Laatste nieuws
opinie

Doe scholen en sportclubs open!

6 reacties
Getty Images
Getty Images

De aanhoudende maatregelen rondom de covid-19-pandemie hebben geleid tot een categorie van onwaarschijnlijke slachtoffers van bijkomende schade: jeugdigen. Vooral het sluiten van scholen is schadelijk, bepleiten psychiaters Monique De Veth-Konings en Renate Tillema.

Mensen die door covid-19 overlijden zijn vaak (80%) ouder dan 65 jaar en kinderen hebben weinig kans om echt erg ziek te worden van dit virus. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen amper bijdragen aan de verspreiding van covid-19. Het zijn dan ook erg heftige maatregelen die nu genomen worden om de scholen en sportscholen te sluiten en samenkomsten van jeugd te beperken. 

Het lijkt erop alsof de rechten en de behoeften van kinderen en adolescenten geheel worden genegeerd.

Verenigde Naties

Op 20 november 1989 hebben de Verenigde Naties het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind aangenomen. Daarin staan 54 artikelen met afspraken over de rechten van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Nederland tekende het verdrag in 1995 en moet dus alle wetten en regels zo aanpassen dat deze voldoen aan de eisen die het verdrag stelt. Nu is er een wereldwijde ramp, waarbij deze rechten en behoeften van kinderen naar de achtergrond zijn verdwenen.

De kinderen/adolescenten zijn de mensen die later in hun leven de dupe gaan worden van de economische val als gevolg van de maatregelen rondom deze pandemie. Daarnaast kunnen de maatregelen forse problemen gaan geven bij zowel de fysieke als de psychologische ontwikkeling van de kinderen. 

Er komen steeds meer signalen dat jongeren en kinderen toenemend in de knel komen. Zo werden in een internationale studie meer suïcides gezien, met een gemiddelde leeftijd van 16 jaar.[1]  Ook komen er in Nederland berichten van 113 (telefoonnummer voor mensen die denken aan zelfdoding) dat meer kinderen zich melden met suïcidale uitspraken.[2] Een recent onderzoek in Amerika laat zien dat het sluiten van de scholen gepaard gaat met een verlies van levensjaren bij kinderen.[3] 

 

Sporten en school

In Nederland werden sporten en naar school gaan voorheen altijd erg belangrijk voor kinderen gevonden. Als gevolg van de coronamaatregelen zijn de scholen dicht en hebben kinderen het afgelopen jaar minimaal een vijfde van hun schooljaar verloren. Minister de Jonge verdedigde de maatregel met het argument dat ouders dan worden gedwongen om thuis te werken. Kinderen zijn daarmee een pressiemiddel van de overheid om ouders tot bepaald gedrag te dwingen. Een disproportioneel argument dat volkomen voorbijgaat aan de rechten van het kind.

Ook de sportscholen en sportclubs – van de kinderen jonger dan 12 jaar is 80 procent aangesloten bij een sportvereniging – zijn dicht, wat geeft lichamelijke problemen geeft. Zo is er een gewichtstoename bij kinderen gaande.[4]  Dit kan bijdragen aan een slechtere gezondheid, vaak op langere termijn.  

Er zijn weinig andere activiteiten waar de jeugd op dit moment aan deel kan nemen. Kinderen zijn veel meer thuis, en leeftijdgenoten raken buiten beeld. 

 

Geestelijke gezondheid

In het algemeen wordt er, met de continuering van de maatregelen, meer angst gezien in de algehele bevolking. Stress, langdurige opsluiting in huis, meer huiselijk geweld, overmatig gebruik van internet en sociale media zijn factoren die de geestelijke gezondheid van adolescenten in deze periode negatief kunnen beïnvloeden. De huidige crisis leidt tot een toename van psychiatrische stoornissen zoals posttraumatische stress-, depressieve stoornissen en angststoornissen, evenals tot rouwgerelateerde symptomen.[5]

Er ontstaat ook polarisatie tussen jongeren, wat doordringt op de scholen, voor zover open. Leerlingen lijden onder het dragen van de mondkapjes en er zijn ouders die hen dat willen besparen. Waarop deze kinderen soms naar worden bejegend door medeleerlingen of door leraren. Kinderen wordt onterecht de toegang tot school ontzegd als ze om uiteenlopende redenen geen mondkapje kunnen dragen. Schoolpersoneel reageert hun frustraties en angsten af op kinderen, blijkt uit verhalen van ouders en kinderen. Er is dus op sommige scholen sprake van een onrechtvaardig, kindonvriendelijk beleid en daarmee van emotionele spanningen.[6] 

