Laatste nieuws
Nieuws

Artsen maatschappij & gezondheid maken opleiding aantrekkelijker

2 reacties

De opleiding tot arts maatschappij & gezondheid trekt minder belangstellenden dan er opleidingsplekken zijn. Om tekorten aan gekwalificeerde artsen M&G te voorkomen, probeert de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG) de interesse te vergroten en de opleiding te verbeteren.

De instroom in de opleiding blijft al enige jaren ‘structureel en significant achter’, zo stelt de KAMG in een voorstel over de versterking van de positie van de arts M&G. Het dreigend tekort betreft de jeugdartsen, artsen infectieziektenbestrijding, artsen tuberculosebestrijding en medisch milieukundigen. In overleg met het ministerie van VWS, dat deze opleidingen financiert, werkt de KAMG aan het verhogen van de instroom in de opleiding en een betere kwaliteit van de opleiding.

Zo is het de bedoeling de inrichting van de opleiding te veranderen. De opleiding tot arts M&G bestaat nu nog uit twee delen. Na het eerste, per profiel wisselende deel (dat opleidt tot profielarts), volgt een tweede, generieke fase die opleidt tot arts M&G. Het idee is om alle aiossen voortaan vier jaar op te leiden, waardoor de profielarts op houdt te bestaan. Dat moet versnippering en onduidelijkheid binnen het vakgebied tegengaan en de opleiding aantrekkelijker maken.

Ook wordt eraan gedacht om voor de opleiding meer landelijk te werken. Zo is het de bedoeling een stichting op te richten die aiossen in dienst zal nemen en zal plaatsen bij de opleidingsinstituten. De KAMG wil daarnaast het imago en de bekendheid van de arts M&G verbeteren.

Behalve het ministerie en KAMG werken ook partijen als ActiZ, GGD GHOR Nederland en Losgio (Landelijk Overleg Sociaal Geneeskundigen in Opleiding) mee aan de meerjarige verbeteringsplannen.

lees ook

Nieuws opleiding maatschappij en gezondheid
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op opleiding, loopbaan en arbeidsmarkt.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Susan Osenga

  Arts SMA, Amsterdam

  Mijns inziens moet er veel meer (positieve) aandacht voor de sociale geneeskunde komen, al tijdens de studie geneeskunde. Een aanzienlijk deel van de studenten zal (uiteindelijk) sociaal geneeskundige worden, maar hoort hier tijdens zijn/haar opleidi...ng weinig over.
  Daarnaast zou het ook prettig zijn als jeugdartsen weer meer medisch bezig mogen zijn i.p.v. maar braaf met alle grillen van de maatschappij en organisatie mee te moeten gaan. Nu met de ouder -en kindteams is het vrijwel onmogelijk om leerlingen van het speciaal onderwijs nog op een prettige manier verwezen te krijgen. Hiervoor wordt een multidisciplinair overleg geëist met iemand die 'gemandateerd' is. Dat is in veel gevallen iemand van buiten de school, die de bewuste leerling nog nooit gezien heeft, maar slechts zijn/haar handtekening moet zetten. We mogen er toch vanuit gaan dat een jeugdarts pas zal verwijzen als daar een goede reden voor is? Waarom al deze extra barrières opwerpen? Het kost zo veel extra energie en tijd.
  Tot slot lijkt het mij een prima idee om het niveau van de eerste fase jeugdartsenopleiding bij de NSPOH flink te verhogen. Het huidige niveau is niet wat ik verwacht van post-academisch onderwijs.

  Susan Osenga
  arts SMA
  GGD Amsterdam

 • dolf algra

  commentator zorg en zekerheid, rotterdam

  Tja: dit is vissen in dezelfde vijver als bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. Ook daar zijn de tekorten snel aan het toenemen.

  Het UWV is zonet (miv 26 febr 2018) een nieuwe wervingactie begonnen voor verzekeringsartsen. Behoefte: 180 artsen. A...anbreng bonus: 1500 euro
  - werkenbijuwvalsarts.nl.
  - https://www.uwv.nl/werkenbijuwv/vacatures/index.aspx
  zie eerder: https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/meer-geld-voor-extra-verzekeringsartsen.htm
  - Trouw: https://www.trouw.nl/home/verzekeringsartsen-willen-weg-bij-het-uwv~a7418eb8/

  En de NVAB probeert ook al tijdje meer jonge dokters voor de bedrijfsgezondheidszorg te interesseren. Geschatte behoefte nu: 140-160. Bedrijfsgezondheidszorg verliest in snel trein tempo dokters. > 100 op jaarbasis
  http://www.bedrijfsartsworden.nl/

  Een jaar geleden kwam rapport tekort aan bedrijfsartsen uit van kwartiermaker van Gastel met behartenswaardige aanbevelingen.
  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/04/19/rapport-aanpak-dreigend-tekort-bedrijfsartsen

  Is het een raar idee om als sociaal geneeskundigen meer samen te werken én beter af te stemmen ? Anno 2018 . Dit kan toch slimmer ?

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.