Laatste nieuws
Henk Maassen
Henk Maassen
1 minuut leestijd
Nieuws

Jeugdzorg: ‘Praktijkondersteuner bevordert samenwerking huisarts en wijkteams’

1 reactie

Uit de deze week verschenen evaluatie van de Jeugdwet door ZonMw, blijkt niet alleen dat van een effectief, nieuw jeugdstelsel nog geen sprake is, maar ook dat gemeenten huisartsen bij de totstandkoming daarvan ten onrechte vaker zien als knelpunt dan als partner.

Dat zou andersom moeten zijn, aldus de rapportage: de huisarts is immers laagdrempelig en voor veel cliënten een bekende en vertrouwde hulpverlener, en kan daardoor bijdragen aan passende toegang tot de jeugdhulp. Lokale teams zoals wijkteams, buurtteams of wijknetwerken, hebben in vrijwel alle gemeenten een cruciale rol gekregen bij het realiseren van het nieuwe stelsel; samenwerking tussen huisartsen en die teams is een belangrijke voorwaarde om dat te laten slagen.

Maar ook de huisartsen zelf zijn sceptisch: ze zien vaak geen meerwaarde in samenwerking met het ‘sociaal domein’, want ze vragen zich bijvoorbeeld af of de privacy van hun patiënt bij de wijkteams wel gewaarborgd is en ze hebben kritiek op de werkwijze van de ‘sociale professionals’, zeker waar het gaat om hun bereikbaarheid en terugkoppeling van informatie.

Toch is in de Groningse regio Westerkwartier de beoogde samenwerking wel van de grond gekomen. Daar is een nieuwe functie in het leven geroepen: de praktijkondersteuners ggz jeugd, kortweg PO jeugd. Die vormt de schakel tussen het medische en het sociale domein. Sinds mei 2016 is deze PO jeugd te vinden bij zestien huisartsen in vier gemeenten. Het gaat om medewerkers van de ggz-instellingen Accare en Lentis, wier inzet en huisvestingskosten door de betrokken gemeenten worden betaald. Het blijkt een succes: het aantal rechtstreekse verwijzingen van huisartsen naar ggz-instellingen is met de komst van de PO jeugd flink gedaald. Dat succes kwam volgens betrokken beleidsmedewerkers door een aantal factoren: ‘Klein beginnen, zorgen dat je de enthousiaste huisartsen betrekt, deze als katalysator inzetten, stug doorzetten; heel veel praten, af en toe boos worden, heel soms met de vuist op tafel slaan, maar iedere keer de verbinding blijven zoeken. Eventueel als gemeente strategisch water bij de wijn doen.’

Lees ook
Nieuws huisartsen
  • Henk Maassen

    Henk Maassen is sinds 1999 journalist bij Medisch Contact, met speciale belangstelling voor psychiatrie en neurowetenschappen, sociale geneeskunde en economie van de gezondheidszorg. Hij stelt wekelijks de Media & Cultuur-pagina’s samen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Cornelis Bruijninckx

    chirurg n.p., Rotterdam

    In de Verenigde Staten worden huisartsen gewoonlijk aangeduid als ‘family physicians’ en dat is wat zij in Nederland nog veel meer zijn dan in de VS. Het is dus een buitengewoon onverstandige, contraproductieve houding van gemeenten om de huisarts bi...j de uitvoering van de Jeugdwet te bejegenen als een knelpunt in plaats van een mogelijke spil in het geheel. Terecht vragen de huisartsen zich af of de privacy van hun patiënten bij wijkteams wel gewaarborgd is (te vaak niet, zo is wel gebleken) en terecht zetten zij vraagtekens bij de bereikbaarheid van en communicatie met hun ‘ketenpartners’ in deze. Huisartsen zouden leidend moeten zijn bij de uitvoering van deze wet, waarbij bureaucratie tot een minimum gereduceerd zou moeten worden. Dit Groningse model (mijn welgemeende complimenten voor deze initiatiefnemers) moet als de bliksem in het hele land gekopieerd worden, in nauwe samenwerkingen met huisartsen en gemeentelijke instanties.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.