Laatste nieuws
Mette Konings
Mette Konings
3 minuten leestijd
financiën

Eerder loonstrookje bepaalt wat aios psychiatrie gaat verdienen

Met een slimme strategie kun je je inkomen aardig stimuleren

Plaats een reactie
Getty Images
Getty Images

Voordat je begint als aios psychiatrie doe je er goed aan een goedbetaalde artsenbaan te nemen, want je voorafgaande werkervaring is van invloed op wat je aan het eind van de maand op je bankrekening vindt.

Bij een Amerikaans onderzoek naar de startsalarissen van academische artsen bleek dat bij 43 van de 45 subspecialisaties vrouwen een lager startsalaris hadden. Dit gold ook voor de psychiatrie. Het verschil in salaris begint al direct na de geneeskundeopleiding.

Ik heb onderzocht of er in Nederland verschillen bestaan in de startsalarissen van aiossen psy­chiatrie. Veel onderzoeken over salaris focussen op man-vrouwverschillen. Ik heb breder ge­­­keken dan geslacht en ook bijvoorbeeld lhbtiq+-­status en cultuur meegenomen. Verder wilde ik weten hoe eventuele verschillen tot stand ­kwamen. Ik heb een vragenlijst voorgelegd aan aiossen psychiatrie die door 179 van hen, te weten 61 mannen en 118 vrouwen, is ingevuld.

Startsalaris

Het maakt uit of een aios een aanstelling krijgt in de ggz of in een umc. Het startsalaris is significant lager in het umc. In een umc start een aios gemiddeld op 3723 euro, binnen de ggz is dat 4163 euro. Omgerekend naar bruto-uurloon is dat 20 euro voor een umc-aios en 26 euro voor een ggz-aios. Het verschil tussen aiossen in een umc en in de ggz in startsalaris en uurloon bij de start van de opleiding is terug te voeren op de cao. In de cao ggz is een regel opgenomen die over salaris­garantie gaat. Dit betekent dat een aios in elk geval hetzelfde moet verdienen als zijn of haar laatstverdiende salaris maar met als maximum de hoogste trede van de aiosschaal. De cao umc kent zo’n salarisgarantie niet.

Eerdere baan

Daarnaast maakt het uit of de aios psychiatrie een eerdere baan heeft gehad of niet. Er is een significant verschil tussen het uurloon en het startsalaris van aiossen die al eerder salaris ontvingen en aiossen bij wie het voorgaande salaris onbekend was of die geen eerdere baan en dus geen eerder salaris hadden. Uit een eerdere baan vloeien nog andere verschillen voort. De aard van de eerdere functie doet er namelijk ook toe. Zo verdient een startende aios psychiatrie ­zonder eerdere baan gemiddeld 3493 euro bruto per maand, tegen gemiddeld 4055 euro voor een aios psychiatrie die eerst anios in loondienst is geweest en 4823 euro voor een aios die al specialist is geweest. Het verschil in startsalaris voor aiossen psychiatrie in de ggz wordt dus eigenlijk al bepaald door de baan en het bij­behorende salaris dat ze hadden vóór ze in opleiding gingen tot psychiater.

Financieel kan het voordelig zijn om eerst een goedbetaalde aniosbaan te zoeken

Veel aiossen gaven aan geen arbeidsvoorwaardengesprek te hebben gehad. Maar dat had geen consequenties voor het salaris. Aiossen die zich hadden voorbereid op het arbeidsvoorwaardengesprek – bijvoorbeeld door de cao door te lezen of anderszins – verdienden hetzelfde als zij die dat niet waren. Het maakte ook niet uit of de opleider aanwezig was bij het arbeidsvoorwaardengesprek.

Auto van de zaak

Er zijn verschillen tussen de startsalarissen van aiossen psychiatrie, die blijven bestaan als gecorrigeerd wordt voor het uurloon bij start. Deze zijn te verklaren vanuit de cao. Er is geen sprake van een significant man-vrouwverschil in salariëring, en er is ook geen verschil op basis van culturele identiteit of seksuele oriëntatie van de aiossen.

Wat een aios te besteden heeft, wordt niet alleen bepaald door het startsalaris of het uurloon. Enkele aiossen gaven aan dat ze hebben onderhandeld over een auto van de zaak, de werkuren, een verhuisvergoeding, een extra trede op de salarisschaal en het vervroegen van een periodiek. De groep die dit aangaf is klein en het is onbekend of ze de hiervoor genoemde zaken ook gekregen hebben. Mensen die hebben onderhandeld over een bonus kregen geen ander salaris.

Randstad

De uitkomsten van dit onderzoek kunnen zinvol zijn voor geneeskundestudenten en aniossen die in opleiding willen gaan tot psychiater. Een aios in de Randstad krijgt niet meer betaald dan een aios in de periferie. De woonlasten zijn wel heel anders. Financieel kan het voordelig zijn om eerst een goedbetaalde aniosbaan te zoeken alvorens in de ggz in opleiding te gaan, omdat het salaris dan gedurende de hele opleiding hoger zal zijn. Voor ggz-instellingen die ook de A-opleiding aanbieden kan het dus gunstig zijn hun aniossen hoog in te schalen, omdat anders elders een aniosbaan aannemen aantrekkelijker kan zijn.

Ik heb alleen de salarissen van aiossen psychiatrie onderzocht. In de psychiatrie zijn verschillende cao’s van kracht. Het zou interessant zijn om te kijken of, en welke salarisverschillen er bestaan bij de andere specialismen. 

Medisch Contact banen: vind een baan als arts

contact

redactie@medischcontact.nl

Mette Konings schreef dit artikel in het kader van haar eindreferaat voor de opleiding tot psychiater.

Lees ook:
psychiatrie aios financiën
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.