Laatste nieuws
Simone Paauw
Simone Paauw
1 minuut leestijd
Nieuws

‘Laat verpleegkundigen taken specialisten oudergeneeskunde overnemen’

5 reacties

Er kunnen in de eerstelijnsouderenzorg en de verpleeghuiszorg meer physician assistants, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen-ouderenzorg worden ingezet. Hiermee kan de zorg worden verbeterd en ook het tekort aan specialisten ouderengeneeskunde worden opgevangen.

Het ontbreekt echter nog aan een breed gedragen visie in de ouderenzorg over de inzet van physician assistants, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen-ouderenzorg. En er is nog veel onbekendheid in het veld over hun bevoegdheden en de inhoud van hun vak. Daarnaast zijn specialisten ouderengeneeskunde vaak bang taken en verantwoordelijkheden bij een andere professional neer te leggen. Dat kan komen door onbekendheid met het vak en door het beschermen van de positie van de eigen beroepsgroep. Dat concluderen onderzoekers van Radboudumc en Hogeschool Arnhem/Nijmegen in een rapport over taakherschikking in de ouderenzorg.

Op dit moment zijn er al physician assistants, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen-ouderenzorg werkzaam in de ouderenzorg, maar het is nog pionieren, stellen de onderzoekers. De invulling van de functie hangt in sterke mate af van de persoonlijkheid van de professional, die vaak als een solist functioneert binnen de organisatie. Door de onbekendheid met de inhoud en de bevoegdheden, bestaat het risico dat er onbevoegd taken worden uitgevoerd.

De onderzoekers vinden dat partijen in het veld, zoals V&VN en Verenso, samen moet zorgen voor een goede afstemming over de taakherschikking. De minister van VWS zou moeten overwegen van schouwen een zelfstandige bevoegdheid te maken voor physician assistants en verpleegkundig specialisten. Zij kunnen namelijk niet goed worden ingezet in een medische bereikbaarheidsdienst, omdat het schouwen relatief vaak voorkomt. Ook de financiering van de inzet van physician assistants, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen-ouderenzorg moet duidelijker.

Lees ook:

Nieuws werk arbeidsmarkt ouderen ouderenzorg
 • Simone Paauw

  Simone Paauw deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret. (Gezondheids)recht en medisch tuchtrecht hebben haar bijzondere interesse. Ze heeft aandacht voor diversiteit en inclusie in de breedte, discriminatie en grensoverschrijdend gedrag (op de werkvloer) en de positie van vluchtelingen en vluchteling-artsen. Daarnaast schrijft ze over tal van andere onderwerpen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Ronald van Nordennen

  Specialist ouderengeneeskunde, Roosendaal

  Taakherschikking binnen het verpleeghuis is hard nodig. Dit zou voor de specialist ouderengeneeskunde net zo normaal moeten zijn als dit is voor de huisarts of medisch specialist. Bij deze beroepsgroepen is het heel normaal om met goede verpleegkundi...gen samen te werken en bepaalde taken en verrichtingen te delegeren. Sinds enkele jaren werken wij in Roosendaal als specialisten ouderengeneeskunde samen met verpleegkundig specialisten. Wat ons betreft een fantastische vooruitgang. Onze medische dienst bestaat uit 10 SO's, een viertal basisartsen en 1-2 aios ouderengeneeskunde, met daarnaast nu 6 verpleegkundig specialisten. Zij schrijven zelf medicatie voor via een goed opgezet formularium en hebben bewezen dat zij opnames op een zeer professionele manier kunnen uitvoeren, waarbij goede anamnese, lichamelijk onderzoek en differentiaal diagnostisch redeneren voorop staan. Zij lopen visites op de afdelingen en overleggen waar nodig met de superviserend SO. Wij zien dit als een tandem, waarop samen gefietst wordt. Soms zit de VS voorop, soms de SO, maar altijd samen. Uiteraard hadden wij als SO's in het begin ook koudwatervrees, maar dit is geheel verdwenen. Het geeft de SO's ook meer ruimte om buiten de muren van het verpleeghuis actief te zijn in de zorg voor kwetsbare ouderen thuis. Al onze SO's zijn binnen het vak verder gespecialiseerd via kaderopleidingen en aanvullende onderwijsmodules. Twee SO´s lopen promotietrajecten.Er is meer tijd om samen met management en bestuurders naar kwaliteit van zorg en behandeling te kijken. Wij vinden het juist belangrijk dat de SO naast de patiëntenzorg hier verantwoordelijkheid in neemt. Niet alleen maar zeuren over slecht management en bestuur maar er daadwerkelijk ook wat in doen. Wij geloven er niet in dat dit betekent dat het mooie vak van de specialist ouderengeneeskunde zal verdwijnen. Sterker nog, het biedt ons meer kansen nog meer uit het vak te halen en wellicht het meest belangrijk, om excellente ouderenzorg te bieden.

