Laatste nieuws
Nieuws

Doorlevering eigen bereidingen niet makkelijker

1 reactie

Minister Schippers ziet niets in een plan van de Vereniging Doorleverende Bereidingsapotheken om het doorleveren van eigen bereidingen makkelijker te maken.

Het plan van de Vereniging Doorleverende Bereidingsapotheken (VDB) is juridisch niet onmogelijk, maar het levert wel veel juridische onzekerheden op, zo schrijft Schippers in een brief aan de Tweede Kamer. VDB wil gebruikmaken van een uitzonderingsgrond in de geneesmiddelenwet, waardoor het niet meer zou gaan om ‘eigen bereidingen’, maar om ‘specialities’. Dit zijn geneesmiddelen die op verzoek van en onder verantwoordelijkheid van een arts worden ingevoerd of gemaakt, omdat er op de nationale markt geen geregistreerd alternatief beschikbaar is. De ‘circulaire’ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg waarin voorwaarden staan over het doorleveren van eigen bereidingen, zou dan niet meer nodig zijn. Individuele toestemming van de inspectie voor het bereiden van het geneesmiddel zou dan ook niet meer nodig zijn.

Op dit moment geldt voor eigen bereidingen dat ze óf niet geregistreerd zijn óf niet beschikbaar op de Nederlandse markt. Schippers vreest dat als de regels voor specialties gaan gelden voor eigen bereidingen er meer geneesmiddelen zullen worden bereid die niet zijn geregistreerd, terwijl daar dan geen toezicht meer op is vanuit de inspectie.

Twee jaar geleden was er veel ophef over de doorgeleverde eigen bereidingen. Dit zijn eigen bereidingen van apotheken, die dit op verzoek doorleveren aan andere apotheken. Zorgverzekeraars besloten toen 105 geneesmiddelen niet meer te vergoeden, omdat de circulaire van de IGZ in de praktijk werd omzeild. Het aantal collegiaal bereide vergoedingen was sinds 2010 gestegen van 1,4 miljoen naar 4,8 miljoen in 2014. Volgens de apothekers zelf waren het er 8,7 miljoen.

Lees ook:

Nieuws geneesmiddelen IGZ Schippers
 • Simone Paauw

  Simone Paauw (1978) deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Vereniging Doorleverende Bereidingsapotheken

  , Den Haag,

  Het nieuwsbericht suggereert ten onrechte dat de VDB heeft voorgesteld om het doorleveren van eigen bereidingen makkelijker te maken door gebruik te maken van een andere wettelijke uitzonderingsgrond.

  Doorgeleverde bereidingen voorzien in de behoef...te van duizenden patiënten waarvoor benodigde geneesmiddelen niet geregistreerd beschikbaar zijn, bijvoorbeeld door maatwerk te leveren aan kwetsbare patiënten zoals kinderen. Gezien dit maatschappelijk belang en het ontbreken van een structurele wettelijke basis voor doorgeleverde bereidingen op basis van de IGZ-circulaire ‘Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers’, heeft de VDB voorgesteld deze basis te creëren binnen de kaders van de Europese wet- en regelgeving en de toepassing daarvan in omringende landen, zoals het Verenigd Koninkrijk en België. Het voorstel volgde op het voornemen van de IGZ om de circulaire te herzien naar aanleiding van het zogenaamde Abcur-arrest van het Europees Hof van Justitie.

  In het VDB voorstel zou het doorleveren van speciale bereidingen uitsluitend onder strikte wettelijke voorwaarden worden toegestaan indien geen geregistreerd adequaat alternatief beschikbaar is en onder hoge kwaliteitsnormen. De VDB ziet geen ruimte om het gebruik van doorgeleverde bereidingen op zichzelf verder te stimuleren, zoals de motie Otwin van Dijk beoogde.

  De minister geeft aan van het voorstel van de VDB af te zien vanwege juridische onzekerheden en het vanuit patiëntenperspectief goed functioneren van de IGZ-circulaire. Ze wil de maatschappelijke waarde van doorgeleverde bereidingen in elk geval borgen. Met de 22 augustus 2016 gepubliceerde circulaire en de annexen wordt het bestaande beleid aangescherpt en voortgezet. De VDB hoopt dat door goed overleg tussen de IGZ, VWS en de diverse veldpartijen toegang van patiënten tot veilige en betrouwbare doorgeleverde bereidingen gewaarborgd blijft.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.