Laatste nieuws
ANP
1 minuut leestijd
Nieuws

Meer zorgfraude vastgesteld in 2017

1 reactie

Zorgverzekeraars hebben in 2017 voor 27 miljoen euro aan zorgfraude vastgesteld. Dat is ruim 8 miljoen euro meer dan in 2016, blijkt uit de jaarlijkse controle- en fraudecijfers van Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

De zorgverzekeraars hebben in 2017 in totaal 1146 fraudeonderzoeken afgerond. In 311 gevallen werd er fraude vastgesteld. Het gemiddeld onterecht gedeclareerd bedrag per vastgestelde fraude was 86.891 euro in 2017. In 2016 was dit 59.129 euro.

Zorgverzekeraars spreken van fraude als een regel is overtreden en er sprake is van bewust of opzettelijk handelen waardoor er onterecht voordeel wordt behaald. In de meeste gevallen is er echter sprake van fouten door onbewust gedrag en dus niet van fraude. Vorig jaar hebben de verzekeraars voor 372 miljoen euro teruggevorderd door controle achteraf.

‘Hoe accurater de declaraties van zorgaanbieders, hoe meer geld daadwerkelijk kan worden besteed aan zorg’, zegt algemeen directeur Petra van Holst van ZN. Patiënten kunnen daar volgens haar ook zelf een bijdrage aan leveren. ‘Neem contact op met je zorgverzekeraar als je twijfels hebt over een nota.’

Bijna driekwart van het in 2017 vastgestelde fraudebedrag is gepleegd door zorgaanbieders (77%). Bij verzekerden en PGB-budgethouders (12%) en derden, zoals niet-professionele PGB-zorgverleners, bemiddelingsbureaus en leveranciers van hulpmiddelen (5%) liggen de percentages aanzienlijk lager.

Van het totaal in 2017 vastgestelde fraudebedrag werd 34 procent, ruim negen miljoen euro, vastgesteld bij ‘Verblijf in een instelling’. 12 procent, ruim drie miljoen, betrof Thuiszorg (AWBZ ZiN).

Lees ook:

Nieuws werk zorgverzekeraars fraude
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • W.J. Jongejan

    huisarts, niet praktiserend, Woerden

    Het is jammer dat de redactie van Medisch Contact persbericht van Zorgverzekeraars Nederland over zorgfraude klakkeloos heeft geplaatst en niet na lezing een eigen verhaal ervan maakte. Uiteraard is het triest dat er in ze zorg gefraudeerd wordt, maa...r het dient wel in het juiste kader geplaatst te worden. Zorgverzekeraars Nederland geeft een fraude aan van 27 miljoen euro in 2017, maar vertelt er niet bij dat zulks geschiedde op een bedrag van 75 miljard aan zorguitgaven(ZvW, Wlz en AWBZ). Men vertelt wel de teller, maar niet de noemer. Het gaat procentueel gezien(het rapport staat vol percentages) om 0,036 procent van die uitgaven. Het betekent dus dat 99,964 procent niet frauduleus werd uitgegeven. Voorwaar niet slecht. De manier waarop Zorgverzekeraars Nederland de fraude in de pers brengt heeft alles met beeldvorming te maken en beïnvloeding van de politiek. Er liggen immers wetsontwerpen: 33980 en 34445 in het parlement om materiële controle in grotere mate mogelijk te maken voor zorgverzekeraars, dus een toename van de schending van het medisch beroepsgeheim. Zeer bevreemdend is dat anno 2018 ZN in het rapport over fraude spreekt in het kader van de Zvw(Zorgverzekeringswet), Wlz(Wet langdurige zorg) en AWBZ(Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), terwijl de AWBZ in januari 2015 de facto opgehouden heeft te bestaan en in andere wetten en regelingen is opgegaan, zoals de Wlz.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.