Laatste nieuws
Nieuws

Normen voor goede palliatieve zorg vastgelegd

Plaats een reactie

Verschillende zorgorganisaties hebben een kwaliteitskader opgesteld voor palliatieve zorg, met daarin beschreven waar goede palliatieve zorg aan voldoet. Het is de bedoeling dat iedereen die dergelijke zorg levert, vanaf nu die normen nastreeft.

In het kwaliteitskader wordt ingegaan op verschillende zaken rond palliatieve zorg. Beschreven wordt hoe het beste voorzien kan worden in de fysieke, psychologische, sociale en spirituele wensen en behoeften van patiënten en hun naasten. Bij het opstellen zijn wetenschappelijke en beroepsverenigingen van zorgverleners, geestelijke verzorgers, vertegenwoordigers van patiënten en zorgverzekeraars betrokken. Namens artsen werkten onder andere de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de vereniging van specialisten ouderengeneeskundeVerenso mee. Het kader is deze dinsdag aangeboden aan de KNMG, die moet helpen nazien dat iedereen die eisen die vanaf nu gelden doorvoert.

Het kwaliteitskader wordt voorlopig nog niet naar Zorginstituut Nederland gestuurd, maar het is wel de bedoeling dat dit op latere termijn gebeurt. De deelnemende partijen willen eerst de tijd krijgen om de eisen in de praktijk te brengen, licht woordvoerder Pien ter Haar van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) toe. Het IKNL is een van de initiatiefnemers. ‘Als het Zorginstituut het kader zou bekrachtigen, kan het de eisen ook gaan controleren en handhaven’. Volgens haar vonden enkele medeopstellers dat nog te vroeg. ‘Het moet nu eerst in de praktijk worden gebracht. Het is wel de bedoeling om het te zijner tijd wel in te dienen bij het Zorginstituut.’

VWS heeft eerder als doelstelling geformuleerd dat per 2020 iedereen moet kunnen beschikken over goede palliatieve zorg. Bij het kwaliteitskader voor palliatieve zorg is ook een financiële handreiking opgesteld, die toelicht hoe palliatieve zorg in verschillende settings kan worden gefinancierd.

Begin dit jaar stelde het Zorginstituut zelf een kwaliteitskader voor verpleeghuiszorg vast. Daardoor verplichtte de Nederlandse overheid zich tot naleving van die kwaliteitseisen. In dat geval betekent het dat de overheid jaarlijks 2 miljard euro extra in ouderenzorg moet steken om die kwaliteitseisen na te kunnen leven.

Het kwaliteitskader en de financiële handreiking zijn vanaf 19.30 uur online in te zien.

Medisch Contact Evenement De dokter en de dood. 31 oktober Arminius Reotterdam

Lees ook

Nieuws levenseinde
  • Ilse Kleijne

    Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op opleiding, loopbaan en arbeidsmarkt.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.