De effecten van de maatregelen op onze jonge generatie zijn dus enorm. Kinderen die minder stress hebben, sociale contacten hebben, hebben minder kans op psychische stoornissen later in hun leven. Ook het meer bewegen heeft een positieve invloed op hun latere psychische en fysieke functioneren. Zo kunnen ze een goede bijdrage leveren aan onze maatschappij. Om een goede ontwikkeling van de jeugd te waarborgen, moeten overheid en samenleving zich goed het belang realiseren van het open houden van scholen.

auteurs

Dr. Monique De Veth-Konings, psychiater, Veldhoven

Renate Tillema, vrijgevestigd psychiater, Eindhoven

contact

info@move-psychiatrie.nl

cc: redactie@medischcontact.nl


voetnoten

1.     Manzar D., Albougami A., Usman N. & Mamun M. (2020). COVID-19 suicide among adolescents and youths during the lockdown: An exploratory study based on media reports.Preprints , 2020,080709 (doi: 10.20944/preprints202008.0709.v1). 

2.     Coronamaatregelen hebben veel impact op Nederlandse jeugd, Medisch Contact oktober 2020, laatst bezocht 14-01-2021. 

3.     Christakis D.A., Cleve van W., Zimmerman F.J. (2020). Estimation of US Children’s Educational Attainment and Years of Life Lost Associated With Primary School Closures During the Coronavirus Disease 2019 Pandemic. JAMA Netw Open; November 3(11):e2028786. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.28786. 

4.     Rundle A.G., Park, Y., Herbstman J.B.,  Kinsey E.W.,  Wang Y.C. (2020). COVID-19 Related School Closings and Risk of Weight Gain Among Children. Obesity (Silver Spring). June ; 28(6): 1008–1009.

5.     Guessoum, S.M., Lachal J.,  Radjack R., Carretier E.,  e.a. M (2020). Adolescent psychiatric disorders during the COVID-19 pandemic and lockdown. Psychiatry Research, 291, p. 113261.

6.     https://www.trouw.nl/onderwijs/mondkapje-leidt-tot-hardere-sfeer-en-toon-op-school-moet-je-oma-ziek-worden~b24674d7 , laatst bezocht 11 januari. 

 

opinie maatschappij kinderen jongeren
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • S. Quint,

  kinderarts, 63 jaar, Haarlem

  Ik ben her helemaal met eens!
  En erg blij at er meer en meer dergelijke artikelen gepubliceerd worden!
  De kinderen en de jeugd moeten toch niet voor de ouderen betalen, meer dan ze ooit kunnen betalen!
  Ze moeten verder kunnen en niet psychosociaal... beschadigt in een failliet Europa terecht komen.
  Er wordt nu zo onwijs veel in de gevolgen van de coronamaatregelen gestopt. Plotseling is het wel mogelijk zo veel geld vrij te maken. Waar wie gaat dat ooit betalen? Als al de helft van dit geld niet nodig zou zijn voor deze gevolgen dan zouden wij de de verpleegkundigen een veel betere salaris kunnen betalen en makkelijk IC bedden (meestal tijdelijk) kunnen opschalen. De IC's zijn alleen te vol omdat ze niet voor crisis situaties gepland zijn, dat was ook bij ernstigere griep epidemieën in het verleden te zien.
  Dus laat de scholen en universiteiten weer open gaan en dan ook de sport faciliteiten van de jongeren!
  Wij gaan het virus ook met de vaccinatie net snel kwijt raken, wij moeten adapteren. Dat lukt uiteraard alleen door contact met deze verwekker!
  Wij ouderen moeten de prijs ervan betalen!

 • Paul van Buuren

  specialist ouderengeneeskunde

  Enerzijds eens met de stelling: de nadelen van maatregelen wegen niet op tegen de gezondheidswinst die door preventie van covid-19 bereikt wordt.

  Er is echter een maatschappelijk probleem. Het isoleren van kwetsbaren is onvoldoende effectief, dat... doen we namelijk al en toch liggen de ziekenhuizen bijna vol. Versoepelen van maatregelen zal hoe dan ook lijden tot een overbelasting van de ziekenhuiszorg waarbij de toegang tot klinische zorg niet meer voor iedereen gegarandeerd is. De politiek en het maatschappelijk debat is verwacht ik niet bereid dit te accepteren. Daarom is het beter nog maar even vol te houden in de hoop dat de vaccins uitkomst bieden, er is eigenlijk geen alternatief.

