Laatste nieuws
Bas Knoop
2 minuten leestijd

Drie ziekenhuizen vullen pensioenaftopping aan

Plaats een reactie

Het Westfries Gasthuis (WG), het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) zijn tot dusverre de enige drie algemene ziekenhuizen die het werkgeversdeel van de vrijgevallen pensioenpremie boven de aftoppingsgrens van 100.000 euro volledig compenseren aan medisch specialisten in loondienst. Zij het onder voorwaarden.

Op de deze week gelanceerde website pensioenopgroen.nl, een initiatief van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de Landelijke vereniging Artsen in Dienstverband (LAD), is te lezen dat in het AVL bijvoorbeeld  vooralsnog alleen compensatie plaatsvindt over 2015 en ‘mogelijk ook over 2016’. Het kankerziekenhuis streeft naar een ‘structurele oplossing’.  In het OLVG is voor de medisch specialisten volledige compensatie geregeld voor de jaren 2015 en 2016. Voor andere werknemers, bijvoorbeeld psychiaters, klinisch fysici en medisch specialisten met een cao-contract , vindt nog ‘overleg plaats met de raad van bestuur’. Het WG compenseert dienstverbanders met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 ‘voor 100 procent en structureel, totdat er een landelijke regeling wordt overeengekomen’.
Pensioenopgroen.nl toont een overzicht van de stand van zaken van de moeizame onderhandelingen die medisch specialisten in dienstverband voeren met de raden van bestuur van algemene ziekenhuizen over de pensioenaftopping. Naast zes groene (volledige compensatie zonder voorwaarden, drie revalidatiecentra) en lichtgroene (volledige compensatie met voorwaarden) stippen, kleurt Nederland vooral oranje (constructief overleg) en rood (impasse).

De meeste ziekenhuizen zitten in de rode categorie. De besturen van deze ziekenhuizen houden vast aan het voorstel van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) om 53 procent van het werkgeversdeel van de vrijgevallen pensioenpremie te compenseren.  Dit voorstel werd in november vorig jaar resoluut verworpen door de FMS en de LAD, waardoor een landelijk akkoord uit het zicht verdween en sindsdien op ziekenhuisniveau verder wordt onderhandeld.

‘Deze website is er gekomen op verzoek van de medisch specialisten in loondienst’, stelt Leon Winkel, kinderarts in het Spaarne Gasthuis en vicevoorzitter van de Raad Beroepsbelangen van de FMS. ‘Zij gaven aan dat zij graag op de hoogte willen blijven van de voortgang in de onderhandelingen in andere ziekenhuizen.’

Volgens Winkel is deze website niet gelanceerd met als doel om de NVZ onder druk te zetten. ‘Wat deze kaart wel laat zien is hoe verdeeld de achterban van de NVZ is. De meeste ziekenhuisbestuurders hebben tegenover ons aangegeven dat zij de vrijgevallen pensioenpremie graag volledig compenseren, maar dat zij zich onder druk gezet voelen door de NVZ. Wij blijven hopen dat er een structurele landelijke regeling komt.’

De NVZ kon vandaag niet reageren.  Het dispuut tussen FMS en LAD en de NVZ is een indirect gevolg van de invoering van de nieuwe pensioenwet op 1 januari 2015. Daarin is onder meer geregeld dat het pensioengevend salaris is gemaximeerd op 100.000 euro. In principe zou dit moet leiden tot een hoger nettoloon, omdat de pensioenpremies boven 1 ton, zowel het werknemers- als werkgeversdeel, niet meer betaald worden. Tegen het zere been van de FMS en LAD, wil de NVZ vooralsnog maximaal 53 procent van dit vrijgevallen werkgeversdeel compenseren. Vorige week sloten de FMS, LAD, NVZ en pensioenfonds Zorg en Welzijn wel een akkoord over het meetellen van gewerkte uren tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten bij het bepalen van het pensioengevend salaris voor medisch specialisten in loondienst met een deeltijdcontract.

Bas Knoop
Twitter: @bknoop

© Shutterstock
© Shutterstock
Lees ook:
FMS ziekenhuizen NVZ pensioenaftopping
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.