemiddelde arteriële bloeddruk. Chirinos noemt dat gewichtsinterventies onderdeel zouden moeten zijn van de therapie bij patiënten met OSAS om het cardiovasculaire risicoprofiel te verbeteren.

Robert Basner plaatst in een redactioneel commentaar een aantal kanttekeningen bij bovenstaande conclusies. Er werd in beide studies bijvoorbeeld niet gemeten hoelang de patiënten CPAP kregen, terwijl het effect dosisafhankelijk is. Daarnaast werd niet onderzocht wat het effect van de verschillende behandelingen was op de ernst van de OSAS.

Laurine Alderlieste

NEJM:

Lees ook:


© Thinkstock
© Thinkstock
Wetenschap
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.