Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Medisch Contact Thema
Margot de Koning Gans
04 april 2019 3 minuten leestijd
longgeneeskunde

Opleiden 2.0: de aios in the lead

Plaats een reactie

Hoe willen we dat de longarts van de toekomst eruitziet? Wat moet hij of zij kunnen? En wat is daar nu in de opleiding voor nodig? Deze vragen vormen de basis vanwaaruit we als AIOS-bestuur Longziekten nadenken over onze opleiding.

Een op de toekomst gerichte blik helpt ons om scherp te krijgen waar verbeteringen mogelijk zijn in de opleiding. Het geeft ook een perspectief als we nadenken over de profilering van de longarts en welke gevolgen bijvoorbeeld bepaalde politieke keuzes zoals de Juiste Zorg op de Juiste Plaats kunnen hebben. Als AIOS-bestuur hebben we vanuit deze visie, samen met de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), de afgelopen jaren hard gewerkt aan het verbeteren en inzichtelijk maken van de opleiding. Hieronder enkele voorbeelden.

Personalised medicine

Sinds enkele jaren kan er geen medisch congres plaatsvinden zonder dat er gesproken wordt over personalised medicine. Dit thema geldt echter niet alleen voor de patiënt, maar past ook bij de arts van de toekomst. Rond 2015 werd vanuit de Raad Opleiding van de Federatie Medisch Specialisten voor alle specialisaties de individualisering van de opleidingsduur in gang gezet. Bij de longziekten hebben we de kans gegrepen om deze algemene hervorming te gebruiken om niet alleen te kijken naar een geïndividualiseerde lengte van de opleiding, maar juist ook naar de inhoud. Een erg belangrijk gepersonaliseerd onderdeel van het nieuwe opleidingsplan is de verdiepingsstage. Het streven is dat iedere aios zelf zijn of haar verdiepingsstage(s) kiest. Deze keuze kan de aios maken vanuit persoonlijke interesse, een ervaren competentielacune of vanuit carrièreperspectief. Als AIOS-bestuur zijn we nu de puntjes op de i aan het zetten. We zijn aan het kijken hoe we deze verdiepingsstage inhoudelijk inzichtelijker kunnen krijgen en tevens meer zichtbaar maar bovenal hoe ze toegankelijk worden voor alle aiossen, onafhankelijk van regionale beperkingen, of logistieke problematiek.

E-portfolio

Om ons opleidingsplan kracht bij te zetten, zijn alle opleidingsklinieken binnen de NVALT overgestapt op hetzelfde nieuwe portfolio. Waar er voorheen sprake was van een boekwerk aan documenten, Korte Praktijk Beoordelingen (KPB’s), presen­taties enzovoort is alles nu makkelijk en transparant gemaakt in een mooi e-portfolio (inclusief app, om bijvoorbeeld snel KPB’s te scoren). Meerdere specialismen zijn ons hierin al gevolgd.

Optimalisering van de opleiding is een continu proces

Vernieuwing

Naast een vernieuwd landelijk opleidingsplan hebben we ons als AIOS-bestuur hard gemaakt voor vernieuwing van het landelijk onderwijs. Gedacht kan worden aan e-learnings, kleinere werkgroepen en meer casuïstiek. Daarnaast kijken we waar landelijk onderwijs van toegevoegde waarde kan zijn, boven al bestaand regionaal onderwijs. Als laatste valt te noemen dat we gestart zijn met het maken van een eigen Nederlands examen, ter vervanging van het Europese Hermes-examen, dat niet goed aansloot bij de Nederlandse praktijk en waarbij niet afdoende voortgang getoetst kon worden.

Alle opleidingsklinieken binnen de NVALT zijn overgestapt op een e-portfolio.
Alle opleidingsklinieken binnen de NVALT zijn overgestapt op een e-portfolio.

Een blik op de toekomst

Optimalisering van de opleiding is een continu proces. We staan voor de kwaliteit van het vak en de houdbaarheid ervan in de toekomst. Juist wij als aiossen moeten ook de vraag beantwoorden hoe de longarts van 2025 eruit zou moeten zien. Vinden wij bijvoorbeeld dat obstructieve longziekten tot ons takenpakket moeten blijven behoren (denk aan het hoofdlijnenakkoord) en wie het best de longoncologie kan doen? Hoe gaan we om met de toenemende werk- en administratiedruk? Hoe zorgen we voor een gezonde en veilige werkplek? We zullen een kwalitatief hoogstaande en regelmatig vernieuwende opleiding nodig blijven hebben om ons mooie vak in zijn totaliteit te behouden. Hiervoor zijn nog genoeg ontwikkelingsmogelijkheden te bedenken, zoals meer samenwerking tussen academische en perifere opleidingsklinieken, meer aandacht voor wetenschap, implementatie van nieuwe ontwikkelingen zoals e-health en meer aandacht voor de persoon achter de aios. In dit alles is een goede samenwerking met de opleiders en de wetenschapsvereniging vereist. We hebben als AIOS-bestuur veel kunnen bereiken door deze samenwerking. Ook speelt De Jonge Specialist hierbij een belangrijke ondersteunende rol.

Beste collega’s, het vormgeven van de opleiding blijft een uitdaging en als AIOS-bestuur hebben we nog genoeg te doen. We moeten ons bewust blijven van het feit dat we zelf mede de architect zijn van onze opleiding en van ons bestaan na de opleiding.

auteur

Margot de Koning Gans

voorzitter NVALT AIOS-bestuur, aios longziekten

contact

j.dekoninggans@hagaziekenhuis.nl

cc: redactie@medischcontact.nl

download dit artikel
longgeneeskunde opleiding
Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.