 • S de Lange

  Intensivist, Heerlen

  Duidelijk! Waarom de hele bevolking in lock-down etc. terwijl maar een klein deel van de bevolking risico loopt (ouderen, immuungecompromitteerden/onderliggend lijden, BMI>25). Selectieve isolatie richt minder schade aan zowel bevolking als aan de ec...onomie. De kinderen hebben de toekomst, maar als gevolg van deze maatregelen wordt die hen wel ontnomen!

 • Jan Vingerhoets

  huisarts en voormalig aandachtsfunctionaris kindermishandeling, Bergen op Zoom

  Deze bijdrage van collegae De Veth-Konings en Tillema vestigt terecht de aandacht op een zeer kwetsbare groep die slachtoffer is van het coronabeleid. De jeugd loopt zelf nauwelijks risico maar wordt geofferd en betaalt een hoge prijs voor buitenprop...ortionele maatregelen. Als medici hebben wij juist voor deze kwetsbare groepen een dure plicht en verantwoordelijkheid om hiertegen in het geweer te komen en te wijzen op de enorme schade die het huidige beleid hier toebrengt. Zeker bij kinderen zal die nog wel eens heel lang kunnen nawerken.
  Getriggerd door angst is er tot dusver met name van uit een zeer defensief perspectief gehandeld waarbij de balans tussen effect en nevenschade van de maatregelen geheel zoek geraakt is. Gelukkig hebben steeds meer collegae - maar inmiddels ook andere professionals zoals sommige journalisten- het inzicht en het lef om zich daadwerkelijk uit te spreken over het feit
  dat het huidige beleid het algemeen gezondheidsbelang aanzienlijk meer kwaad dan goed doet.

 • W.J.Duits

  Bedrijfsarts, Houten

  In feite zouden deze draconische maatregelen niet nodig zijn als we het virus kunnen isoleren. Als we kunnen achterhalen wie er positief zijn dan is het vrij snel te regelen. Die mensen zullen we dan moeten isoleren 10 dagen en nog een keer testen er... na en voila, we hebben het varkentje gewassen. Vervolgens kan iedereen weer de straat op, kunnen winkels open, kunnen kinderen naar school. We zullen strikt moeten zijn op inreizende personen en mensen die naar het buitenland gaan zullen zich bij terugkomst eerst moeten isoleren.
  Als mensen zich dan vervolgens aan die afspraken houden, dan is deze hele ellende niet nodig. Deze twee collega's vergeten echter een hele andere groep, de groep jonge mensen die langdurig last blijven houden van vermoeidheid, niet meer kunnen sporten, niet meer kunnen studeren en alles dit ten gevolge van dit hele vervelende virus. Het postvirale syndroom is bij veel virussen bekend, maar zoveel als ik er nu heb gezien ik heb ik in mijn hele carrière van 30 jaar nog nooit gezien als bedrijfsarts. Het is dus zeker de moeite waard om dit virus niet de vrije hand te geven.
  In feite kan de Nederlandse bevolking zichzelf bevrijden, zijn we daartoe bereid?
  Heeft u wel eens nagedacht wat het betekent als kinderen wel besmet raken? Dan moeten ze 10 dagen in quarantaine, vervolgens ook hun klasgenoten, iedereen moet getest worden, Wie schoon is mag weer naar school. Dan wordt er een ander kind in de klas besmet en het hele circus gebeurt weer. Dan wordt de juf of meester ziek, dan kan er helemaal niets meer. Stel je nu toch eens voor dat deze juf en meester last krijgen van het postvirale syndroom? In een land waar al geen vervangers zijn te vinden. Waar groepsleerkrachten op hun laatste benen lopen onder de gigantische werkdruk die al dat online werken met zich meebrengt.
  U vergelijkt appels met peren, het gaat hier niet over de individuele vrijheid en de rechten van het kind. Het gaat hier om een toch wel gevaarlijk virus is gebleken wereldwijd.

 • N van Dommelen

  Huisarts, Mierlo

  Amen!
  Dank voor dit artikel en dank aan MC om het te plaatsen. De (dis)proportionaliteit van maatregelen dient ten allen tijde bespreekbaar te blijven, en waar mogelijk aangepast aan de continu veranderende situatie. Het kan niet zo zijn dat het le...ven en welzijn van onze kinderen ondergeschikt is aan de angst voor ziekte en defensieve geneeskunde van beleidsmakers. Gezondheid is meer dan de afwezigheid van (somatische, covid-) ziekte. Acute situaties vragen om acute maatregelen, daar is iets voor te zeggen, maar dat stadium zijn we voorbij.
  Focused protection, bescherm niet alleen covid-patiënten, maar ook niet-covidpatienten tegen de gevolgen van zowel ziekte als maatregelen.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.