Laatste nieuws
Bas Knoop
3 minuten leestijd
Nieuws

Medisch specialisten verwerpen ‘pensioenvoorstel’ NVZ

Een akkoord tussen de medisch specialisten in dienstverband van algemene ziekenhuizen en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) over de compensatie  van de pensioenaftopping is voorlopig niet in zicht. De Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) hebben het jongste compensatievoorstel van de NVZ verworpen.

Het ‘nee’ van de werknemersorganisaties wordt ondersteund door een petitie met 4291 handtekeningen van bezorgde medisch specialisten, die is aangeboden aan de NVZ. Op 11 november organiseren de twee artsenverenigingen een bijeenkomst in Utrecht om te praten over eventuele ‘vervolgstappen’. ‘Maar dit zijn geen acties waarvan patiënten en andere werknemers in ziekenhuizen hinder van gaan ondervinden’, zegt een FMS-woordvoerder. ‘Wij zullen de artsen eerder oproepen om druk te blijven uitoefenen op de raden van bestuur van de ziekenhuizen waar zij werken.’
In het nieuwste voorstel is de NVZ bereid 53 procent van het vrijgevallen werkgeversdeel van de pensioenpremie terug te betalen. Eerder stelde de NVZ nog 45 procent compensatie voor. Maar de medisch specialisten in loondienst betitelen ook dit laatste NVZ-voorstel als ‘onacceptabel’. De FMS en de LAD blijven bij hun eis dat de algemene ziekenhuizen 100 procent van het vrijgevallen werkgeversdeel van de pensioenpremie teruggeven aan de artsen. ‘Dit is ons geld’, stelt de FMS-woordvoerder. ‘Net zoals de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) willen wij dat de NVZ 100 procent terugbetaalt. De gevolgen voor het pensioen van de medisch specialisten in loondienst zijn groot. Als de NVZ haar beleid niet wijzigt, bouwen artsen straks 20.000 euro minder aan pensioen op.’
Waar draait dit dispuut nu precies om? Een van de gevolgen van de nieuwe pensioenwet die op 1 januari van dit jaar van kracht is geworden, is de maximering van het pensioengevend salaris op 100.000 euro (pensioenaftopping). Boven dit brutosalaris kunnen Nederlanders niet langer belastingvrij pensioen opbouwen. In principe zou dit moet leiden tot een hoger nettoloon op het loonstrookje, omdat de pensioenpremies boven één ton, zowel het werknemers- als het werkgeversdeel, niet meer betaald worden (vrijvallen).
Maar in het geval van de medisch specialisten in loondienst van de algemene ziekenhuizen, weigeren de werkgevers vooralsnog het vrijgevallen werkgeversdeel terug te betalen aan de werknemers. De NVZ is zoals gezegd bereid tot een compensatie van maximaal 53 procent.‘ De NVZ stelt dat zij niet meer geld hebben om ons verder te compenseren’, zegt de woordvoerder van FMS. ‘Maar dat is gek. Zowel voor 2014 als 2015 had de NVZ een potje met geld voor de pensioenpremie. Kennelijk is het geld ergens anders aan uitgegeven.’
Een zegsman van de NVZ vindt dat er een onjuiste beeldvorming is ontstaan over de pensioenaftopping. ‘Dit is geen abc’tje. Het geld verdwijnt niet in de zakken van de ziekenhuizen, zoals de FMS suggereert. Als wij besluiten tot volledige compensatie, komt de rekening terecht bij de patiënten en ons andere zorgpersoneel. En dat willen wij absoluut voorkomen.’
Hoe dat komt? De overheid heeft volgens de NVZ-woordvoerder tegelijkertijd met de pensioenaftopping een korting doorgevoerd op de financiële bijdrage die ziekenhuizen ontvangen voor de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden, de zogenaamde OVA-ruimte. Deze korting berekent de NVZ nu door in de hoogte van de pensioencompensatie die aan de werknemers met een salaris van één ton of meer (lees: de medisch specialisten) wordt toegekend. ‘Ziekenhuizen worden dus niet beter van de pensioenaftopping, maar zij willen er ook niet slechter van worden’, besluit de NVZ-woordvoerder.

Bas Knoop @bknoop

Lees ook:

beeld: thinkstock
Nieuws FMS pensioenaftopping

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.