 • N. de Vries

  Specialist ouderengeneeskunde, Zwolle

  Mij lijkt het niet zo'n heel goed idee.
  -Veel artsen zijn dokter geworden omdat ze patientenzorg willen leveren en niet om allerlei andere taken (coachen, superviseren, overleggen) te verrichten. Het werkplezier van de so's kan dus naar beneden gaan... als juist die taken (patientenzorg) van hen worden afgenomen.
  -Een heldere taakomschrijving is in het verpleeghuis niet goed te maken. Wat is bijvoorbeeld 'laagcomplex' of 'eenvoudig' bij bewoners met allemaal minstens 2 aandoeningen?
  -Doorgaans blijft de specialist ouderengeneeskunde eindverantwoordelijk hoewel hij 'op afstand', door de ogen van de VS of NP moet oordelen.
  -Als er gebrek is aan specialisten ouderengeneeskunde en er worden teveel andere disciplines ingezet, wordt de 'supervisiepuzzel' uiteindelijk erg ingewikkeld met allemaal deeltijdwerkers.

 • Jean-Pierre van der Borgh

  Specialist Ouderengeneeskunde en opleider, Nijmegen

  Welkom alle getalenteerde en gedreven verpleegkundigen-ouderenzorg, verpleegkundigen specialisten en physician assistents in het verpleeghuis en/of op plekken in de 1e lijn. In samenwerking en goede afstemming denk ik dat we veel voor elkaar kunnen k...rijgen.
  Ik zou graag het rapport willen lezen want ik kan me voorstellen dat het best lastig is om een korte samenvatting (1 min leestijd) te maken. Prikkelende koppen zijn natuurlijk altijd leuk voor de lezers ;-) maar of deze kop de lading van het rapport dekt is maar de vraag.
  Ik ben trouwens ook voor het opleiden van meer SO's waarbij vanuit mijn perspectief de opleiding veel te bieden heeft en geschikte SO's aflevert.
  Basisartsen meld je aan! Zie ook ouderengeneeskunde.nu

 • A.P. van der Molen

  , Klinisch geriater

  De meest complexe en kwetsbare patiënten moeten dus door een PA of een verpleegkundig specialist worden behandeld? Lijkt mij niet bepaald een verbetering PA of VS zouden juist voor volumineuze laag complexe zorg moeten worden ingezet (kleine chirurgi...e, laag complexer anesthesie) dit kan veilig voor patiënt en professionals want goed te superviseren en te protocoleren hoe anders is een dienst voor 6 verpleeghuizen!
  Inzetten op meer en betere SOG's opleiden lijkt me veeleer aangewezen.

 • W.J.Duits

  Bedrijfsarts, Houten

  Wat een bijzondere oplossing, we hebben kennelijk bakken met Basisartsen over. Waar blijft de actie om deze te interesseren in het werken de ouderenzorg?
  Is het geen enorme kapitaalvernietiging dat we dan een andere beroepsgroep gaan uitbreiden?
  Er... zal altijd een vorm van supervisie moeten zijn in het verpleeghuis, zolang de specialist ouderengeneeskunde het beleid moet bepalen, want dat is de standaard afspraak. Beleid bepalen betekent ook eindverantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van het beleid, d.w.z. er op toezien dat dit wordt uitgevoerd.
  We hebben het over een kwaliteitsbeleid in de zorg, daar hoort ook bij dat verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk moeten zijn. Als we dat niet goed borgen dan wordt het een rommeltje.
  Op zich als we dit plan in lijn doortrekken, wordt de specialist ouderengeneeskunde overbodig, is dat de bedoeling?

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.