Laatste nieuws
Ilse Kleijne
Ilse Kleijne
2 minuten leestijd
Nieuws

KNMG vindt nieuwe fraudewet ondermijning medisch beroepsgeheim

2 reacties

Een nieuwe wet om zorgfraude aan te pakken vormt een ondermijning van het medisch beroepsgeheim. Dat vindt de KNMG, die dit heeft ingebracht als kritiek op wetsplannen van het kabinet.

Het kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie kondigde dit voorjaar een aantal maatregelen aan om bedoelde en onbedoelde zorgfraude aan te pakken. Eén daarvan is de introductie van de nieuwe Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg, waar een conceptvoorstel voor ter consultatie is gelegd.

Die wet wil onder andere gemeenten, zorgverzekeraars en Wlz-uitvoerders verplichten om patiëntgegevens met elkaar delen teneinde zorgfraude te bestrijden. Ook moeten die partijen, maar ook bijvoorbeeld toezichthouders, inspectie-en opsporingsdiensten de gegevens delen met het Informatieknooppunt Zorgfraude van de overheid. Daarnaast introduceert de wet het ‘Waarschuwingsregister Zorg’. Dat register, waar de Tweede Kamer eerder per motie om vroeg, is bedoeld om gegevens over al bekende fraudeurs met elkaar uit te wisselen.

Grote vraagtekens
Op het conceptwetsvoorstel zijn zes reacties binnengekomen, onder andere van de KNMG en GGZ Nederland. De KNMG zet ‘grote vraagtekens bij de noodzaak van een wettelijke verplichting voor het verstrekken van vertrouwelijk verkregen patiëntgegevens’, zo stelt de organisatie in zijn reactie. De artsenfederatie verlangt eerst ‘meer en hardere onderzoeksresultaten over de frequentie en inhoud’ van zorgfraude, en een duidelijkere afbakening van de definitie van zorgfraude.

De KNMG wijst erop dat de federatie zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid rond zorgfraude neemt door het instellen van de ODA (onafhankelijk deskundig arts) anderhalf jaar geleden. Een ODA treedt bij strafrechtelijk onderzoek naar zorgfraude op als tussenpersoon, door alleen voor het onderzoek relevante gegevens uit een medisch dossier te halen en door te geven aan justitie. Sinds de start per januari 2017 is er nog geen enkele keer een beroep gedaan op een ODA, aldus de KNMG. Dat is reden voor de organisatie om ‘ernstig te twijfelen’ aan de omvang van zorgfraude en aan de noodzaak voor een wettelijke inbreuk op gegevens die onder het medisch beroepsgeheim vallen.

De wetsopsteller zegt dat de ‘zorgvuldige werkwijze’ van het Informatieknooppunt Zorgfraude de ‘mogelijke inbreuk’ rechtvaardigt, en dat zorgfraude een zwaarwegend belang is. De stelling van het kabinet dat deze het medisch beroepsheim als ‘een groot goed beschouwt’ noemt de KNMG ‘nogal ongeloofwaardig’ op deze manier.

GGZ Nederland mist ook een betere afbakening van wat onder zorgfraude wordt verstaan. Daarnaast vreest deze organisatie dat zorgaanbieders ten onrechte als mogelijke fraudeur aangemerkt blijven staan in het register. Een gang naar de civiele rechter, die de overheid in het wetsvoorstel daarvoor oppert, noemt GGZ Nederland ‘onredelijk belastend’.

De reacties worden nu door het ministerie van VWS verwerkt; daarna gaat het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer voor parlementaire behandeling.

Lees ook:

Nieuws KNMG fraude VWS
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen (1974) is sinds 2016 journalist bij Medisch Contact, inmiddels met het vizier op onder andere opleiding, loopbaan en arbeidsmarkt. Is gefascineerd door zieke dokters en artsen die even minder succesvol durven te zijn. Kleijne werkte eerder als verslaggever voor regionale dagbladen en een energiekrant, en schreef voor MC over financiële en politieke artsenzaken.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • W.J. Jongejan

  huisarts niet praktiserend, Woerden

  Het wetsontwerp dat zorgfraude beoogt te helpen bestrijden lag een maand (begin juni tot begin juli 2018) ter consultatie. Het komt vaker voor dat ministeries gevoelige onderwerpen in vakantietijd gedurende beperkte tijd ter consultatie aanbieden. Di...t wetsontwerp is een schaamteloze poging om per wet het medisch beroepsgeheim op te heffen. Men wil een groot aantal instanties persoonsgegevens, waaronder medische laten uitwisselen. Er is één groot manco aan het wetsontwerp. Het onderwerp waarover het wetsontwerp gaat, zorgfraude, is nota bene niet in het wetsontwerp gedefinieerd. In de Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp heeft de minister van VWS de mond vol over de in acht genomen proportionaliteit en subsidiariteit.. Het trieste is echter dat het hele wetsontwerp disproportioneel is. Er is namelijk al anderhalf jaar geen gebruik gemaakt van een oplossing die door de KNMG is aangedragen: de Onafhankelijk Deskundig Adviseur(ODA). Een pool van ODA's is in 2016 in het leven geroepen voor zaken rond zorgfraude. De oprichting van de ODA-pool is trouwens ook mede geaccordeerd door een aantal instituties die nu in het wetsontwerp genoemd zijn om medische data te mogen uitwisselen. Het is dan ook volkomen terecht dat de KNMG in haar reactie op het wetsontwerp krachtig tegen dit disproportionele voorstel bezwaar heeft aangetekend.
  Het wetsontwerp is een groteske poging om met medisch beroepsgeheim op grote schaal te doorbreken. Er kan niet genoeg voor gewaarschuwd worden.

 • Maarten Vasbinder

  médico familiar e comunitario, Ubon Ratchathani

  Is het niet eenvoudiger alle gegevens op straat te gooien, te beginnen met die van politici, verzekeringswerknemers en gemeenteambtenaren?
  Alle gekheid op een stokje. De KNMG kan gewoon haar leden adviseren niet mee te werken aan dit stigmatiserende... wantrouwen.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.